အမတ္ျဖစ္ရင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းေအာင္လုပ္သြားမယ္လို႔ အမ္းမဲဆႏၵနယ္က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ေျပာၾကား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအတြက္ အမ္းၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္မွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလးဦးရွိၿပီး ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကလြဲရင္ အျခားအမတ္ သုံးဦးလုံး မနက္ျဖန္ က်င္းပမယ့္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ္းမွာ မဲေပးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔