အခမဲ့ေၾကာ္ျငာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးေသာင္းခန္႔ရွိ

အခမဲ့ေၾကာ္ျငာ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ads.com.mm ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ
တြင္ စတင္ၿပီး လႊင့္တင္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရာင္းလို ၀ယ္လိုသည့္ ပစၥည္းအမ်ဳိးေပါင္း ငါးေသာင္း
ေက်ာ္ျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၀က္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္မွာလည္း တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးေသာင္း
၀န္းက်င္ခန္႔ရွိ သည္ဟုဆိုသည္။

"၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလအလယ္ေလာက္စၿပီး လႊင့္တင္ခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္
ေျပာမယ္ဆိုရင္ Classified Website တစ္ခုအေန နဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာမႈျပဳရရင္ က႑စံု
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ၀က္ဘ္ဆိုက္က ဂ်ာမနီ အေျခစိုက္ပါ။ Hosting က ဟုိမွာထိုင္တာ
ပါ" ဟု အဆိုပါ၀က္ဘ္ဆိုက္၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ Mr.Steven Jonker က ေျပာသည္။

ads.com.mm ၏ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ေဌးက လာတင္သည့္ေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္
ငါးေသာင္းအထိရွိၿပီး ေၾကာ္ျငာတစ္ခုလွ်င္ ရက္ ၅၀ သက္တမ္း သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း
အကန္႔အသတ္မရွိ ကိုယ္ပိုင္ထပ္တိုး ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အင္တာနက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အလားအလာ
မ်ားစြာရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ကာ
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Website ေလးခုကို လႊင့္တင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ Websiteမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သားမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း Mr.Steven Jonker က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း