Sunday, 04 October 2015

အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၂)

ဒီမိုကေရစီအတိမ္အနက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈကို
ရွာေဖြ ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလိုအပ္ဆံုး စကားကေလးႏွစ္လံုးကေတာ့
အမွန္ တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈပါပဲ။

» အျပည့္အစံုသို႔

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား

MRTV-4 (Sunday Talk) အစီအစဥ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္စကားေျပာခဲ့ရစဥ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏
ေကာင္းကြက္မ်ားကိုသာ အဓိက ေဇာင္းေပး၍ ေျပာခဲ့ပါသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၁)

တာ၀န္ခံမႈမူ၀ါဒနဲ႔ သမိုင္းအေမြခံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုက ေလ့လာခဲ့ၾကတဲ့အခါမွာ
ေနာက္ထပ္ေတြ႕ရွိခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမိုင္းေၾကာင္း
အစဥ္အလာေကာင္းခဲ့ၾကသလား၊ မေကာင္းခဲ့ၾကဘူးလား၊ အဲဒီအခ်က္က အေတာ္ကေလး
အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဦးတင္ေအး ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သလား

ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ရန္ကုန္႐ံုးခြဲမွာ
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
တစ္ပဲြလုပ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၀)

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလ့လာခဲ့ၾကရာမွာ
ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အမ်ဳိးအစားေတြ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိသလို
အဲဒီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အမ်ဳိးအစားအလိုက္ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကလည္း
မတူညီၾကတာကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၉)

သတင္းအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအမ်ဳိးအစားမ်ား အသြင္ကူးေျပာင္းေရး တတိယလိႈင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕
အမွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈလုပ္ငန္း တခ်ဳိ႕ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အက်ဥ္းမွ် ေလ့လာၿပီးတဲ့အခါမွာ
ဘာသြားေတြ႕ရသလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ
ဘယ္ေတာ့မွ် တစ္ထပ္တည္း၊ မျဖစ္ၾကဘူးဆိုတာ သြားေတြ႕ရတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ မရင္းႏွီးရတာလဲ

သိပ္မၾကာခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး
က်င္းပပါေတာ့မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ရင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(အင္န္အယ္လ္ဒီ) ဟာ ျပည္သူလူထု
ေထာက္ခံမႈ အရဆံုး ပါတီတစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့
ဘယ္သူမွ ျငင္းလို႔ မရပါဘူး။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဂိုဏ္းဂဏ တုိက္ပြဲေတြ လႊမ္းမိုးေနဆဲ လႊတ္ေတာ္

အခုတေလာ ႏုိင္ငံေရး စိတ္၀င္စားၾကတဲ့ ျပည္သူေတြၾကား
စိတ္၀င္စားေနၾကတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ အမတ္ေတြကို
ျပည္သူေတြက ျပန္လည္ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ေပးမယ့္
Right to Recall ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တြင္း
ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ သတင္းပါ။

» အျပည့္အစံုသို႔

အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၈)

အတိတ္ကို တာ၀န္ခံမႈရွိၾကသလား ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ
တတိယလိႈင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အေမရိက ေတာင္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ဥေရာပအေရွ႕ အလယ္ပိုင္း
ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အမွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈျဖစ္စဥ္ တခ်ဳိ႕ကို
စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္
အၾကမ္းဖ်င္းတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သူရဦးေရႊမန္း ဘာေၾကာင့္ ဖယ္ရွားခံရသလဲ

အားလံုး သိၾကၿပီးျဖစ္တဲ့အတုိင္း တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕
ေပါင္းၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ သူ႔ကို
ေထာက္ခံသူ တခ်ဳိ႕ကို ပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာေတြကေန
ဖယ္ရွားလိုက္ပါၿပီ။

» အျပည့္အစံုသို႔