ဒီမိုကေရစီကို ပံုဖ်က္လိုက္တဲ့ စည္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ လာေရာက္မဲေပးေနေသာ ျပည္သူတစ္ဦး။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ လာေရာက္မဲေပးေနေသာ ျပည္သူတစ္ဦး။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္တဲ့အတုိင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မကုန္ခင္မွာပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ၿပီးသြားခဲ့ပါၿပီ။

ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္အတြက္၊ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်င္းပခဲ့သလဲ
ဆိုတာကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပတယ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ရဲ႕
အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ရမွာပါ။

ဒါေပမဲ့လည္း အခု က်င္းပခဲ့တဲ့ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ရဲ႕လား၊ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး လုပ္ခ်င္တာ လုပ္သြားတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးလား၊
ဒီမိုကေရစီကို ပံုဖ်က္တဲ့ လုပ္ရပ္လားဆိုတာ ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပတယ္ ဆိုရင္ ဘာအတြက္ က်င္းပတာလဲ၊ ဘယ္လို ဥပေဒ
နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ က်င္းပတာလဲ၊ ဘယ္သူေတြက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္တာလဲ၊ မဲေပးမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘယ္လို မဲဆြယ္
စည္း႐ံုးၾကသလဲ၊ ျပည္သူေတြက ဘယ္လိုမဲေပးၿပီး မဲေတြကို ဘယ္လိုေရတြက္
စာရင္းထုတ္ျပန္သလဲ၊ စလယ္ဆံုး ေလ့လာၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ေတြ၊
ခ႐ိုင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ ၀င္ေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
အဖြဲ႕၀င္ေတြကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ဖို႔ လုပ္တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

နမူနာျပရရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္နဲ႔ ေကာ္မတီ၀င္ ရွစ္ဦး၊
စုစုေပါင္း ကိုးေယာက္ ရွိတဲ့အနက္ အခု ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေလးေယာက္ကို ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ေပးရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကို သမၼတက တိုက္႐ိုက္ ခန္႔ၿပီး က်န္ေကာ္မတီ၀င္ ေလးေယာက္ကို အစိုးရက
တုိက္႐ိုက္ခန္႔ထားတာေၾကာင့္ တကယ့္တကယ္ ေျပာရရင္ ျပည္သူေတြက ေရြးေပးလိုက္တဲ့
ေကာ္မတီ၀င္ ေလးေယာက္ဆိုတာ ဘာမွဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရၾကမယ့္ အေနအထား
မရွိပါဘူး။

ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဆိုတာကို ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး
အဲဒီၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ၿမိဳ႕ကို စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။

အခု ရန္ကုန္စည္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာမွာ လုပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္
ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ အႏွစ္သာရျခင္း အလြန္ျခားနားၿပီး ဒီမိုကေရစီလည္း လံုး၀ မက်ပါဘူး။

ဘာမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိသူေတြ၊ ဘာမွ အေရးမပါသူေတြကို ျပည္သူေတြက မဲေပးေရြးခ်ယ္ရတဲ့
သေဘာျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲလို႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။

ဒီလို ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ့တာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
ဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒေတြပါ။

ဒီ ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အမတ္ေတြ လႊမ္းမိုးထားတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီ နည္းမက်တဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြလို႔ သတ္မွတ္ ႏုိင္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးစဥ္တုန္းက ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း လို ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့
အမတ္တခ်ဳိ႕ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေပမယ့္ အမ်ားစု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမတ္ေတြက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့
ဥပေဒလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ဥပေဒ ဘယ္ေလာက္ ဒီမိုကေရစီ မက်သလဲဆိုရင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္တာကို
ၾကည့္ရင္ပဲ သိႏုိင္ပါတယ္။

လက္ရွိ က်င္းပၿပီးသြားတဲ့ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရန္ကုန္ လူဦးေရ ခုနစ္သန္း
၀န္းက်င္ထဲကမွ လ၀က မွာ စာရင္းေပါက္တဲ့ အိမ္ေထာင္စု ေလးသိန္းေက်ာ္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဦးစီး
ေတြကိုပဲ မဲေပးခြင့္ေပးထားတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ယာယီအိမ္ေထာင္စုစာရင္းနဲ႔ ေနသူေတြ၊ အိမ္ငွားရမ္း ေနထုိင္သူေတြ အမ်ားအျပား
မဲေပးခြင့္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ အိမ္ေထာင္စု ေလးသိန္းေက်ာ္ထဲမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ စာရင္းေကာက္ရာမွာ
ပါ၀င္ျခင္း မရွိသူေတြလည္း မဲေပးခြင့္ ဆံုး႐ႈံး ျပန္ပါတယ္။

ဒါတင္မက မဲေပးခြင့္ရတဲ့ အိမ္ေထာင္စုက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အိမ္ေထာင္ ဦးစီး တစ္ေယာက္တည္း
ကိုသာ မဲေပးခြင့္ျပဳထားေတာ့ မဲေပးႏိုင္သူ ပိုလို႔ ပိုလို႔ နည္းသြား ေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနည္းနဲ႔ တကယ္မဲေပးတဲ့ ေန႔မွာေတာ့ လူတစ္သိန္းေက်ာ္ပဲ မဲလာေပးတယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က
သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

တကယ့္ တကယ္ မဲေပးသူ အရည္အတြက္ အဲဒီထက္ နည္းႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့
အႏိုင္ရသူ အားလံုးရရွိတဲ့ ခုိင္လံုမဲ အရည္အတြက္ကလည္း အလြန္နည္းေနလို႔ပါပဲ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ ေလးဦး ရတဲ့ စုစုေပါင္း ခုိင္လံုမဲ
အရည္အတြက္ဟာ သုံးေသာင္းခြဲေက်ာ္႐ံုေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။

ေျပာရရင္ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းေလာက္ ေနထိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့ ရန္ကုန္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္ ေလးေယာက္ ကို အဲဒီ မဲ သုံးေသာင္းခြဲေလာက္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့
သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္ရင္ လူဦးေရရဲ႕ သုည ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တစ္နည္း ေျပာရရင္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းရဲ႕
တစ္၀က္ေလာက္ လူေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္တာလို႔ ေျပာရင္ မမွားပါဘူး။
အေတာ္ကို အ႐ုပ္ဆိုးပါတယ္။

မဲေပးခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဲ႐ံု တစ္႐ံုခ်င္းစီကိုေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ေပးတာ
ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ မဲေတြ စုေပါင္းတာ၊ ခ႐ိုင္အလိုက္ မဲေတြ
စုေပါင္းတာကိုေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ေပါင္းတာမ်ဳိး မလုပ္သလို၊ အေျဖကို ေနာက္ရက္မွ
ထုတ္ျပန္တာ ေတြ႕ ႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ရက္မွ ထုတ္ျပန္တာေတာင္ အႏုိင္ရသူရဲ႕ မဲရရွိမႈစာရင္းကိုပဲ ထုတ္ျပန္ၿပီး အျခား ၿပိဳင္ဆုိင္သူ
အားလံုးရဲ႕ စာရင္းေတြကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္တာ မေတြ႕ရပါဘူး။

ေျပာရရင္ ဒီလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုး လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ မသမာတဲ့ နည္းမ်ဳိးပါပဲ။

တကယ္ဆို ရန္ကုန္လို ၿမိဳ႕က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ မဲ႐ံုတစ္ခုခ်င္းစီက မဲစာရင္းေတြ ၿမိဳ႕နယ္ကို ပို႔တာ
ညအိပ္ ေစာင့္စရာ မလိုပါဘူး။

မဲလာေပးသူ အလြန္နည္းတာ၊ မဲ႐ံု စုစုေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္႐ံုေလာက္ပဲ ရွိၿပီး တစ္႐ံုမွာ
မဲလာေပးသူ ပ်မ္းမွ်အေယာက္ ၁၀၀ ေအာက္ပဲ ရွိတာမို႔ မဲရည္တြက္ရတာ အလြန္လြယ္ကူ
႐ိုးရွင္းေနမယ္၊ အခ်ိန္လည္း ဒီေလာက္ယူစရာ မလိုဘူးလို႔ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒီလို အေျခအေနကို မဲစာရင္း ေပါင္းတာကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ မလုပ္တာ၊
မဲစာရင္း အေျဖကို ေနာက္တစ္ေန႔ကူးမွ ေၾကညာတာ၊ ေၾကညာတဲ့ ဆီမွာလည္း ရွင္းလင္းတဲ့၊
တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးလို႔ရတဲ့ စာရင္းအားလံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာတာမ်ဳိး မလုပ္ဘဲ အႏိုင္ရသူနဲ႔
သူရတဲ့ မဲစာရင္း ေလာက္ပဲ ထုတ္ျပန္ေပးတာဟာ လံုး၀ ဒီမိုကေရစီ နည္းမက်ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ က်င္းပၿပီးခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ဥပေဒ၊
နည္းဥပေဒကအစ၊ ေကာ္မရွင္ အလယ္၊ က်င္းပပံု အဆံုး ဒီမိုကေရစီ နည္းမက်ဘူးလို႔
သံုးသပ္ ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ အဲဒီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ စည္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္
အဖြဲ႕၀င္ အားလံုးဟာ ဒီမိုကေရစီကို ပံုဖ်က္ေနၾကသူေတြသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
သံုးသပ္လိုက္ရပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး