Saturday, 01 August 2015

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါရဲ႕လား

ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က အင္န္အယ္လ္ဒီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးကို ခရီးထြက္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တိုင္းျပည္စာရင္းစနစ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားစာရင္းစနစ္ အပိုင္း (၆)

အပိုင္း(၅)၌ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မစၥပီတာေအဒီ တြက္ခ်က္ခဲ့ေသာ
၁၉၃၉-၄၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၄၆-၄၇ ခုႏွစ္တို႔အတြက္ တိုင္းျပည္၀င္ေငြ ခန္႔မွန္းေျခပါ
စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၏ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ MSIC ျပႆနာကို
တင္ျပခဲ့ပါသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၄)

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ဘယ္လိုတရားမွ်တမႈမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ၾကမလဲ လူေတြက
ေျပာၾကပါတယ္၊ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔၊ တစ္ေယာက္ အေပၚတစ္ေယာက္
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈေတြ ရွိၾကဖို႔၊ ေမတၱာ က႐ုဏာတရား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားေတြ ထားႏိုင္ၾကဖို႔၊
ဒီမိုကေရစီနည္း လမ္းက်စြာ အာဏာခြဲေ၀ျခင္းအစီအစဥ္ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ဆိုရင္
ကနဦးလိုအပ္ခ်က္က ဒီတိုင္းျပည္မွာ တရားမွ်တမႈ ရွိၿပီးသား ျဖစ္ေနမွရမယ္လို႔။

» အျပည့္အစံုသို႔

က်ပ္ ၅၀ တန္ ေငြစကၠဴေပ်ာက္သြားမွာ စိုးရိမ္မိပါတယ္

ပန္းဆိုးတန္းလမ္းက ကုန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုဟာ
ကြ်န္မ႐ံုးသြားတဲ့ လမ္းေပၚမွာရွိလို႔ ၀ယ္စရာရွိရင္
၀င္၀ယ္ေလ့ရွိပါတယ္။


» အျပည့္အစံုသို႔

လႊတ္ေတာ္က ေနာက္ထပ္ ဖဲခ်ပ္ေတြ ထုတ္ျပဦးမလား

အားလံုးသိၾကၿပီး ျဖစ္တဲ့အတုိင္း ခုဆိုရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ
တြင္းက အကြဲအျပဲ ဇာတ္လမ္းေတြဟာ ဖံုးမႏိုင္ ဖိမရ
ေပၚေပါက္လာပါၿပီ။


» အျပည့္အစံုသို႔

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ေနာက္ခံ ေမာင္ေသြးသစ္ ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ ျပဇာတ္

ယခင္တစ္ပတ္မွအဆက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ရီဂ်င္ေကာလိပ္တြင္
က်င္းပေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ
ျဖစ္ေပၚေရး ဦးတည္သည္ဆုိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဂၤလန္မွ
ပါလီမန္အမတ္မ်ား၊ အဂၤလိပ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ
ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ေတာင္အာဖရိက ဒါဘန္တကၠသိုလ္
ျပည္သူ႔ေရးရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး 'ကီ႐ူး ႏုိင္ဒူး'၊ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၃)

အမွန္တရားေကာ္မရွင္မ်ား အသံုး၀င္ပံု ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ
ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗန္းျပၿပီး ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အျပင္ဘက္က ကိုယ့္ပန္းတုိင္
ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့လူေတြ အျမဲရွိေနတတ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ေနာက္ခံ ေမာင္ေသြးသစ္ ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ ျပဇာတ္

၁၉၉၇ ခုႏွစ္။ တစ္ေန႔သ၌ စမ္းေခ်ာင္းရပ္၊ ဖ်ာပံုလမ္း၊
အမွတ္ ၁၅ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္သူ ဆရာ ျမသန္းတင့္ထံသို႔
မိမိေရာက္သည္။


» အျပည့္အစံုသို႔

အမွန္တရား တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၂)

အမွန္တရားကို စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း အခုအခါမွာေတာ့ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားက ျပန္လည္
ရင္ၾကားေစ့ေရး အေၾကာင္း ေျပာေနၾကပါၿပီ။

» အျပည့္အစံုသို႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဘာေၾကာင့္ အေရးပါသလဲ

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔
လူထုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း အိပ္မက္မက္လာၾက
ရသည္။ အကယ္၍ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က
အစစ္အမွန္ ႀကဳိးပမ္းၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္
တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ
မ်ားမၾကာမီ သေဘာတူညီမႈ ရရွိပါလိမ့္မည္။ ...

» အျပည့္အစံုသို႔