ပညာေရး အလွမ္းေဝးသလား

မနက္မုိးလင္းစဆုိေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
လွည္းတန္းလမ္းဆုံေနရာက လမ္းေလွ်ာက္ေနသူေတြ၊
ေစ်းေရာင္းသူေတြ၊ ျဖတ္သန္းသြားလာေနတဲ့
ကားေတြနဲ႔ အေရာင္အေသြးစုံစုံလင္လင္ သက္ဝင္
လႈပ္ရွားေနပါၿပီ။ မီးပြိဳင့္မီးနီသြားစဥ္ လွည္းတန္းစင္တာ
ဘက္က အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးထြက္လာပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

စဥ္းစားေတြးေခၚမႈေကာင္းဖို႔ပဲလိုပါတယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းတဲ့ကာလ အစမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို တစ္ဖက္က လုပ္ေပးရသလို အျခားတစ္ဖက္ကလည္း အတိတ္ကာလ
အေမြခံအျဖစ္ ေထြးပိုက္မိလ်က္သားျဖစ္ေနတဲ့ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမွ ႐ုန္းထြက္ၾကရာတြင္

ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ပ့ံပုိးမႈျဖင့္
ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ
စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ
ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
နားေနႏိုင္ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အေၾကာင္း
ရင္ဖြင့္တုိင္ပင္ႏိုင္ရန္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အာဆီယံ ေရွ႕ခရီးနဲ႔ သည္ေလဒီ

အာဆီယံကို သင္ယူေလ့လာႏိုင္ဖို႔ အာဆီယံရဲ႕
အစည္းအေ၀းေတြကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံရဲ႕
ရပ္တည္ခ်က္ကို စိတ္၀င္စားတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
က ဆိုထားခဲ့ေပမဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္း
ေျပာေလ့ေျပာထ သိပ္မရွိတဲ့ အာဆီယံက သူ႔အတြက္
အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ခဲ့ပုံ မရပါဘူး။

» အျပည့္အစံုသို႔

အနာႀကီးေရာဂါ ျပန္လည္္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီလား

"ခႏၶာလည္း မေသဘူး၊ ၀ိညာဥ္လည္း မေသဘဲနဲ႔
ဘ၀ဆံုး႐ႈံးသြားရတဲ့ ေရာဂါခံစားရမွာကို 'ရွက္လို႔' ဆိုၿပီး
ေဆးခန္းသြားမျပဘူး၊ အံ့ဩပါရဲ႕ဗ်ာ၊ ပိုဆိုးကုန္ေတာ့မွာပဲ"လို႔
ေျပာလိုက္တဲ့ အသံက ပံုမွန္ထက္ ပိုက်ယ္ေလာင္စြာ
ထြက္လာပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အင္စတီက်ဴးရွင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (၁၈)

အၿငိမ္းစား ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စာေရးဆရာ မင္းဗထူးက ဒီမိုကေရစီအပ္ႏွင္းျခင္းနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး အခန္းဆက္ကို အပတ္စဥ္ ေရးသားလ်က္ရွိရာ ေနာက္ဆုံးအပိုင္းအျဖစ္
အမွတ္စဥ္ (၁၈) ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အင္စတီက်ဴးရွင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (၁၇)

အၿငိမ္းစား ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စာေရးဆရာ မင္းဗထူးက ဒီမိုကေရစီအပ္ႏွင္းျခင္းနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး အခန္းဆက္ကို အပတ္စဥ္ ေရးသားလ်က္ရွိရာ ယခုရက္သတၱပတ္အတြက္
အမွတ္စဥ္ (၁၇) ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အင္စတီက်ဴးရွင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (၁၆)

အၿငိမ္းစား  ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့  စာေရးဆရာ  မင္းဗထူးက ဒီမိုကေရစီ
အပ္ႏွင္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  အခန္းဆက္ကို အပတ္စဥ္ ေရးသားလ်က္ရွိရာ ယခု
ရက္သတၱပတ္အတြက္ အမွတ္စဥ္ (၁၆) ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ပင္လုံသမိုင္း၊ ပင္လုံအေျဖ

ေတာင္တန္းျပည္မ မခြဲျခားဘဲ အတူတကြေနထုိင္မႈဆိုတဲ့ ေပါင္းစည္းေရးကို အေျခခံၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္မွာ ပင္လုံညီလာခံတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

႐ိုးမမ်ားရဲ႕ စိန္ေခၚသံ

စိမ္းျပာေရာင္ ေတာင္တန္းေတြနဲ႔ အနားသတ္ထားတဲ့
ျမင္ကြင္းက အျဖဴေရာင္တိမ္တုိက္လွလွေတြနဲ႔ ရစ္သုိင္းလုိ႔
ေနပါတယ္။


» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး