Election Knowledges

မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၁၀ ပါ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားအရ အနည္းဆံုး
ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ထက္မနည္း မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ အျခားမဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အျမဲတမ္းေနရပ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး
မဲေပးလုိျခင္း မရွိပါက မိမိတို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို
ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ မဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေစရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကသည္။

ထိုသုိ႔ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္
သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြသို႔ ပံုစံ(၃-က)ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။


မဲစာရင္း သြားေရာက္စစ္ေဆးပါ

မဲစာရင္းဆိုတာ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားစာရင္းကုိ ေၾကညာထားတဲ့စာရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မဲစာရင္းမွာ အမည္မပါရင္ မဲေပးလို႔မရပါဘူး။

မဲစာရင္းမွာ အမည္ပါမပါကုိ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္က မဲစာရင္းကပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သြားေရာက္စစ္ေဆးဖို႔ လိုပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြကုိ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ကေန ၂၇ ရက္အထိ ကပ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဲစာရင္းမွာ အမည္မပါရင္ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ထည့္သြင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလႊာပံုစံ(၃)နဲ႔ တင္သြင္းရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။


ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္တာလဲ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္မွာ မျဖစ္မေနျဖတ္သန္းရတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊
ျပည္သူ႔အစိုးရပါပဲ။

ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ျပည္သူ႔အတြက္၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေပးမယ့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို
ေရြးခ်ယ္ေပးရတဲ့ ပြဲတစ္ပြဲပါ။

ျပည္သူလူထုဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္မဲေပး ေရြးခ်ယ္ၾကမွသာ ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳၿပီး
ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို အမွန္တကယ္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္ေတြ ေပၚထြက္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယံုၾကည္ခ်က္တူတဲ့ ႏိုင္ငံသားေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ဆႏၵမဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေပါင္းစည္းလိုက္ရင္ေတာ့ အရာရာကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္တဲ့
အင္အားႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္သြားမွာ အမွန္ပါပဲ။


[ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ၏ 'ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ ]

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။