ဥေရာပတိုက္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား

 

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ စထရပ္ဘုိးၿမိဳ႕လယ္ တစ္ေနရာကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ စထရပ္ဘုိးၿမိဳ႕လယ္ တစ္ေနရာကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားရွင္။ အားလံုးေနေကာင္းၾက တယ္မဟုတ္လား။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾက
လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ စာႏွစ္ေစာင္တုန္းက ဥေရာပၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈ
ဘဝ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ဘယ္လိုလွည့္ပတ္ေလ့လာတယ္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ဘယ္လိုသန္႔ရွင္းေအာင္
လုပ္ထားတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ကြၽန္မ ေရးျပၿပီးပါၿပီ။ အခု သံုးခုေျမာက္ ေနာက္ဆံုး
ေဆာင္းပါးမွာ ဥေရာပတိုက္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့စရာ အေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕ႀကီးေတြနဲ႔
ပတ္သက္လို႔ ဒီကေန႔ ေျပာၾကားပါမယ္။

ဒီတစ္ပတ္တည္းမွာပဲ ကုလသမဂၢကေန ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အစီရင္ခံစာကို
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက ျပည္သူေတြ ဘယ္လို ေပ်ာ္
ရႊင္မႈရွိတယ္ဆိုတာကို တိုင္းတာၿပီး အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းထားပါတယ္။ အဲဒီ ထဲက
ထိပ္ဆံုးေျခာက္ႏိုင္ငံက ဥေရာပတိုက္ ႏိုင္ငံေတြပါ။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဟာ
ကမၻာေပၚမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအရွိဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ ပါတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာေတာ့ ဒိန္းမတ္၊ အိုက္
စလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဖင္လန္နဲ႔ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံတို႔ အသီးသီးလိုက္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံကေတာ့ ဒီ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္စာရင္းမွာ ၁၁၄ ေနရာကေန လိုက္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ
အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးၿမိဳ႕ေတြကလည္း ဥေရာပတိုက္က ၿမိဳ႕ႀကီးေတြအမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စရာအေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံေတြ
မွာပဲ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢဟာ ဥေရာပၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕ ဘယ္ၿမိဳ႕ႀကီးေတြက
ျပည္သူလူထုဟာ အေပ်ာ္ရႊင္ ဆံုးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ရွာေဖြဖို႔ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္
သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူျမဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူတဲ့ စစ္တမ္းကေတာ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စစ္တမ္းဟာ
ၿမိဳ႕ႀကီး ၇၉ ၿမိဳ႕က လူေပါင္း ေလးေသာင္း အက်ဳံးဝင္ပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္း မွာ လန္ဒန္၊ ပါရီ၊
ေရာမတို႔လို ၿမိဳ႕ႀကီးေတြ၊ အမ္စတာဒမ္၊ ဗီယင္နာ၊ ကိုပင္ေဟဂင္နဲ႔ စေတာ့ဟုမ္းလို
ၿမိဳ႕ငယ္ေလးေတြ၊ ျပင္သစ္ေတာင္ပိုင္းက ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမွာရွိၿပီးရာသီဥတု ပူေႏြး
မွ်တတဲ့ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ မာေဆးနဲ႔ ဂရိႏိုင္ငံက ေအသင္၊ စထရပ္ဘိုးနဲ႔ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြ
အပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးခြဲျခားသံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္းမွာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ
ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတယ္ ဆိုတာကို သိရေအာင္ ေမးခြန္းေတြအမ်ဳိးမ်ဳိး
ေမးခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ေနထုိင္တဲ့ ၿမိဳ႕မွာ ေလထုအရည္အေသြး သန္႔ရွင္းမႈ၊ ဆူညံသံအဆင့္နဲ႔ ျပည္သူေတြ
အနားယူအပန္းေျဖစရာ စိမ္းလန္းစိုျပည္တဲ့ေနရာေတြ၊ ပန္းျခံေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိႏိုင္သလဲ
စတဲ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းလို႔ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ ေက်နပ္ရဲ႕လား။
အမ်ားျပည္သူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ား၊ အိမ္ရာမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ၊ အားကစား၊
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖစရာ
ေနရာမ်ားတို႔လို ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ အေျခခံ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္း လို႔
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ရဲ႕လား။ သူတို႔ ၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ရတာကို စိတ္ခ်လက္ခ်ေနရတယ္လို႔
ခံစားမိရဲ႕လား။ ၿမိဳ႕ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ေရာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြက
ေက်နပ္ၾကရဲ႕လား။

စစ္တမ္းရဲ႕ ရလဒ္ကေတာ့ အေတာ္အံ့အား သင့္စရာပါ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ
လည္းအမ်ားႀကီးရွိ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြကလည္း ေပါတဲ့ လန္ဒန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပါရီလို ၿမိဳ႕ႀကီး
ျပႀကီးေတြမွာ ျပည္သူေတြဟာ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး လို႔ စာ႐ႈသူထင္ေကာင္းထင္ပါမယ္။ ဒါမွ
မဟုတ္ရင္လည္း လူေတြက ေနေရာင္ျခည္ကို ခ်မ္းေျမ့စြာ ရယူႏိုင္ၿပီးေတာ့ အပူခ်ိန္အေျခ
အေနကလည္း ပိုၿပီး မွ်တတဲ့ ပင္လယ္စိုး ရာသီ ဥတုမ်ဳိးရရွိတဲ့ ဥေရာပတိုက္ ေတာင္ပိုင္းက
ႏိုင္ငံေတြမွာ ေနထုိင္တဲ့လူေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ခ်င္လည္း ထင္ၾက
မယ္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ စစ္တမ္းရဲ႕ အေျဖ အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ နည္းပါးၿပီး
စည္စည္ကားကားမရွိလွတဲ့ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးေတြ မွာ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထုဟာ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး
ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို သိရပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္း အရဆိုရင္ ေအာ္စလို၊ ကိုပင္ေဟဂင္၊
စေတာ့ ဟုမ္း၊ ဗီယင္နာ၊ ဇူးရစ္နဲ႔ ျမဴးနစ္တို႔လို ၿမိဳ႕ကေလးေတြဟာ ဥေရာပတိုက္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္
ခ်မ္းေျမ့စရာအေကာင္းဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီၿမိဳ႕ကေလးေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြရဲ႕ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း သူတို႔
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနရပါတယ္လို႔ ေျဖၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ပါရီနဲ႔ လန္ဒန္မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား
ေတြထဲက ၈၆-၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ေက်နပ္မႈရွိ တယ္ဆိုတာ သိရွိခဲ့ရတယ္။ ဒီစစ္တမ္းမွာ
စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕လည္း ပါပါတယ္။ အဲဒီၿမိဳ႕က ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြရဲ႕ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက
စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ေနရတာ သူတို႔ဘဝ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တကယ္ ေတာ့ ဒီၿမိဳ႕ႀကီးဟာလည္း ဥေရာပတိုက္မွာ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ မရရွိပါဘူး။
ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ ဒီၿမိဳ႕မွာေနရတာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့တာ အေသ အခ်ာပါပဲ။ လန္ဒန္၊
ဒါမွမဟုတ္ ပါရီထက္ ေတာင္ သာမယ္ထင္ေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဥေရာပေကာင္စီကေန
ကြၽန္မခင္ပြန္းသည္အၿငိမ္းစားယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏွစ္အတန္ၾကာမွာ ကြၽန္မတို႔မိသားစုဟာ
ဘယ္ႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေျခခ်ေနထုိင္ဖို႔ အခြင့္ အလမ္းေတြ
ရခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျဖစ္ ႏိုင္ေျခေတြကို ကြၽန္မတို႔ ေလ့လာခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့
ေနာက္ဆံုးမွာစထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕မွာပဲ အေျခခ်ေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ကြၽန္မတို႔စဥ္းစားတဲ့အထဲမွာ အေရးအႀကီး ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္မတို႔ကေလးေတြ
အတြက္ပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ တျခား ပညာရပ္ဆုိင္ရာေက်ာင္းေတြ တက္ႏိုင္ဖို႔ကို
ထည့္စဥ္းစားရပါတယ္။ စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕မွာ ပညာေရးကေတာ့ အင္မတန္ေကာင္းတယ္။
ေက်ာင္းပညာအတန္းတိုင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး နဲ႔ဆုိင္ရာေတြရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြ
အပါအဝင္ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ေက်ာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေကာင္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။
အထက္တန္းပညာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕တကၠသိုလ္ဟာ နာမည္ေက်ာ္
တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပမွာ ပညာ သင္ယူေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ 'ဥေရာပပညာေရး'
ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေနာက္ကြၽန္မေရးပို႔မယ့္ အစီအစဥ္ေတြမွာ ဆက္ၿပီးေဖာ္ျပပါမယ္။

စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕ႀကီးမွာ အေျခခ်ဖို႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့ကိစၥမွာ အေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းက
ေကာင္းမြန္တဲ့ အရည္အေသြးရွိတဲ့ အိမ္ေကာင္းရာေကာင္းေတြ အလြယ္တကူဝယ္ယူ
ရရွိႏိုင္တဲ့ ကိစၥလည္း ပါပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္
သက္တမ္းရွိတဲ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုမွာ
ေနခြင့္ရတာကလည္း အေတာ့္ကို ကုသိုလ္ကံထူးပါတယ္။ ပါရီ ဒါမွမဟုတ္ လန္ဒန္လို
ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကိုမ်ား ကြၽန္မတို႔ေျပာင္းေရႊ႕မိရင္ အခုကြၽန္မတို႔ေနတဲ့ အိုးအိမ္တိုက္တာမ်ဳိး
ရွာေတြ႕ဖို႔ဆိုတာ လြယ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အလားတူအိုးအိမ္မ်ဳိး ရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွပဲ
လန္ဒန္နဲ႔ ပါရီမွာ ကြၽန္မတို႔ ဝယ္ေနႏိုင္ဖို႔တတ္ႏိုင္ခ်င္မွ တတ္ႏိုင္မွာပါ။ အဲဒီၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ
အိမ္ရာေစ်းႏႈန္းေတြက အေတာ္ကိုႀကီးပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒီၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ
အိမ္ဝယ္ဖို႔ မတတ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အိမ္ငွားခေတြ ေစ်းအႀကီးႀကီးေပးၿပီးေတာ့
အိမ္က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးမွာပဲ ေနရပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာေနဖူးတဲ့လူေတြဆိုရင္လည္း ဒီအေတြ႕အၾကံဳမ်ဳိးကို သိမွာပါ။ တစ္ခ်က္က ေတာ့
ရန္ကုန္မွာ အိုးအိမ္ျခံေျမေစ်းေတြ တရားလြန္တက္ခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကြၽန္မ
ယံုေတာင္မယံုပါဘူး။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး ေတြအတြက္ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈတစ္ခုက ေတာ့
ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့အိမ္ရာမ်ဳိး ရရွိဖို႔ပါပဲ။ လူဦးေရကလည္း တစ္ေန႔တျခား တိုးေန တာကို
ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကလည္း ထိန္း ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ခဲယဥ္းပါတယ္။ စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕ ဆိုတာက
ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕မွမဟုတ္ဘဲ။ အဲဒီ ေတာ့ အိမ္ရာကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆာင္ရြက္ မယ္ဆိုရင္
တယ္ၿပီးမခဲယဥ္းလွပါဘူး။ ၿမိဳ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကလည္း အိမ္ရာစီမံကိန္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြနဲ႔ အျမဲပဲ အလုပ္႐ႈပ္ေနတာ။ အဲဒီေတာ့ လူေတြအဖို႔ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့အိမ္
ရွာရတာ အေတာ္ေလး လြယ္ကူတယ္လို႔ ဆိုရ ပါလိမ့္မယ္။ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ အိုးသစ္
အိမ္သစ္ေတြမရွိဘူး။ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရဲ႕ ဗဟို ခ်က္မေနရာကို လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ရာစုေပါင္းမ်ား
စြာကနဲ႔တူေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိပါတယ္။

အေဆာက္အအံုသစ္ေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရဲ႕ ျပင္ပမွာပဲရွိပါတယ္။ စထရပ္ၿမိဳ႕မွာ
အျမင့္ဆံုးအေဆာက္အအံုကေတာ့ ၇၇ မီတာ ျမင့္ၿပီး အထပ္ေပါင္း ၂ဝ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ
အေဆာက္အအံုကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာ တည္ ေဆာက္ခဲ့တယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကလည္း အခုေတာ့ ပိုၿပီးတင္းက်ပ္ လာခဲ့တယ္။ အေဆာက္အအံုသစ္ေတြ
ဆိုရင္ အျမင့္ မီတာ ၅ဝ ဝန္းက်င္ပဲရွိရမယ္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔လည္း
လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ အိမ္ရာ စီမံကိန္းသစ္ေတြမွာ တိုက္တာျခံေျမေတြ
ဝယ္မယ့္ မိသားစုေတြအတြက္ ေငြေရးေၾကး ေရး မက္လံုးေပးတာေတြရွိတယ္။ အဲဒီ
အိုးအိမ္တိုက္တာျခံေျမေတြဟာ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ရွိတဲ့ မိသားစုေတြအတြက္
တတ္ႏိုင္တယ္။ ဒီလိုလွပတဲ့ အခန္းသစ္ ေလးေတြဝယ္ႏိုင္တဲ့ ကြၽန္မတို႔ မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႕လည္း
ရွိပါတယ္။ ဝင္ေငြနည္းတဲ့ မိသားစုေတြ အတြက္ကေတာ့ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံ
အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ေပးထားတဲ့ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး စီမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါေသးတယ္။

ဂီတ၊ ျပဇာတ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ခံစားမႈရသက
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့တဲ့ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြဆိုတာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေတာ့
ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕အပါအဝင္ ဥေရာပတိုက္မွာရွိတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္
ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြ၊ ေတးဂီတကပြဲ ေတြ၊ ျပဇာတ္႐ံုေတြ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႕ရွိၿပီး
ႀကိဳက္တာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ စထရပ္ဘိုး ၿမိဳ႕မွာ အႀကီးဆံုးေတးဂီတပြဲအတြက္
ဇာတ္႐ံုကေတာ့ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ဆံ့တဲ့ ဇင္းနစ္ေတးဂီတစင္တင္
ခန္းမပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာလို ကမၻာေက်ာ္ ေပါ့ပ္အဆိုေတာ္ သီဆို
ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလတုန္းက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမား တရားပြဲကို
ဇင္းနစ္မွာပဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ ပရိသတ္ကေတာ့အျပည့္ပါပဲ။

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈရွိတဲ့ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ ဆိုတာ က်န္းမာတဲ့ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဥေရာပတိုက္က ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ ေဆး႐ံုေတြ၊ ေဆးခန္းေတြကလည္း
အမ်ားႀကီးပါ။ တစ္ခါက စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕က က်န္းမာေရးဌာနေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လည္း
ကြၽန္မေရးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဥေရာပတိုက္က ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြအားလံုးမွာအင္မတန္
ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာ ဌာနေတြရွိပါတယ္။ က်န္းမာတဲ့
ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြဟာ ေကာင္းစြာ အနားယူအပန္းေျဖႏိုင္ၿပီး က်န္းမာေရး
ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ စိမ္းလန္းစိုျပည္တဲ့ေနရာေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။

ဥေရာပၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားကို ကြၽန္မသေဘာက်တာကေတာ့ အဲဒီလို
စိမ္းလန္းစိုျပည္တဲ့ေနရာေတြရွိလို႔ပါ။ အဲဒီ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ပန္းျခံေတြနဲ႔ သိပ္မေဝးတဲ့
ေနရာေတြမွာ ကေလးကစားကြင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕မွာ ကေလးေတြ
အတြက္ေရာ လူႀကီးေတြအတြက္ပါ ႏွစ္လို႔ ဖြယ္အေကာင္းဆံုးေနရာကေတာ့
Orangerie  နဲ႔ Citadelle ပန္းျခံေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထဲကို ေျခက်င္ေလွ်ာက္သြားလို႔ရတဲ့ တံတားတစ္ခုတည္ေဆာက္ထားရာ
႐ြိဳင္းျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း လွပတဲ့ ပန္းျခံႀကီးတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီပန္းျခံေတြ
အားလံုးကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး ဒီပန္းျခံေတြအားလံုးမွာ
ကေလးေတြကစားဖို႔ ကစားကြင္းေတြရွိတယ္။ အဲဒါအျပင္ လူႀကီးေတြအတြက္လည္း
ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အနားယူဖို႔ေနရာေတြ လုပ္ေပးထားတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ ပန္းျခံ
လာတဲ့လူေတြက လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္။ ေျပးႏိုင္တယ္။ တျခားေလ့က်င့္ခန္းေတြလည္း
လုပ္ႏိုင္တယ္။

ဒီနားမွာပဲ သစ္ေတာေလးေတြ ကလည္း ရွိေသးတယ္။ တစ္ပတ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ ေလာက္
ကြၽန္မတို႔အိမ္နီးနားခ်င္းအားလံုး ၁ဝ ကီလိုမီတာ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္တယ္။ကြၽန္မေဖေဖကေတာ့
ေလ့က်င့္ခန္းေတြပံုမွန္ လုပ္ၿပီး က်န္းမာေအာင္ေနဖို႔ အျမဲတမ္း အားေပးခဲ့ပါတယ္။ သူဆံုးမတာ
မွန္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးရင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာမႈကို
ခံစားရရွိႏိုင္လို႔ပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ အားကစားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဌာနေတြလည္း
အေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕မွာ ေခတ္မီအားကစားကြင္းႀကီး တည္ေဆာက္ေနပါၿပီ။
၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအားကစား႐ံုႀကီးဟာ ေဘာလံုးကြင္း၊
အားကစားခန္းမ၊ တင္းနစ္ ကြင္း၊ ဘိုးလိန္းကစားကြင္း၊ ေရခဲစကိတ္ကြင္းစတဲ့ နဂိုကတည္းကရွိတဲ့
အားကစားဌာန ေတြအျပင္ ထပ္တိုးတဲ့ ကြင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ သမီးအႀကီးဆံုးက
ေရခဲစကိတ္စီးရ တာကို သိပ္သေဘာက်တာမို႔ ေရခဲစကိတ္ကြင္း ကို ပံုမွန္သြားပါတယ္။

ကြၽန္မရဲ႕ ဒုတိယသမီး ေလးကေတာ့ ကြၽမ္းဘားဝါသနာပါပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽမ္းဘား
ကလပ္မွာ သြားၿပီးေလ့က်င့္ပါတယ္။ အဲဒီၿမိဳ႕မွာ အားကစားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြ
ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကလပ္အေတာ္မ်ားမ်ားလည္းရွိတယ္။ ေက်ာင္းတက္ၿပီးတဲ့အခါနဲ႔ အိမ္စာေတြ
လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကေလးေတြဟာ အဲဒီအခ်ိန္ပိုမွာ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုမွာ
ဝင္ၿပီးလုပ္ေနၾကပါတယ္။ စထရပ္ဘိုးၿမိဳ႕မွာ အိုလံပစ္အားကစား ေရကူးကန္အမ်ဳိးအစား
ေရကူးကန္ႏွစ္ကန္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မသားေလး အိုလီနဲ႔ ကြၽန္မကေတာ့ ေရကူးရတာ
သေဘာက်တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရကူးကန္ကို ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးၿပီး အသင္းဝင္ထားပါတယ္။

အဲဒီလက္မွတ္နဲ႔ ဘယ္ႏွႀကိမ္ကူးကူး ကူးခြင့္ရွိတယ္။ ဘယ္ေရကူးကန္မွာ ကူးမလဲ
ဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္မတို႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီကလည္း
အဲဒီအားကစားကြင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လုိအပ္တာမွန္သမွ် ရႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္
ေပးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒသတြင္းေကာက္ခံတဲ့ အခြန္ေတြက ျမင့္မားေနသည့္တိုင္
ကြၽန္မတို႔ အဲဒီၿမိဳ႕မွာ ေနရတာ အလြန္စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားရွင္။တစ္ဆိတ္ေလာက္ ကြၽန္မကို ေျပာျပပါလား။ သင္ကိုယ္တုိင္
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ ေကာင္းတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ေနပါသလား။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ
ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အေတာ့္ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့ သူေတြပါ။ ကြၽန္မတို႔က ဘဝကို
အေကာင္းျမင္႐ႈေထာင့္ ကေန ၾကည့္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခက္အခဲေတြကို
ျဖတ္သန္းရ ျဖတ္သန္းရ ဘာကိုမွ မမႈပါဘူး။ ျပံဳးျပဳံးကေလးနဲ႔ပဲ ဒီ အခက္အခဲကို
အျမဲတမ္းေက်ာ္ျဖတ္ေလ့ရွိပါ တယ္။ မဟုတ္ဘူးလားရွင္။ ေနာက္မွန္တဲ့တစ္ခ်က္က
ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ သန္းနဲ႔ခ်ီရွိတဲ့ လူေတြအတြက္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တိုးျမင့္ဖို႔ဆိုတာ
အမွန္ကို လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံက ေရွ႕ကို တက္လွမ္းေနတာမို႔ လူေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားဟာ လူေနမႈ ဘဝပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးကို ရွာေဖြရွင္းနဲ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြဆီကို
ေျပာင္းလာၾက တယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြကေနၿပီးေတာ့လည္း ဒီအေတြ႕အၾကံဳေတြကို
ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔
ဆိုးဝါးတဲ့ အနိ႒ာ႐ံု ေတြကို ဦးတည္ေစတဲ့၊ စနစ္တက်စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ထားျခင္းမရွိတဲ့
အေလာသံုးဆယ္လုပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ဳိးကို ကြၽန္မတို႔ မလိုလားပါဘူး။တကယ့္ကို
စနစ္တက် ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ဳိးေတြကိုပဲ
လိုလားတာပါ။

ဥေရာပတိုက္က အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ကြၽန္မတို႔ ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ မႈ
အရွိဆံုး ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြဆိုတာ အင္မတန္စည္ကားၿပီး လူေတြ တရားလြန္ က်ပ္သိပ္
ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့မႈ အရွိဆံုးၿမိဳ႕ႀကီးေတြဆိုတာ
ခပ္ေသးေသးေတြပဲ။ ဒီေလာက္ႀကီး မစည္ကား လွပဲနဲ႔ စနစ္တက်ေကာင္းမြန္စြာ
စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ထားတဲ့ေနရာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္၊ ဒါမွမဟုတ္ မႏၲေလးဆီသို႔အားလံုး ကမန္းကတန္း လုပ္ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။
ကြၽန္မတို႔ေနတဲ့ေနရာနားက ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေနထိုင္မႈေတြ
ကိုလည္း ကြၽန္မတို႔ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဒီစာကို ကြၽန္မေရးတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္မဟာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး
အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြကို ေလ့လာတဲ့အခါ ၿမိဳ႕ေတာ္တာဝန္ရွိသူေတြက
ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားတို႔ရဲ႕ ဘဝ ပိုၿပီးေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ
သိရပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြၽန္မတို႔ေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ လူႀကီးေတြ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြမွာ တက္ၾကြၿပီး တာဝန္သိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ
ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ တိုးတက္မႈအတြက္ အလုပ္ႀကိဳးစားဖို႔လည္း
လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ စြမ္းအားနဲ႔ပဲအင္မတန္လွပတဲ့ ကြၽန္မတို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ရရွိႏိုင္မယ္ဆိုတာ
ေသခ်ာေပါက္ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္ဆက္ၾကရေအာင္။ ခ်စ္ခင္ေလးစားလ်က္။

တင္စိန္ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး