ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ သမင္ၿခံတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ရံႈးနိမ့္

ဓာတ္ပံု - ေအာင္ေဌးလႈိင္/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဓာတ္ပံု - ေအာင္ေဌးလႈိင္/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေကာ့မွဴးၿမိဴ႕နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမ်ားစုတြင္
အင္န္အယ္လ္ အႏိုင္ရရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေသာ္လည္း သမင္ျခံေက်းရြာအုပ္စုတြင္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္
ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသူ ၉၀၆ ဦး အနက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္းက ၅၅၃မဲ ရရွိခဲ့ျပီး အင္န္အယ္လ္ဒီက ဦးေက်ာ္
ေဆြဝင္း(ခ) အာလူးက ၃၂၇ မဲ ရရွိခဲ့ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၂၂၆ မဲအျပတ္ျဖင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီကို အႏိုင္
ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၆၂ အုပ္စု အနက္ သရက္ျခံေက်းရြာ အုပ္စုသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ
ကိုသာ တစ္စိုက္မတ္မတ္ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ပါတီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္သာ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ မဲဆႏၵနယ္
လည္း ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။