ဆိုမာလီယာက အႏၲရာယ္မကင္းတဲ့ ေနရာေတြမွာ က်န္းမာေရးပညာေပးမႈေတြ မိုဘိုင္းဖုန္းက ျပဳလုပ္ေပး

အာဖရိကႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္၌ ေတြ႕ရသည့္ ေဒသခံတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအာဖရိကႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္၌ ေတြ႕ရသည့္ ေဒသခံတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီေတြ အတြက္ အခက္ခဲဆံုးနဲ႔ အႏၲရာယ္အမ်ား ဆံုးေနရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဆိုမာလီယာ ႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆီ သြားေရာက္ အကူအညီ
ေပးႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ အေန အထားမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီလိုေနရာ မ်ဳိးေတြက လူေတြဆီ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေရာက္ရွိ
ေအာင္ မိုဘိုင္းဖုန္းက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေပးထားပါတယ္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္
အလက္ေတြကို မိုဘိုင္းဖုန္းကေနတဆင့္ ျပည္သူေတြဆီပို႔ေပးဖို႔ ဥထ္ော နဲ႔ ံငျမေ တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး
ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ရပ္ ကို အထူးသျဖင့္ မိုဂါဒစ္ရွဴးက ကယ္ဆယ္ ေရးစခန္းေတြမွာ က်ပ္က်ပ္
သိပ္သိပ္ သြားေရာက္ခိုလံႈေနၾကရတဲ့ မိသားစု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ အမ်ားဆံုး
အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ ကာလ၀မ္းေရာဂါ အျဖစ္အမ်ားဆံုးရာသီနဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္ စတင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဆိုမာလီယာမွာ အကူအညီေပးဖို႔ အခက္အခဲေတြ အမ်ား ႀကီးရွိေနေပမယ့္လည္း ကြန္ရက္ခ်ိတ္
ဆက္မႈ ေကာင္းသလို ဖုန္းေတြကလည္း ေဈးခ်ဳိၿပီး ၀ယ္ရလြယ္ပါတယ္။ ျပည္ပမွာ အလုပ္သြား
လုပ္ေနတဲ့ ေဆြမ်ဳိးေတြဆီ က ေငြပို႔တာကို လက္ခံဖို႔အတြက္ ဖုန္း ေတြကို ဆိုမာလီေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ား အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ံငျမေ ရဲ႕ ႐ံုးခန္းမွာ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔တဲ့ ဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္ထားပါ
တယ္။

ဒီဌာနဟာ လွ်ပ္စစ္ရွိေနေသးသေရြ႕ တစ္ နာရီကို မက္ေဆ့ခ်္ ၁၀,၀၀၀ ေပးပို႔ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီမက္
ေဆ့ခ်္ေတြကို သာမာန္ ဖုန္းေတြနဲ႔လည္း လက္ခံဖတ္႐ႈလို႔ ရပါ တယ္။ ကာလ၀မ္းေရာဂါကာကယ္
ေရး နဲ႔ ထိန္းခ်ဴပ္ေရးအေၾကာင္း ရွင္းျပေပး ထားတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္က႑ငါးခုကို လူ ၁၀,၀၀၀ က လက္
ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီစမ္းသပ္စီမံကိန္းကို မၾကာေသးခင္ က အကဲျဖတ္ခဲ့တဲ့အခါ ျပင္ပကမၻာနဲ႕ အဆက္အသြယ္ရဖုိ႔
အတြက္နည္းပညာ သစ္ေတြကို အသံုးျပဳခ်င္ဆံုး သူေတြျဖစ္ တဲ့ လူငယ္ေတြၾကားမွာ ထူးထူးျခား
ျခား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိတာကို ေတြ႕ခဲ့ ပါတယ္။ လူငယ္ေတြဟာ ဒီစီမံကိန္း အေၾကာင္းကို
ေက်ာင္းေတြမွာ ေျပာျပ ၾကၿပီး ဒီနည္းလမ္းနဲ႔ ကာလ၀မ္းေရာဂါ အေၾကာင္း သင္ယူေဆြးေႏြးရ
တာကို 'ေခတ္မွီ'တယ္လို႔ ျမင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကပါတယ္။

ရြယ္တူေတြၾကား အခ်င္းခ်င္းေျပာျပတာေၾကာင့္လည္း ဒီစီမံကိန္းမွာ လူငယ္ေတြပိုၿပီးပါ၀င္ လာ
ၾကပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းမွာ ေဆာ့ဖ္၀ဲနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ပိုင္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ပဲ အဓိက
ကုန္က်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆြး ေႏြးပညာေပးမယ့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ေဒ
သသံုးဘာသာ စကားေတြနဲ႔ ပညာေပးေဆြးေႏြးမယ့္ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အိုင္တီ ကြ်မ္း
က်င္သူမပါဘဲ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို တည္ ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္
ပ႐ိုဂရမ္ပိုင္း ၀န္ထမ္းေတြကိုယ္တိုင္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။

မက္ေဆ့ခ်္တစ္ခု အတြက္ ကုန္က်စရိတ္က ဆင့္ ၆၀ က် သင့္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း
ေတြနဲ႔ လုပ္အားေပး၀န္ထမ္းေတြ ရပ္ရြာ ထဲမွာ လိုက္လံရွင္းျပေပးတဲ့ ထံုးတမ္း စဥ္လာ ျပည္သူ႔
က်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမႈ လိုပဲ ဒီေဆာ့ဖ္၀ဲမွာလည္း အျပန္အလွန္ အေမးအေျဖျပဳလုပ္လို႔ရေအာင္
စီစဥ္ ေပးထားပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္း ျမင္ ေျပာဆိုေနၾကတာေတြကို
ျပန္ၾကား ရပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ထံုးတမ္းစဥ္လာ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ မတူတဲ့အခ်က္ကေတာ့ က်န္းမာေရး အခ်က္အ
လက္ဆိုင္ရာ မက္ေဆ့ခ်္ေတြကို ကိုယ္ပိုင္အားလပ္ ခ်ိန္က်မွ ဖတ္ၾကည့္လို႔ရေအာင္ သိမ္း ထား
ႏိုင္တာပါလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြအိမ္မွာ ကေလးထိန္းရင္ ဖတ္႐ႈလို႔
ရတာပါ။ ဒါက "အိမ္ကေနပဲ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ရတာ မ်ဳိးနဲ႔ တူတယ္" လို႔ ဖုန္းအသံုးျပဳသူ တစ္
ဦးက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သိမ္း ထားလို႔မရတဲ့ ေရဒီယိုအစီအစဥ္နဲ႔ ပိုစတာေတြက အခ်က္အလက္ေတြ ထက္ ဖုန္း
ကေန ေပးပို႔တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ ကို ဖတ္တာ ပိုၿပီး လူေတြမွတ္မိၾက တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ လူ
တစ္ဦးကေတာ့ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္က အခ်က္အလက္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး ေနမေကာင္းတဲ့ သူ႔က
ေလးကို ျပဳစုေပးခဲ့ တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ကေတာ့က လိုရင္း သံုးခ်င္
ေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္သံုးရ မွန္းမသိတဲ့အတြက္ တက္စ္မက္ေဆ့ခ်္ ကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး အသံုးျပဳ
တယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အၾကံျပဳေတာင္းဆို ထားတာေတြလည္း ရွိ
ပါတယ္။ အိတ္ခ်္ အုိင္ဗီ။ေအအိုင္ဒီအက္စ္နဲ႔ လိင္ပညာ ေပး သင္ခန္းစာေတြကို သီးသန္႔ပို႔ေပး ေစ
ခ်င္ၾကတယ္လို႔ လူငယ္ေတြက အၾကံ ျပဳထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖုန္းျမည္သံ အတြက္ က်န္းမာ
ေရးဆိုင္ရာ သီခ်င္းေတြ စီစဥ္ေပးဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုထားၾကပါ တယ္။ တျခားအၾကံျပဳခ်က္ေတြ
မွာ အကူအညီေပးေရးအတြက္ E-voucher အသံုးျပဳဖုိ႔ ေတာင္းဆိုတာလည္း ပါ၀င္ သလို ဒီ
စီမံကိန္းအတြက္ အကူအညီ ေပးခ်င္တာေတြလည္း ေျပာထားၾက ပါတယ္။

လူငယ္ေတြကေတာ့ တက္စ္ မက္ေဆ့ခ်္ကို ႀကိဳက္ၾကေပမယ့္ လူႀကီးပိုင္း အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိး
သမီးႀကီး ေတြကေတာ့ Voicemail ကို ပိုႏွစ္သက္ ၾကပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ အခုလိုက်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာ ပညာေပးေတြလုပ္တာ အေကာင္းဆံုးမဟုတ္ေပမယ့္ ထံုးတမ္း စဥ္လာ နည္းလမ္းေတြနဲ႔
ပူးေပါင္းလုပ ္ ေဆာင္တာေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရေနပါတယ္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာ
နည္းလမ္းက လူအေျမာက္ အျမား ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ႏိုင္ေပ မယ့္ နည္းပညာသစ္နဲ႔ ပညာေပးရာ
မွာ လူငယ္ေတြ ပိုပါ၀င္လာၾကပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ၿပီး ဒီစီမံကိန္းမွာ ေရ ေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရး၊
ေရဆိုးႏုတ္ စနစ္နဲ႔ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး စနစ္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ မိုဘိုင္း
ဖုန္းပလက္ေဖာင္းပါ၀င္သလို အကဲျဖတ္မႈေတြ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ၿပီး အစားအစာမဟုတ္
တဲ့ ပစၥည္း ေတြ ေပးပို႔ျခင္း၊ လူထုပညာေပးျခင္းနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စတာေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ပါတယ္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း