အုိင္စီတီဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ေရးဆြဲရန္ တိုက္တြန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့သည့္ အိုင္စီတီနည္းပညာထုတ္ကုန္ျပပြဲတစ္ခုတြင္ လာေရာက္ေလ့လာၾကသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအာင္ေဌးလိႈင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့သည့္ အိုင္စီတီနည္းပညာထုတ္ကုန္ျပပြဲတစ္ခုတြင္ လာေရာက္ေလ့လာၾကသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအာင္ေဌးလိႈင္

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ အုိင္စီတီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊
အစိုးရယႏၲရားတစ္ခုလံုးတြင္ အုိင္စီတီအသံုးျပဳေစေရး၊ အိုင္စီတီကို တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊
က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးတို႔တြင္ အသံုးျပဳ ေစရန္ အစိုးရကဦးေဆာင္ၿပီး စနစ္တက်
ေလ့လာကာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ (Strategic Plan) တစ္ခု ေရးဆြဲရန္လုိအပ္
ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဦးက မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔၌
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MICT Park တြင္က်င္းပခဲ့သည္ ICT4M Forum တြင္ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကြန္ပ်ဳတာအသင္းအေနနဲ႔ လည္း အစိုးရကလက္ခံေအာင္ ျပည္သူေတြ အားလံုး
သိရွိလက္ခံႏုိင္ဖို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔အစိုးရ ကို သတင္းစကားေပးခ်င္လို႔ ဒီအိုင္စီတီဖိုရမ္ႀကီး ကို က်င္းပ
ရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တစ္ခု ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ အိုင္စီတီအသံုးျပဳမႈဟာ ဆက္စပ္
လ်က္ရွိပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အစိုးရက အုိင္စီတီက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစရန္ အိုင္စီတီကိုအသံုးျပဳၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူအင္အား၊ ေငြေၾကးအင္အား စိုက္ထုတ္မႈမ်ား စြာျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာ
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးခြန္ဦးကေျပာသည္။

"ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ မၾကာခင္မွာ အလယ္ တန္းပညာအဆင့္ကေနစၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကို ဘာသာ
ရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းၿပီး သင္ၾကားေတာ့မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔
အေနနဲ႔ ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒီလုိ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိး ခ်ၿပီးလုပ္ခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း
ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အင္မတန္ မွ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိလုပ္မယ္ဆုိ ရင္ေတာ့
ေငြေၾကးကုန္က်မႈေတြ အထိုက္ အေလ်ာက္ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေငြေၾကး ကုန္က်မႈအေပၚ
ကုန္မွာစိုးလုိ႔ မလုပ္ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို
ရရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုေငြေၾကးသံုးစြဲတယ္ဆုိတာလည္း အလဟႆ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ဖြံ႕
ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္"
ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔ အုိင္စီတီကဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကို အစိုးရ က သိရွိ
နားလည္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အဲဒီလို သေဘာေပါက္ေနေပမယ့္ လက္ေတြ႕ မွာ အစိုး
ရအေနနဲ႔ အုိင္စီတီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ သိသိသာသာထင္ထင္ ရွားရွား လုပ္ေဆာင္
တာကို မေတြ႕ရေသးပါ ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အိုင္စီတီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အိုင္စီတီအသံုးခ်မႈတုိးတက္
ေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံအႀကီး အကဲမ်ားကိုယ္တုိင္ ျဖစ္ႏုိင္ရင္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီးကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္ၿပီး (Strategic Plan) တစ္ခုခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္
ေၾကာင္း ကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္အၾကံျပဳလိုပါ တယ္" ဟု ဦးခြန္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေဇာ္မင္းဦးက အိုင္စီတီက႑မွာ
မၾကာခင္မွာပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေတာ့မည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေတြ႕ျမင္ေနရ သည္ဟု ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ့္တို႔ႏုိင္ငံ အုိင္စီတီက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုႏွစ္ကေန စၿပီးေတာ့
အစိုးရပုဂၢလိကက႑ေတြက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္
ခဲ့တာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရပါ တယ္။ အခုအခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိုင္စီတီ Infrastructure
(အေျခခံအေဆာက္အအံု) က႑ ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ တယ္လီကြန္းဥပေဒၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ပုဂၢလိ
ကက႑ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာ အိုင္စီတီက႑တစ္ခုလံုး
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေတာ့ မယ့္အရိပ္အေယာင္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္" ဟု
၎ကေျပာသည္။

"အိုင္စီတီကိုႏွလံုးသြင္း၊ အိုင္စီတီဂါထာကိုရြတ္ေန႐ံုနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္
ရမလဲဆုိေတာ့ ကိုယ္တုိင္ရွင္းလင္း ျပတ္သားတဲ့ Strategic decision လိုမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါျပင္
အဲဒီ Strategic decision ကိုလည္း အားလံုးသိေအာင္ ခ်ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာ
သည္။

"ႏုိင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ေတာ့ Strategic decision တစ္ခုကို ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ မဆုတ္မနစ္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ကိုတာ၀န္ေပးသင့္တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ကံေကာင္းတဲ့တစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴ
တာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ကိုက ကြန္ပ်ဴတာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥပေဒျဖစ္ပါ တယ္။ တခ်ဳိ႕
ဟာေလးေတြက အနည္းငယ္ မဖြံ႕ၿဖိဳး တာေလးေတြေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ဘာလုပ္ဖို႔ လုိလဲဆုိ
ေတာ့ ဒီကြန္ပ်ဴတာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဥပေဒကို လက္ရွိ အေျခအေနနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္၊ အုိင္စီတီတကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု
ဦးေဇာ္မင္း ဦးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း