အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ျခင္း (၁၄)

"ကြ်န္ေတာ္ ေရာက္ပါၿပီဆရာ၊ ဒီေန႔ကြ်န္ေတာ္ နည္းနည္းေနာက္က်သြားတယ္"

"ရပါတယ္ကြာ၊ ငါလည္း မင္းမလာခင္မွာ ဒို႔ဒီေန႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ဆိုင္ရာစာအုပ္တခ်ဳိ႕ကို ျပန္ဖတ္ေနတာပါ"

"အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒနဲ႔ ေနာက္ ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္
ေျပာစရာရွိတာကို ေျပာၿပီးပါၿပီ ဆရာ၊ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ ေျပာစရာရွိတာကို
ဆက္ေျပာဖို႔ပါ"

"ငါေျပာခ်င္တာ သံုးေလးခ်က္ေလာက္ ရွိပါတယ္၊ အဓိကကေတာ့ တကၠသိုလ္ေတြ
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေရးကိစၥေပါ့ကြာ၊ က်န္တဲ့ အခ်က္ေတြကလည္း ဒီကိစၥနဲ႔ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္တဲ့
အခ်က္ေတြပါပဲ"

"ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ"

"အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္နဲ႔ သိပၸံဆိုတာေတြ အားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ ၆၀၊
၇၀ ေလာက္ ရွိမယ္ထင္တယ္ကြ၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့
ငါစိတ္၀င္စားတဲ့၊ သိခ်င္တဲ့ အခ်က္က အဲဒီတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံေတြ ဘယ္လိုဆက္ၿပီး
စခန္းသြားၾကမလဲ ဆိုတာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒထြက္ လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီကိစၥက ပါမလာဘူး။

"တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခ်က္ေတြအရဆိုရင္ေတာ့ အခုျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ အမ်ဳိးသား
ပညာေရးဥပေဒဆိုတာက ပညာေရးကိစၥအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္
ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ ျပ႒ာန္းရဦးမယ္။ အခုဥပေဒက "mother law" (မိခင္ဥပေဒ)
သေဘာသာျဖစ္တယ္လို႔ နားလည္ထားတာေပါ့ကြာ"

"မွန္ပါတယ္ဆရာ"

" "mother law" လို႔ ဆိုတဲ့အတြက္ ငါ့အေနနဲ႔ နားလည္ထားလိုက္တာက ဒီဥပေဒအရ
တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံေတြကို ေမြးဖြားေပးမယ္ (ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေပးမယ္) လို႔ေပါ့။
ဘာေၾကာင့္တုံးဆိုတာကို ဥပေဒအျဖစ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒက ကုမၸဏီ
ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေပါက္ဖြား (ဖြဲ႕စည္း) ေပးႏုိင္တယ္။ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား ဥပေဒကလည္း
သမ၀ါယမအသင္းေပါင္း ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ေပါက္ဖြားေပးႏိုင္တယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး
ဥပေဒကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (အစိုးရ ကုမၸဏီမ်ား) ကို ေပါက္ဖြားေပးႏုိင္
တယ္။ ပညာေရးကိစၥမွာဆိုရင္လည္း ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ျဖစ္တဲ့ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ
တကၠသိုလ္ပညာေရးဥပေဒနဲ႔ ယခု တည္ဆဲ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္
ပညာေရးဥပေဒတို႔အရ အစိုးရက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး တကၠသိုလ္နဲ႔ ေကာလိပ္ေတြကို
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ (ေမြးဖြား) ေပးႏိုင္တယ္။ တကၠသိုလ္ တစ္ခုစီအတြက္ ေနာက္ထပ္သီးျခား
ဥပေဒ တစ္ခုစီကို ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး"

"မွန္ပါတယ္ဆရာ"

"အခု အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္
စတာေတြကို တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ သီးျခား ဥပေဒ(ေတြ) ျပ႒ာန္းေပးရဦးမယ့္သေဘာကို
ေတြ႕ရတယ္ကြ"

"ကြ်န္ေတာ္လည္း အဲဒီလိုပဲ နားလည္ထား ပါတယ္ဆရာ"

"ခက္တာက လက္ရွိတကၠသိုလ္အဆင့္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြက ၅၀ ေလာက္ရွိေနတာဆိုေတာ့
တကၠသိုလ္တစ္ခုစီအတြက္ ဥပေဒ တစ္ခုစီ ျပ႒ာန္းဖြဲ႕စည္းဖို႔က မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ မဆိုႏိုင္ေပမယ့္
အဲဒီလို လုပ္ဖို႔ကေတာ့ မသင့္ဘူး မဟုတ္လား။ တကၠသိုလ္တစ္ခု၊ ႏွစ္ခု ေလာက္ရွိတဲ့
အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒတို႔ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒတို႔ဆိုၿပီး
လုပ္လို႔ရတာေပါ့"

"မွန္ပါတယ္ ဆရာ"

"ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒဟာ "mother law" သေဘာျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ္လို႔ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္
ေတြကို ဆက္လက္ေပါက္ဖြားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒဟာ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒေၾကညာခ်က္ သေဘာသာ ျဖစ္တယ္။ ဒီထက္မပိုဘူး။ အဲဒီမူ၀ါဒေတြကို ဒီဥပေဒအရ
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ငါေျပာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ဒီဥပေဒကို ေက်ာင္းသားေတြ သပိတ္ေမွာက္တယ္ဆိုတာ ေစာေသးတယ္၊ မွားတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ျပ႒ာန္းဖို႔ရွိတဲ့ ဥပေဒေတြမွာ
ထည့္ေပးဖို႔သာ ေတာင္းဆိုသင့္တယ္လို႔ ငါေျပာခဲ့တာေပါ့"

"အခု အဲဒီဥပေဒပါ မူ၀ါဒအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဥပေဒ
(မူၾကမ္း) ေတြကို ေရးဆြဲေနပါၿပီ ဆရာ၊ ဆရာေျပာတဲ့ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို ေရးဆြဲထားတာကိုလည္း
ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ရရွိထားတဲ့ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)မွာ အခု ဆရာေျပာတဲ့ကိစၥကို ထည့္သြင္း
ထားပါတယ္ ဆရာ"

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး