အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ မိတ္ဆက္မည္

အူရီးဒူးျမန္မာသည္ အဆင့္ဆင့္ပံုေဖာ္ထားေသာ မိခင္ႏွင့္ ကေလး၊ အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္သည့္ မိုဘုိင္း၀န္ေဆာင္မႈအစီ အစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ေတာ့
မည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မိုဘုိင္းဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ ရရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေျခခံ
သည့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္ မႈမွာ မိုဘုိင္းပစၥည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလး၊
အမ်ဳိးသမီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ သည့္ ၀န္ေဆာင္အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား၊ ကာတာ၊
အီရတ္ႏွင့္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိကာ အျပည္ ျပည္ဆုိင္
ရာ၏ အေလးေပးအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္မွ စတင္ရရွိ ခဲ့သည္။

အူရီဒူး၏ ေနာက္ဆံုးေပၚေဈးကြက္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ယင္းအစီအစဥ္အား စတင္
မိတ္ဆက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အခိုင္
အလံု ရွိသည့္အျပင္၊ က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္မ်ား ဆရာ၀န္မ်ား သူနာျပဳမ်ားႏွင့္တုိက္႐ုိက္
ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာမ်ား၊ က်န္မားေရး ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္း
ႏိုင္ၿပီး ကုထံုးမ်ားအေျဖရွာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

"အမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ လိုအပ္သမွ် ဆီေလွ်ာ္ တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စိတ္တုိင္းၾက
လုိအပ္သလုိ ရရွိႏုိင္ေစဖုိ ့အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အထင္ကရ
Developer ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္သြား ဖို႔ရွိပါတယ္။ ျမန္မာလူမႈဘ၀ေတြထဲက အဓိက
အေရးအႀကီးဆံုးျပႆနာေတြကို အဓိကထားၿပီး ထိပ္ဆံုးကေျဖရွင္းမယ့္ မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး
၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုေပးသြားဖို႔လည္း ရွိပါတယ္" ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
Mr. Ross Cormack က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း