မျပတ္သားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇတ္ မေလးရွားေရြးေကာက္ပြဲမွာ အ႐ံႈးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိ

မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္နယ္ေသး ကေလး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မလကၠာရဲ႕ အႀကီး
အကဲ ၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့ အလီရပ္စ္တန္ဟာ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း အင္
တာဗ်ဴး လုပ္ခဲ့တဲ့ အဂတိလိုက္စားၿပီး ၿငီးေငြ႕စရာ ေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသ
မားေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

ကြ်န္ေတာ္သည္ ပညာေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
အေၾကာင္း ယခင္က ေရးသားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ဆုိသည္မွာ
ဗဟုသုတကို ျဖန္႔ေ၀ေပးသည္သာမက စူးစမ္းျခင္း (inquiry)ႏွင့္ သုေတသန
ျပဳျခင္း (research) ျဖင့္ ဗဟုသုတကုိ တုိးပြားေစေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်သူ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ယုံၾကည္မႈ၏ေနာက္၀ယ္ ...

ဤေလာကႀကီး တည္ရွိေနသေရြ႕ ယုံၾကည္မႈသည္ လူသားတုိင္းအတြက္ အေရးႀကီးလွသလုိ
ယုံၾကည္မႈ၏ အတိမ္ အနက္ကိုလည္း လူသားတုိင္းက အေလး အနက္ထားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဩစေၾတးလ်သားေတြကို အ႐ူးလုပ္လိုက္တဲ့ ဗီယက္နမ္သူလွ်ဳိ

သူလွ်ဳိေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရင္ဆိုင္ရတာဟာ ရင္တဖိုဖို တထိတ္ထိတ္နဲ႔ စိတ္၀င္စားစရာလည္းေကာင္း တယ္။ တိတ္တဆိတ္ ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ရလို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစား မႈကို အသာထားဦး၊ အျဖစ္မွန္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီလို သူလွ်ဳိ မ်ဳိးတစ္ေယာက္ဟာ အသံုးစရိတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားရရွိ ထားသူ ျဖစ္တယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ခါေတာ္မီသင္တန္း

မေရာက္တာလည္းၾကာ၊ သတင္းလည္း ဘာမွမၾကားရျဖစ္ေနတဲ့ တပည့္ေက်ာ္ ေမာင္ႂကြက္နီရဲ႕
အေဆာင္ကိုလိုက္သြား မိတယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ၊ တစ္ေယာက္တည္းေနတဲ့ လူပ်ဳိႀကီးဆိုေတာ့
ပုပ္ေစာ္ နံမွ ေဘးအခန္းက တံခါးဖ်က္၀င္ၾကည့္ ရတယ္ဆိုရင္ လူၾကားမေကာင္း သူၾကား
မေကာင္းျဖစ္ဦးမယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔