တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္မိုဘိုင္းဖုန္းဟန္းဆက္မ်ားေရာင္းခ်ေနသည့္လမ္းေဘးဆိုင္တစ္ဆိုင္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ/စိုးသန္း၀င္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္မိုဘိုင္းဖုန္းဟန္းဆက္မ်ားေရာင္းခ်ေနသည့္လမ္းေဘးဆိုင္တစ္ဆိုင္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ/စိုးသန္း၀င္း

ဆက္သြယ္ေရးတင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခဲ့ သည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Ooredoo က တင္ဒါလုိင္စင္ရရွိၿပီး
ေျခာက္လ အၾကာတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းကတ္ မ်ားအား ေရာင္းခ်မည္ဟုဆိုသလို တယ္လီေနာလည္း
၀န္ထမ္းမ်ား ေခၚယူျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား စတင္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ကုမၼဏီ ႏွစ္ခုအနက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Ooredoo ကုမၼဏီက တင္ဒါလုိင္စင္
ရရွိၿပီး ေျခာက္လအၾကာတြင္ ၃ြ စနစ္သံုး မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားအား စိတ္ လႈပ္ရွားစရာ ေဈးႏႈန္း
မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ် သြားမည္ဟု Ooredoo Myanmar မွ အႀကီးတန္းကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ Ross
Cormack က ေျပာသည္။သို႔ေသာ္ ၎က ေရာင္းခ်မည့္ေဈးႏႈန္း ကို အတိအက်ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား
ျခင္း မရွိေခ်။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာေတာ့ အျမင့္ဆံုး ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာ့ ရွိတာ ေပါ့။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ လွ်ဳိ႕
၀ွက္ခ်က္ ျဖစ္လို႔ မေျပာခ်င္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေျပာတဲ့အခ်ိန္ ၾကရင္လည္း ဒီေဈးႏႈန္း ဟာ စိတ္လႈပ္
ရွားစရာေကာင္းၿပီး တတ္ႏုိင္တဲ့ေဈးႏႈန္းျဖစ္မွာပါ" ဟု ၎ကေျပာသည္။

"ဒီဆင္းကတ္ေတြအတြက္ တန္းစီစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ္နဲ႔ အနီးဆံုးဆိုင္၊ ကိုယ့္ရပ္ကြက္ထဲက ဆုိင္
ေတြမွာပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္
မႈေတြကို ျပည္သူေတြကို ခံစားေစခ်င္လို႔ပါ" ဟု ၎ကေျပာ သည္။ ထို႔ျပင္ ဖုန္းေခၚဆိုခကုိလည္း
၃၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၄၀ အၾကားတြက္ခ်က္လ်ာ ထားသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

"ဖုန္းေခၚဆိုခကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္သြားမွာပါ။ ယာယီအားျဖင့္ေတာ့ ၃၅ က်ပ္နဲ႔ က်ပ္ ၄၀
ၾကားကို တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။ ေၾကညာတဲ့အခ်ိန္ၾကရင္ေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ့
ေဈးႏႈန္းေတြျဖစ္မွာပါ" ဟု မစၥတာ ြ်သ်် ဃသမာေခု က ေျပာ သည္။ ဖုန္းေခၚဆိုခ ေငြျဖည့္တင္း
ရန္ အတြက္ အီလက္ထရြန္းနစ္ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎
ကေျပာသည္။

"အီလက္ထရြန္းနစ္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ကေတာ့ ဟန္းဆက္တစ္ခု ကေနတစ္ခု ပိုက္ဆံကို ျဖည့္
လို႔ ရ ပါတယ္။ ေငြျဖည့္ကတ္မလိုပါဘူး" ဟု ၎ကေျပာသည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေအာ္ပေရ
တာ လိုင္စင္အတြက္ ျပည္ပကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုကုိ ေရြးခ်က္ခဲ့ရာ ကာတာအေျခစိုက္ Ooredoo ကုမၸ
ဏီႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ တယ္လီေနာ ကုမၸဏီတို႔ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

အဆုိပါကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ ျပည္တြင္း
တယ္လီကြန္း ေဈးကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္၀န္ေဆာင္မႈေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြား
ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီေလးခုရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပကုမၸဏီႀကီးႏွစ္
ခုသည္ အစုိးရႏွင့္ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးၿပီးခ်ိန္ တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာကုမၸဏီကလည္း လိုင္စင္ရရွိၿပီး ရွစ္လအၾကာတြင္ ဖုန္းဆင္း
ကတ္မ်ားကုိ က်ပ္ ၁,၅၀၀ ထက္မေက်ာ္ ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ဖုန္းေျပာဆို
ခမ်ားကုိလည္း တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ေအာက္သာ ေကာက္ခံသြားမည္ဟု တယ္လီေနာ ျမန္မာအမႈ
ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာပီတာဖားဘတ္က ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ တယ္လီေနာ ျမန္မာသည္ လိုအပ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား စတင္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ကာ
Telenor Myanmar Academy ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္သြားရန္ရွိသည္ဟု တယ္လီေနာျမန္မာကုမၼ
ဏီမွ Chief People Officer Designate ျဖစ္သူ Ms. Tipayarat Kaewsringarm က ေျပာသည္။

အဆုိပါေက်ာင္းတြင္ တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိတို႔ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ကို ရယူ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ တာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အသိ
ပညာႏွင့္ အတတ္ ပညာမ်ားကုိ လက္ေတြ ့အသံုးခ်သြား ႏုိင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္
ျဖစ္သည္။

"တယ္လီေနာက ပထမဦးဆံုးေခၚ တဲ့ ရာထူး ၂၅ ခုက လူေတြရရင္ေတာ့ ဒီေက်ာင္းကို စတင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာပါ။ ဒီလူေတြကို ဦးေဆာင္မႈပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္ၾကားေပး
သြားမွာပါ" ဟု Ms. Tipayarat က ေျပာသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းကုိ ထိုင္းႏုိင္ငံ dtac ကုမၼဏီ၌ရွိသည့္ dtac Academy အတိုင္း ဖြင့္လွစ္သြားရန္
ရွိေၾကာင္း Ms. Tipayarat ကေျပာသည္။ တယ္လီေနာသည္ ိအေခ အမည္ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
တယ္လီကြန္းလုပ္ငန္း မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။

"ထိုင္းႏိုင္ငံ dtac ႐ံုးမွာဆုိရင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၅,၀၀၀ ေလာက္ရွိ တယ္။ အဲဒီ႐ံုးအေဆာက္အအံုထဲ
က တစ္ထပ္မွာက ိအေခ ဗခေိနာပ ဆိုၿပီး ေတာ့ရွိတယ္။ အဲဒါကိုနမူနာယူၿပီး ေတာ့ ရန္ကုန္မွာ
Telenor Myanmar Academy ကိုလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

"ထိုင္းႏုိင္ငံ dtac ကုမၸဏီက ၀န္ထမ္းေတြကို သင္ၾကားေပးတာအျပင္ ေရရွည္မွာလည္း တျခားက
ေနလာတက္ခ်င္တဲ့သူေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလုပ္မယ့္ လုပ္ငန္း အေသးစိတ္က
ေတာ့ ေဆြးေႏြးေနတုန္း ဘဲရွိေသးတဲ့အတြက္ အတိအက်မေျပာ ႏိုင္ေသးေပမယ့္ ဒီလိုပံုစံမ်ဳိးလုပ္
ေဆာင္ သြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္" ဟု Ms. Tipayarat က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း