ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၇)

ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ နားလည္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္တဲ့ အယူအဆပါ။
ဘယ္ကိစၥလဲ၊ ဘယ္သူ႔ကိုလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာလဲ၊ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္လဲ။

ခြင့္လႊတ္ဖို႔အတြက္ စဥ္းစားစရာ အေၾကာင္းအခ်က္၊ အတိမ္အနက္၊ အက်ဳိးအျပစ္ စသည္ျဖင့္
ခ်င့္ခ်ိန္စရာ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာက်ေတာ့ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးဖို႔ ဘယ္လို နည္းနဲ႔မွ်
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ထားတာေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဈးဆိုင္တစ္ဆိုင္၊ ႐ံုးဌာနတစ္ခုမွာ စိတ္ပ်က္စရာ ဆက္ဆံေရးအေတြ႕အၾကံဳ
တစ္ခုေၾကာင့္ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ရေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ခံစားမႈအဆင့္မွသည္ အာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕
မူ၀ါဒေရး ရာခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံႈးရမႈနဲ႔
စိတ္နာက်ည္းမႈျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ လူစုလူေ၀း၊ လူ႔အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုရဲ႕ ခံစားမႈအဆင့္အထိ၊ တံု႔ျပန္မႈ
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္တာမွန္သမွ် အျမဲခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ကြ်န္ေတာ္က တင္ျပလိုျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းမွာ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။

အခုတင္ျပမယ့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ကေတာ့ ဒီေနရာမွာ ပိုၿပီးအသံုးတည့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုတာ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူအမ်ားစုအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္နာက်ည္းမႈ
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ဆက္လက္မခံစားေတာ့ဘဲ စိတ္ေျပရာေျပေၾကာင္း ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္ျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ စိတ္ေျပေပ်ာက္မႈကို ေပၚလြင္စြာျပသႏိုင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာ
ခံစားခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းအက်ဳိး ညီၫြတ္စြာ စိစစ္သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ အတြင္းစိတ္ကို
ၿငိမ္းေအးေစျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုမွာ ဆိုပါတယ္။

ဒီရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္အရဆိုရင္ လူေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ေက်ာ္လႊားရဲတဲ့
သတၱိရွိမွ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကတယ္လို႔ ဆိုလိုရာေရာက္ပါတယ္။

လူေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀က ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ဆိုး၀ါးခါးသီးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ခု ရလာၿပီ
ဆိုရင္ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ျခင္းစတဲ့ မေကာင္းေသာစိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ရရွိလာတယ္။

ေနာက္ၿပီး မေကာင္းေသာစိတ္ ခံစားမႈတစ္ခု (သာဓက- ေဒါသထြက္ျခင္း) အေတြ႕အၾကံဳတစ္ႀကိမ္
ရရွိၿပီးၿပီဆိုရင္လည္း အဲဒီခံစားမႈ (ေဒါသတရား)နဲ႔ ယဥ္ပါးသြားတတ္ပါတယ္။

ဒီလိုပါပဲ နာက်ည္းမႈခံစားခ်က္ ရွိတတ္သူမ်ားဟာ မၾကာခဏ နာက်ည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး
နာက်ည္းမႈကိုစြဲလမ္းသူ၊ သို႔မဟုတ္ နာက်ည္းမႈရဲ႕ သားေကာင္ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

မေကာင္းေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ရဲ႕ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔အားလံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ
တံု႔ျပန္မႈ နည္းလမ္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္း လမ္းမ်ား မျမင္မေတြ႕ ႏိုင္ေတာ့ဘဲ
ဆိုး၀ါးေသာ နည္းလမ္းကိုသာ အသံုးျပဳရန္ အားသန္တတ္ၾကပါတယ္။

ကဗ်ာဆရာမႀကီး မာရာအိန္ဂ်လိုက "ဖိညႇစ္ထားျခင္းခံရေသာ နာက်င္မႈေ၀ဒနာေတြ
ရွိေနလင့္ကစား ဒီသမိုင္းကို ျပန္လည္မခံစားႏိုင္ေအာင္ လုပ္လို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သမိုင္းကို
သတၱိရွိရွိ ရင္ဆိုင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီသမိုင္းဟာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ ခံစားေနဖို႔
မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး"လို႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ယွဥ္ၿပီး လူေတြမွာ ခြင့္လႊတ္ရဲတဲ့သတၱိရွိဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့တာပါ။

ဒါေပမဲ့လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ နာက်င္မႈေတြ၊ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈေတြနဲ႔ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈေတြ
အၾကားမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ နာက်င္မႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔အတြက္
လက္တံု႔ျပန္ေသာ နည္းလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ နာက်င္မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ တျခားလူေတြကို လည္း နာက်င္ေစလိုၾကတယ္။

ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ (နာက်င္ျခင္း၊ လက္စားေခ်ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း) အဆိုးေက်ာ့သံသရာကို
လည္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ နာက်င္တတ္သူမ်ားဟာ ေလာေလာလတ္လတ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ နာက်ည္းေသာ
ခံစားမႈမ်ားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ၾကဘဲ တစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္ တစ္ခုခုျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္တံု႔ျပန္ၾကျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို တံု႔ျပန္တဲ့အခါမွာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊ အားလံုးအတြက္
အက်ဳိးရွိမယ့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အေတြ႕အၾကံဳကေန သင္ခန္းစာရယူျခင္း
တို႔ကို မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး။

ဆင္ျခင္တံုတရား ျပည့္ျပည့္၀၀ အသံုးမခ်ႏိုင္ခဲ့တဲ့ သေဘာပါ။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ အတိတ္က နာက်ည္းမႈကို ေမ့ပစ္ရင္ သူတို႔မွာ
အျပစ္ရွိတယ္၊ သူတို႔ လူေပ်ာ့ လူညံ့ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ခံစားတတ္ၾကတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ေရွ႕ခရီး ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔အတြက္
အားထုတ္ၾကရမယ့္အစား ၾကာရွည္လွၿပီ ျဖစ္ေသာ နာက်ည္းဖြယ္အတိတ္မွာပဲ တြယ္ကပ္
ေနၾကတယ္။

နာက်ည္းမႈ အခ်ဳပ္အေႏွာင္အတြင္းမွာ က်ခံေနၾကတယ္။

ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ၾကသူမ်ားရဲ႕ အဆိုး ေက်ာ့သံသရာက လြတ္ေျမာက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
ရွာေဖြရာမွာ ပညာရွင္မ်ားဟာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဂႏၶီ၊ မာတင္လူသာကင္း၊ နယ္ဆင္မန္ဒဲလားတို႔
ဆီပဲ ျပန္ေရာက္သြားၾကပါတယ္။

သူတို႔အားလံုးဟာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ ဘယ္လို ရဲစြမ္းသတၱိ ရွိမႈမ်ားဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသလဲ။

ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းမွာသာမက၊ ကမၻာအႏွံ႔အျပားမွာ နမူနာယူစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္ျမဲေစျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားဟာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ
ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္း ျခင္းတို႔ကို သည္းခံမႈ၊ စာနာမႈ၊
က႐ုဏာထားရွိမႈတို႔ျဖင့္ ရဲ၀ံ့တည္ၾကည္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စိတ္ပညာ႐ႈေထာင့္က ေလ့လာသူမ်ားက လူတစ္ဦးခ်င္း၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုခ်င္းအေပၚ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္အလိုက္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံုအေပၚ
ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း "မညီမွ်မႈမ်ား"ဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕
အစိတ္အပိုင္း တခ်ဳိ႕အေပၚမွာ ခက္ခဲေသာအေျခအေနျဖစ္ ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕
ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္းမွအစ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေသြးထြက္သံယို
ျဖစ္ေစတဲ့ အၾကမ္းပတမ္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအထိ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဖန္
လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း အစိတ္အပိုင္းအခ်င္းခ်င္း ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လိုေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆ
အပါအ၀င္ မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္ေရးရာနဲ႔ ဆိုး၀ါးေသာ လူမႈေရးခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာကို ကြ်န္ေတာ္ ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး