မဲရံုတြင္ သတင္းရယူမႈ ကန္႔သတ္ခံရေသာ္လည္း ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ

ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၉၄ ရပ္ကြက္ရွိ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္
ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သတင္းရယူေနသည့္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) သတင္းဌာနအပါအဝင္
အျခားသတင္းဌာနမ်ားကို မဲရံုအျပင္ဘက္မွ သတင္းဓာတ္ပံုရိုက္ခြင့္ကို ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ
တာဝန္ရွိသူက တားျမစ္ခဲ့သည္။

သတင္းသမားမ်ားနွင့္ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕အၾကား စကားအေခ်အတင္ အျငင္းအခံု
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ သတင္းသမားမ်ားက ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ
တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵမဲေပးသူ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပးမႈ
အေျခအေနကို မထိခိုက္ေစပဲ မဲရံုအျပင္ဘက္မွ သတင္းဓာတ္ပံုရိုက္ယူခြင့္နွင့္ ပတ္သက္၍
ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာဝန္ရွိသူက လွ်ိဳ႕ဝွက္ မဲေပးမႈ အေျခအေနကို မထိခိုက္ပါက
သတင္းဓာတ္ပံု ရယူခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ရွိသူမ်ားက
ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

မဲရံုတံခါး အျပင္ဘက္မွေန၍ အတြင္းဘက္သို႔ မဲေပးေနမႈအား ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္တစ္ဦးက
ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးသည္ကို တားျမစ္ရာမွ ထိုသုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။