အဂတိလိုက္စားမႈကင္းစင္ေရး အခ်ိန္ယူရဦးမည္ဟုဆုိ

 ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖြဲ႔အစည္းကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ၫႊန္းကိန္းတြင္အဆင့္ ၂၈ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း အနီေရာင္အဆင့္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖြဲ႔အစည္းကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ၫႊန္းကိန္းတြင္အဆင့္ ၂၈ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း အနီေရာင္အဆင့္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္တက္လာခ်ိန္တြင္ အဂတိ
လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း
အဂတိလိုက္စားမႈကင္းစင္ေရးသည္ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး
အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းစင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းစင္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈသည္
အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္၌ ဧၿပီ ၂၈ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
အစုိးရအဖြဲ႕၏ ပထမတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''စိန္ေခၚမႈကဘာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ယူရပါမယ္။ အဂတိကင္းစင္ဖို႔
အျမန္ဆံုးႏိုင္ငံက ၁ဝ ႏွစ္ ၾကာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရသစ္မွာ ဝန္ႀကီးဌာန
ဖြဲ႕စည္းပံုေတြ ေျပာင္းခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ပဲရွိေသးတာေပါ့။ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ကလုပ္ခဲ့တာက
လုပ္ခဲ့တာပဲေပါ့။ စိန္ေခၚမႈက အခ်ိန္ေပးရမယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္ အာဏာရခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား က်ပ္ ၂၅,ဝဝဝ ထက္ပုိေသာ
တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ားကုိ လက္မခံၾကရန္ႏွင့္ တံစုိးလက္ေဆာက္လက္ခံရယူျခင္းဆုိင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
သႀကၤန္ကာလအတြင္း အစုိးရအရာရွိႀကီးတစ္ဦးကို ေငြက်ပ္သိန္း ၅ဝ လာဘ္ေပးခဲ့သည့္
မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သတိေပးခဲ့သည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕ကုိ ျပည္ထဲေရး
ဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ
တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကိုမူ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

အစုိးရအဆက္ဆက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာအဂတိလုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရသစ္
အေနျဖင့္ သတိထားကိုင္တြယ္ေနရသည့္ သေဘာရွိၿပီး ယခင္အစုိးရမ်ားလက္ထက္က
ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟူေသာ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ
ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဟု ထင္ျမင္ေနသူ
မ်ားလည္း ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ယခင္အစုိးရလက္ထက္က အစုိးရထိပ္တန္း တာဝန္ရွိသူမ်ား
ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟူေသာ ေက်ာက္မ်က္ရန္ပုံေငြ ယူ႐ုိ ၈၆ သန္းေက်ာ္ေပ်ာက္ဆုံးမႈ
ဟုိးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အျပန္အလွန္ျငင္းဆုိေျဖရွင္းရင္း
အသံတိတ္သြားခဲ့သည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြအျဖစ္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္
ေရနံလက္ယက္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရန္ပုံေငြ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၄၅၉ ဘီလ်ံ ေပ်ာက္ဆုံးမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ စုံစမ္းေဆးခဲ့ရာယခင္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕
ဦးေဆာင္သူက အလြဲသုံးစားလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေပ်ာက္ဆုံး
ေရနံလက္ယက္တြင္း ရန္ပုံေငြ ခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္အနက္သုံးဘီလ်ံ (က်ပ္သန္း ၃,ဝဝဝ) ကုိ
လက္ရွိမေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရဖြဲ႕သုိ႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဆုိေသာ္လည္း
အလြဲသုံးစားလုပ္ခဲ့သူမ်ားကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍
မည္သည့္အစီအစဥ္ကိုမွ် တာဝန္ရွိသူမ်ားကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္း
ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူရျခင္းသည္ သဘာဝက်သည္ဟု
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

''အစိုးရ စဖြဲ႕ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဂတိလိုက္စားမႈကို သည္းမခံဘူး၊
ဒါေၾကာင့္ ရွိကိုမရွိရဘူး။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီအစိုးရအဖြဲ႕က တစ္ႏွစ္ျပည့္ေနၿပီ။
တစ္ႏွစ္ျပည့္တဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊
ဝန္ႀကီးေတြ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေတြမွာ အဂတိတရားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုမွ
မေတြ႕ဘူး။ မေတြ႕ဘူးဆိုတာက အန္ကယ္တို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ
စကတည္းက အဂတိတရားနည္းပါးေရးဆိုတဲ့ မူဝါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တဲ့
အတြက္ေၾကာင့္ အဂတိတရားတိုက္ဖ်က္ေရးကို ေထြေထြထူးထူးေတာ့ ေျပာစရာမရွိဘူး'' ဟု
၄င္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရျဖစ္ေစခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ အျမန္ဆံုး ၁ဝ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ေလ့ရွိၿပီး
အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
အတြက္ လက္ရွိဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားကို ၾကည့္ရမည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

''အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္တယ္
ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္နဲ႔
အခုတစ္ႏွစ္ဆိုရင္ ေျခာက္ႏွစ္ရွိေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကိုၾကည့္လိုက္ရင္
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္ကယူထားလဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျပာင္းရတာ။
မဆလေခတ္က ပံုစံအတိုင္းသြားေနတာ၊ နယက ေခတ္ကလည္းဒီအတိုင္းသြားခဲ့တယ္။
ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာလည္း ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ပံုစံေတြေျပာင္းေအာင္ အတြင္းဝန္႐ုံးေတြ
ျပန္လုပ္တယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ စနစ္ရွိတယ္၊ စနစ္ကိုေျပာင္းရပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး လူကိုေျပာင္းရပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အဂတိလိုက္စားပါက တိုင္ၾကားေရးစင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္
ထားသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနကိုလည္း တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားႏုိင္သည့္
ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေျမယာကိစၥသည္ တုိင္ၾကားမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တတိယအမ်ားဆုံးအျဖစ္ ဌာနဆုိင္ရာကိစၥမ်ား တုိင္ၾကားမႈျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား
အေနျဖင့္ အသိေပးတုိင္ၾကားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္
ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး အစုိးရပိုင္း၊ ဌာနပိုင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ
အဆင့္ဆင့္၏ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကုိ အေထာက္အထား
အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲတုိင္ၾကားရန္ျဖစ္ကာ တရား႐ုံးအရပ္ရပ္သုိ႔ အမႈဖြင့္
တုိင္တန္းထားၿပီး အမႈမ်ား၊ တရား႐ုံးတစ္ရပ္ရပ္က စစ္ေဆးဆဲႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တုိင္တန္းျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ထင္ရွားသိသာစြာ က်ဆင္းေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္
ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔
တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္းက
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေထာက္ခံမႈအျပည့္အဝျဖင့္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဂတိတိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို
စတင္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ သံုးသိန္းထက္
မပိုလွ်င္ အဂတိလိုက္စားမႈ မေျမာက္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိး ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္
ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းႏွင့္အတူ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႈျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အဂတိလုိက္စားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ အခက္အခဲ
ရွိေၾကာင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈကုိ ပုိမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ
တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးျမဝင္းက ေျပာသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သည့္ ႊမေည်စေမနညခပ
ႈညအနမညေအငသညေူ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အဂတိလုိက္စားမႈ အၫႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက
၁၆၈ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္၁၄၇ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ၫႊန္းကိန္းအရ အဆင့္ ၁၃၆
တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။