အမ္ပီတီက FTTH ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္

ႏိုင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (အမ္ပီတီ) သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေနရာ အခ်ဳိ႕
အတြက္ Fiber to the home (FTTH) အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကို စတင္ေပး
ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ္ပီတီအမွတ္တံဆိပ္ ဆူးေလ
အေရာင္းဆုိင္၌က်င္းပသည့္ FTTHႊႊံ ဝန္ေဆာင္မႈ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ MPT-KSGM Joint 
Operation ၊ စီးပြားေရးရာဌာန၊ Deputy Chief Commercial Officer ဦးသိန္းဟုတ္က
ေျပာသည္။

အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈကို ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမတစ္မ်ဳိးသည္
အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း 5Mbps အတြက္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၆၉,ဝဝဝ သာက်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး
ဒုတိယတစ္မ်ဳိးသည္ 10Mbps အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းအတြက္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁ဝ၉,ဝဝဝ
က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တပ္ဆင္ေၾကးကို ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း က်ပ္ ၁၅ဝ,ဝဝဝ
သာက်သင့္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းပ႐ုိမိုးရွင္း သတ္မွတ္ကာလၿပီးဆံုးပါက တပ္ဆင္ေၾကး
က်ပ္ႏွစ္သိန္း က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းတပ္ဆင္ေၾကးတြင္ ေကဘယ္ႀကိဳးတပ္ဆင္ျခင္း၊ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္
ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္ခ၊ WiFi router တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ငွားရမ္းခမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး
သံုးစြဲသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ တပ္ဆင္ခမွလြဲ၍ မည္သည့္ ထပ္တိုးဝန္ေဆာင္ခ
ကိုမွ် ေပးစရာမလုိေၾကာင္း ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာသည္။

ထိုဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ပါဝင္ေသာ ၁၂ လသက္တမ္းရွိ စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆုိျခင္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူအသံုးျပဳႏုိင္
မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈေပးေနစဥ္ တစ္စံုတစ္ရာ လုိင္းျပတ္ေတာက္ျခင္း
(သို႔မဟုတ္) ဖိုင္ဘာလုိင္းမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ျပဳျပင္ျခင္းကုိ ၂၄ နာရီ
ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ Local service provider ႏွစ္ခုႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈကို လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆူးေလဘုရားအနီး
တစ္ဝိုက္တြင္ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီျဖစ္ရာ လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္
မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈကို တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ဟုဆုိသည္။
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈကို
ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း