အမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းႀကိဳတင္မဲရလဒ္ေရွ႕က ေျပးေန

ဓာတ္ပံု - ႏိုင္၀င္းထြန္း/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဓာတ္ပံု - ႏိုင္၀င္းထြန္း/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းမဲဆႏၵနယ္အတြက္ ႀကိဳတင္မဲရလဒ္မ်ားကို  ယေန႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း
၄နာရီအခ်ိန္က စတင္ေရတြက္ခဲ့ရာမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းၿငိမ္းက မဲအျပတ္အသတ္ ရရွိၿပီး က်န္ၿပိဳင္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ သုံးဦးေရွ႕က ေျပးေနပါတယ္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ ႀကိဳတင္မဲ အေရအတြက္ ၁၀၄၄ မဲအနက္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ
မဲေပါင္း ၂၀၀ ေရတြက္ ၿပီးစီး ရာမွာ ဦးေသာင္းၿငိမ္းက ၂၀၀ တိတိ ရရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခား
ေသာ မဲရုံမ်ားရဲ႕ မဲေရတြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနအရ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ
ေအးေမာင္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းေမာင္ထက္ အနည္းငယ္
မဲအသာစီး ရရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအတြက္ အမ္း မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
က ဦးေဇာ္ဝင္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီက ဦးေသာင္းၿငိမ္း၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ပါတီက ေဒါက္တာေအးေမာင္နဲ႔ တစ္ဦးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးေဇာ္လင္းေအာင္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အမ္းမဲဆႏၵနယ္မွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၇၅ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။