တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၅ဝ ျဖင့္ ျပည္ပ ေခၚဆုိႏိုင္မည့္ ပ႐ုိမိုးရွင္း တယ္လီေနာစတင္

တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊ အိႏၵိယ၊ အေမရိကန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ 
ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ 
၅ဝ ျဖင့္ ည ၁ဝ နာရီမွ နံနက္ ၇ နာရီအတြင္း ေခၚဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ
ျမန္မာက ယခုလ ၃ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ရွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း
ကိုးႏုိင္ငံကို အဆိုပါႏႈန္းထားျဖင့္ ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Happy Hour ပ႐ုိမိုးရွင္းအစီအစဥ္
အျဖစ္ တယ္လီေနာ ျမန္မာက ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

''ဒီအထူးပ႐ုိမိုးရွင္းအစီအစဥ္ဟာ တကယ့္ကို ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူၿပီး အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔
လည္း ဒီအစီအစဥ္ကို စာရင္းထပ္မံေပးသြင္းဖို႔ မလိုအပ္ဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
သက္သာတဲ့ ျပည္ပဖုန္းေခၚဆုိမႈအစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ယခင္က မိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္
ပါတယ္''ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၊ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Joslin
Myrthong က ေျပာသည္။

ထိုအစီအစဥ္ကို ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္သံုးစြဲမႈ (Prepaid) ႏွင့္ အသံုးျပဳၿပီးမွ ေငြေပးသြင္းသံုးစြဲမႈ
(Postpaid) ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ စင္ကာပူ
ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေခၚဆုိပါက ပုံမွန္ႏႈန္းထား တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂ဝဝ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေဟာင္
ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဆုိေခၚဆိုပါက ပုံမွန္ႏႈန္းထား
တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၄ဝဝ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ဇြန္လကစတင္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ dtac ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ Digi 
သံုးစြဲသူမ်ားထံသို႔ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေခၚဆုိႏုိင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္
အျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား
မ်ားအတြက္ တစ္ႀကိမ္စာရင္းေပးသြင္းခ က်ပ္ ၅ဝဝ ျဖင့္ ၂၄ နာရီၾကာ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္
အထူးဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကိုလည္း ဝန္ေဆာင္ေပးထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း