ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကစားကြင္းထဲ ၀င္လာတဲ့ အမ္အီးစီ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မၾကာေသးခင္က ခ်ေပး ခဲ့တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ခြင့္လိုင္စင္နဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ စိတ္လႈပ္ရွား စရာ ေၾကညာခ်က္ေတြထဲမွာပါတဲ့ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္းဟာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းနဲ႔ ပူးေပါင္းမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္က ေတာ့ လူေတြ လံုး၀ကို မထင္မွတ္ထား တဲ့ ကိစၥ
ပါ။

ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေအာ္ရီတိုကုမၸဏီနဲ႔ တယ္လီေနာ ကုမၸဏီတို႔ ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရသြားေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္ထဲမွာ ဒီလုပ္ငန္းႀကီးႏွစ္ခု ပူးေပါင္း မယ့္သတင္း
ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပ မဲ့ ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရင္က ဘယ္သူမွ သတိမထားမိၾကပါဘူး။ "ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမည့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလးခုတြင္ ႏွစ္ခုကို ျပည္တြင္း
လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
(အမ္ပီတီ)ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း(အမ္အီးစီ) ဖက္စပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ
အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔တို႔ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ထား
သည္"လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ အမ္ပီတီႏွင့္ အမ္အီးစီတို႔ ပူးေပါင္းမယ့္အခ်ိန္မွာ "ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
ကုမၸဏီ ၈၅ ခုကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ရတနာပံုတယ္ လီပို႔ရွိ ရွယ္ယာမ်ားကို ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားက
လြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္" လို႔ ေဖာ္ျပထားပါေသး
တယ္။

ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္က အံ့အားသင့္စရာ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ စားသံုးသူေတြ
အတြက္ တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသလို တယ္လီေနာနဲ႔ ေအာ္ရီ
တိုကုမၸဏီႏွစ္ခုဟာ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေတြကို ဘယ္လိုယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမလဲဆိုတဲ့ ေကာလာဟလတ
ခ်ိဳ႕လည္း ထြက္ေပၚ လာေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြား ေရးမွာ တပ္မေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီ
ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ အခန္းက႑နဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြအေပၚ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္
သက္ၿပီး ေမးခြန္း ေတြလည္း ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက႑မွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြဟာ အစိုးရ က ေပးထားတဲ့ အခြင့္
အေရးေတြေၾကာင့္ ႀကီးပြားေနတဲ့ စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာပါ။

"တကယ္လို႔ သူတို႔သာ ဦးစားေပး အခြင့္အေရးေတြ ရေနရင္၊ ဘယ္သူမွ မသိတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိး
ေတြ လုပ္ေနရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပိုေကာင္းတဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ သေဘာတူ ျဖစ္သြားၾကရင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တားဆီးႏိုင္မယ့္ အေနအထားတစ္ခုကို သူတို႔ ဖန္တီးႏိုင္မွာပါ" လို႔ ရန္ကုန္အေျခစိုက္
ေဈးကြက္ သုေတသနႏွင့္ အၾကံေပးကုမၸဏီ သူရဆြစ္ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဂ်ယ္ရမီရတ္ဂ်န္က ေျပာ
ပါတယ္။

တယ္လီေနာနဲ႔ ေအာ္ရီတိုကို ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားေပးဖို႔ ဆက္သြယ္
လို႔မရခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အၾကံေပးတစ္ဦးကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ
ႏွစ္ခုဟာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းလိုက္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မျဖစ္ ေလာက္
ဘူးထင္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အမ္အီးစီနဲ႔ အမ္ပီတီ ပူးေပါင္း မယ့္ စီမံကိန္းကို အသိေပးေၾကညာတာမ်ဳိး မလုပ္ခင္အထိ ဒါကို
သူတို႔ မသိ ႏိုင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ အခုလို တစ္ၿပိဳင္ တည္း ထုတ္ျပန္ အသိေပးလိုက္တာမ်ဳိး ကေတာ့
စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးပါပဲလို႔ သူကေျပာ ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းက တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးသူေတြ ေတာင္ ဒီလုပ္ငန္း ႏွစ္ခု ပူးေပါင္း
မွာ ကို သိပံုမရၾကပါ ဘူး။ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ အစိုးရ အဖြဲ႕ တြင္း အဆက္ အသြယ္ရွိတဲ့သူ တစ္ဦး
က တင္ဒါ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဟာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အမ္
အီးစီနဲ႔ အမ္ပီတီ ပူးေပါင္း မယ့္ အစီအစဥ္ကို မသိပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲဒါကလည္း ေကာ္မတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ဘာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ ျဖစ္ေစမွာ
မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။ "တကယ္လို႔ အမ္အီးစီက အမ္ပီတီ နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္
မယ္ဆိုရင္လည္း ဒါက အမ္ပီတီရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈပဲ ျဖစ္မွာပါ" လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရဟာ တရားမွ်တတဲ့ ေဈးကြက္ၿပိဳင္ကြင္းတစ္ခုကိုပဲ ဖန္တီးေပးခ်င္ တာပါ။ ကုမၸဏီေတြကို
ဘယ္လို လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာေတာ့ ေျပာမွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ အသစ္ထြက္
လာမယ့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဥပေဒဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ရွိတဲ့ ေဈးကြက္တစ္ကြက္ကို အေထာက္
အကူ ျဖစ္လာေစမယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ေျပာျပပါ တယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း