ႏိုင္ငံေရးသမားႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဘားကမ့္

ဘားကမ့္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကလည္း ၎တို႔တီထြင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၾကသည္။ ဓာတ္ပံု - ဘူးသီးဘားကမ့္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကလည္း ၎တို႔တီထြင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၾကသည္။ ဓာတ္ပံု - ဘူးသီး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဘားကမ့္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ရက္ေန႔မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ
အိုင္စီတီ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူ ငါးေထာင္ေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘားကမ့္စီစဥ္သူတစ္ဦး
ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္မ်ိဳးလြင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘားကမ့္ ( Bar Camp) သည္ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာေလာကတြင္ နာမည္ႀကီး၍ အလြန္ထိ
ေရာက္မႈရွိေသာ နည္းပညာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး နည္းပညာကို အထူးစိတ္၀င္စားေသာ
လူငယ္အမ်ားစု တက္ေရာက္ၾကသည့္ ပြဲတစ္ပြဲဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဘားကမ့္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာအိုင္စီတီ၌ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္
သည့္ လူဦးေရ အေရအတြက္သည္ ႏိုင္ငံတကာဘားကမ့္မ်ားထက္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ဘားကမ့္
မ်ားအနက္ အၾကီးက်ယ္ဆံုးႏွင့္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ဘားကမ့္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ စံခ်ိန္သစ္မ်ား တင္ႏိုင္ခဲ့
သည္။

ဘားကမ့္စီစဥ္သူအသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ျပဳ
လုပ္ခဲ့ေသာ ဘားကမ့္သို႔ တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း သံုးေထာင္ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ေလးေထာင္၊
၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ငါးေထာင္ႏွင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ေျခာက္ေထာင့္သံုးရာေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း
သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဘားကမ့္မ်ားတြင္ ထူးျခားမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဘားကမ့္ဖြင့္ပြဲကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္
ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဘားကမ့္ဖြင့္ပြဲသို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ျဖစ္ေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ ဥိးမင္းကိုႏိုင္တို႔
ႏွစ္ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဘားကမ့္တြင္ နည္းပညာ၊ ဖန္တီးမႈ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ႏွင့္ အေထြေထြဟူ၍ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ိဳးျဖင့္
စုစည္းတင္ဆက္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းအရာသည္ အေထြေထြေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့
သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းစုၿငိမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ျပည္သူမ်ားက အစိုးရကို အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ သတင္းေပးႏိုင္မည့္စနစ္
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး အစိုးရမွလည္း ထိုစနစ္ကို ကြ်မ္းက်င္စြာ သံုးတတ္ေစရန္
အတြက္ ၎တို႔ဘက္မွ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဘားကမ့္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း