"သြားႏွင့္ ခံတြင္း ကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္ေလးေတြ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ဥပေဒေလးေတြထြက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"

သြားႏွင့္ ခံတြင္း ဆရာ၀န္အသင္း ဥကၠ႒ ပါေမာကၡဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသိန္းၾကဴ။ ဓာတ္ပံု - မွဴးအိန္ဂ်ယ္လ္သြားႏွင့္ ခံတြင္း ဆရာ၀န္အသင္း ဥကၠ႒ ပါေမာကၡဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသိန္းၾကဴ။ ဓာတ္ပံု - မွဴးအိန္ဂ်ယ္လ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ သြားႏွင့္ ခံတြင္းျပႆနာမွာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သို႔ ေနထုိင္
စားေသာက္သင့္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ အေလ့အထမ်ားကို ေရွာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္
ဗဟုသုတ အားနည္းမႈမ်ားအျပင္ လူနာအေရအတြက္ႏွင့္ ဆရာ၀န္အေရအတြက္ မမွ်တမႈအတြက္
အစိုးရအေနျဖင့္ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ မ်ားမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊
အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကသြားတကၠသိုလ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစခ်င္ေၾကာင္း
စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သြားႏွင့္ ခံတြင္းဆရာ၀န္အသင္း ဥကၠ႒
ပါေမာကၡဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသိန္းၾကဴအား ျမန္မာတိုင္းမ္ေန႔စဥ္ သတင္းေထာက္မွဴး
အိန္ဂ်ယ္လ္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။

* ဆရာတို႔အသင္းအေနနဲ႔ သြားနဲ႔ ခံတြင္း က်န္းမာေရးအတြက္ ဘာေတြ
လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုိတာ
သိခ်င္ပါတယ္ရွင့္။

ျပည္သူလူထုကေတာ့ သြားပိုးစားေရာဂါ ေတြ ခံစားရတာေပါ့ေနာ္။ အခ်ဳိေတြစားလို႔ ျဖစ္တယ္။
ေနာက္တစ္ခါ သြားေရစီးကမ္းၿပိဳေတြ ျဖစ္တယ္။ သြားဖံုးေရာဂါေတြေပါ့ေလ။ သြား ေကာင္းေကာင္း
မတုိက္ရင္၊ ေက်ာက္တည္ရင္ သြားေတြက ပိုးေတြနဲ႔ နဲ႔ၿပီး ကြ်တ္ကုန္တာ ရွိတယ္။ ဒီေရာဂါႏွစ္ခုအျပင္
ဆရာတို႔က ေနာက္ပိုင္းသတိထားမိလာတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္တာတို႔၊
ကြမ္းစားတာတို႔ အဲဒါေတြကေန ခံတြင္းမွာ အနာျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီေရာဂါေတြ ထပ္ေတြ႕လာတဲ့
အခါၾကေတာ့ မွန္မွန္စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ေစာေစာစီးစီး ေရာဂါအေျခအေနကို သိရတာေပါ့။
သြားဆိုလည္း သြားေပါ့ေလ။ ခံတြင္းဆိုလည္း ခံတြင္းေပါ့ေလ။ သြားဖံုးဆိုလည္း သြားဖံုး၊ ပါးေစာင္
ဆိုလည္း ပါးေစာင္ သိရွိလို႔ရွိရင္ ေစာေစာစီးစီး ကုသမႈခံယူႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာတို႔အေနနဲ႔က
တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ေပးေနတာပါ။

* သြားႏွင့္ ခံတြင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထု အားနည္းေနတဲ့ အေပၚမွာေရာ
ဆရာ့အျမင္ေလး ေျပာေပးပါဦး။

လူတစ္ေယာက္မွာဆိုတာက သြား ၃၂ ေခ်ာင္းပဲရွိတာေလ။ သြားဖံုးကလည္း ရွိေသးတယ္ဆိုေတာ့
သြားနဲ႔ ခံတြင္း ျပႆနာကို ကုသဖို႔ လိုတာကိုေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အဓိက က်တာေတာ့
မွန္မွန္မစစ္ေဆးၾကတာဘဲ။ က်န္းမာေရးၾကေတာ့ လူတုိင္းက စစ္ေဆးၾကတယ္။ သြားၾကေတာ့
မစစ္ေဆးၾကဘူး။ စနစ္တက် စစ္ေဆးတာေတာ့ လုပ္ေဆာင္တာ အားနည္းၾကတယ္။
သြားနဲ႔ ခံတြင္းကို စစ္ေဆးတာ စနစ္တက်လိုတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

* ဒဗလ်ဴ၀ိုင္ စိတ္ႂကြေဆးျပားေသာက္သံုးသူေတြ အဆုတ္ေရာဂါအျပင္ သြားႏွင့္
ခံတြင္းေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုမ်ဳိးေရာဂါဆိုးေတြ ခံစားရႏိုင္လဲ။

စိတ္ႂကြေဆးျပားေသာက္ေနသူေတြဟာဆိုရင္ တစ္ကိုယ္လံုး က်န္းမာေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားမွာပါပဲ။
ဆရာကေတာ့ ကိုယ္ရဲ႕နယ္ပယ္ မဟုတ္ေတာ့ အတိအက်မေျပာႏိုင္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း
ခန္႔မွန္းၾကည့္လို႔ရတာေပါ့။ စိတ္ႂကြေဆးေတြ ေသာက္ထားၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ပါးေနတဲ့ သူေတြ
အေနနဲ႔ကေတာ့ က်န္းမာေရးကို ေမ့ထားမွေတာ့ သြားႏွင့္ ခံတြင္း က်န္းမာေရးကို ေမ့ထားမွာပဲ။
သူက သြားႏွင့္ ခံတြင္းက ဆိုးရြားလာမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ဒီထက္ပိုဆိုးတာက သူ႔ရဲ႕အေထြေထြ
က်န္းမာေရးေတြ ပိုဆိုးလာမွာပဲေပါ့ေလ။

* ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးေတြကေရာ ဘာေတြ ျဖစ္ႏိုင္လဲရွင့္။

ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးကေတာ့ အမ်ားႀကီး။ လူသတ္မႈေတြအထိပါ ျဖစ္ႏိုင္တာဆိုေတာ့
ေၾကာက္စရာႀကီးေပါ့ေလ။

* သြားႏွင့္ ခံတြင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နာတာရွည္ ေရာဂါေတြျဖစ္ႏိုင္လား။

ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ ကင္ဆာေရာဂါဆိုရင္ နာတာရွည္ေရာဂါေပါ့ေလ။ သြားဖံုးေရာဂါဆိုရင္လည္း
နာတာရွည္ေရာဂါပါပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးကို တိုက္႐ိုက္ႀကီး ထိခိုက္တာမ်ဳိး ရွိသလို
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်န္းမာေရး ယိုယြင္းသြားတာေပါ့။ မစားႏိုင္ မေသာက္ႏိုင္မွေတာ့ က်န္းမာေရး
ယိုယြင္းသြားတာေပါ့။

* ကြမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအသစ္အေနနဲ႔က ကြမ္းမစားရစီမံခ်က္ေတြ လုပ္ခဲ့တာရွိတယ္။
လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ့အျမင္ေလး သိခ်င္ပါတယ္။

ဆရာတို႔အေနနဲ႔ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္ကေနၿပီးေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေထာက္ခံပါတယ္။
ကြမ္းမစားရဘူးဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ေထာက္ခံတာေပါ့ေလ။ ကြမ္းသီးနဲ႔ ကြမ္းရြက္နဲ႔ ထံုးနဲ႔ကို
စီးပြားျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့ေလ။ နည္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ကြမ္းစားတဲ့ အေလ့အက်င့္က
အေလ့အထႀကီး တစ္ခုလံုးကို ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ဆိုတာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေပါ့ေလ။ ေဆးလိပ္ေတာင္မွ
ဥပေဒေၾကာင္းအရ မပိတ္ပစ္ဘဲနဲ႔ ဘူးေပၚမွာပဲ ပံုေတြထည့္ေနရတဲ့ အဆင့္ဆိုေတာ့ေလ၊
ဆရာထင္တယ္ ကြမ္းတိုက္ဖ်က္ဖို႔ဆိုတာ ေဆးလိပ္ရဲ႕ေနာက္ကို ေရာက္ေနၿပီလို႔ ထင္တယ္။

* သြားက်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သြားေတြ ခုိင္မာလာေအာင္ ဘယ္လိုအစားအစာေတြ၊
အျပဳအမူေတြ စားေသာက္သင့္လဲ။

သြားကေတာ့ အေမ့၀မ္းကတည္းက စတင္ ျဖစ္တည္လာတာေပါ့ေလ။ ကယ္လ္စီယမ္တို႔၊ ပ႐ိုတင္းတို႔
လိုတာေပါ့ေလ။ အေမ့၀မ္းကတည္းက မိခင္က အာဟာရျပည့္၀တဲ့အစား အေသာက္ေတြ စားဖို႔
လိုအပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကေလးသြားေလးေတြေပါ့ေလ၊ လူႀကီးသြားေလးေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္
ငယ္စဥ္ ကတည္းက ကေလးသြားေလးေတြေကာင္းမွ က်န္းမာေရး ေကာင္းတယ္။
စားႏုိင္ ၀ါးႏိုင္ေတာ့မွ လူႀကီးသြားေလးေတြ ေပါက္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အကုန္လံုးက
ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

* အဓိကအားျဖင့္ နယ္ဘက္ေတြမွာၾကေတာ့ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးတာ
အားနည္းေနတဲ့ အခါၾကေတာ့ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ကေရာ ဘယ္လိုမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ေပးတာရွိလဲ။

တစ္ျပည္လံုး အသိပညာေပးမႈ အတုိင္းအတာက်ေတာ့ ဆရာတုိ႔ဆီမွာ နည္းပါေသးတယ္။
ဆရာတို႔အေနနဲ႔ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ေနတဲ့ သေဘာပဲ ရွိေသးတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သြားႏွင့္ ခံတြင္း
က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ေတြမွာ ထည့္ေစခ်င္တယ္။
ေနာက္ၿပီး သြားႏွင့္ ခံတြင္း ေစာင့္ေရွာက္တဲ့စနစ္ေတြ စစ္ေဆးတဲ့ စနစ္ေတြကို က်န္းမာေရးနဲ႔အတူ
လုပ္ရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

* ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာ သြားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုသေပးတဲ့ ေဆးခန္းေတြမွာ
မ်ားေသာအားျဖင့္
ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္ကိရိယာေတြ အားနည္းတာေတြ႕ရတယ္။
အဲဒီအေပၚမွာ ဆရာ့အျမင္ေလး
သိခ်င္ပါတယ္။

အခုေတာ့ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာပါၿပီ။ စက္ပစၥည္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္လာၿပီဆိုတဲ့ အခါၾကေတာ့
အရင္းအႏွီးေလးေတြကလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္လာၿပီေပါ့ေလ။ သြားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆးကုတာ
ေဈးအရမ္းႀကီးတယ္ဆိုၿပီး ျပည္သူလူထုၾကားထဲမွာ နာမည္ႀကီးတာပဲေလ။ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္လို႔ပဲ
ဆရာထင္တယ္။ သြားေဆးကုတာ ႐ိုး႐ိုးကုလို႔ မရဘူး။ ပစၥည္းေတြ လိုတယ္။ ပစၥည္းတန္ဖိုး
အားျဖင့္လည္း တက္လာတယ္။ ပစၥည္းေတြက အမ်ဳိးစံုေပၚေပမယ့္လို႔ သံုးႏိုင္တဲ့ ဆရာ၀န္လည္းရွိသလို
မသံုးႏိုင္တဲ့ ဆရာ၀န္လည္းရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာတို႔မွာ အေျခခံအားျဖင့္ ပိုးသတ္တဲ့
ပစၥည္းေတြ ေဆးခန္းတုိုင္းမွာ မရွိမေန ရွိရမယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ ေကာင္စီဥပေဒနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ
ရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာင္စီကို မွတ္ပံုတင္ရတယ္။ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြ
အၿမဲတမ္းလုပ္ေပးတဲ့အခါၾကေတာ့ သြားေဆးခန္းမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚမသံုးရင္ေတာင္
အေျခခံပစၥည္းေတြရွိေအာင္ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

* ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ သြားဆရာ၀န္ အေရအတြက္နဲ႔ လူနာအေရအတြက္ဆိုရင္
သြားဆရာ၀န္က အရမ္းနည္းပါးေနတယ္ဆိုေတာ့ အစိုးရပိုင္းအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္
ပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္လဲ။ နည္းပညာအရေရာ ဘယ္လိုမ်ဳိးလုပ္ ေဆာင္သင့္လဲ။

အဓိက ဆရာတုိ႔ တကၠသိုလ္ ႏွစ္ခုက ေမြးထုတ္ေပးထားတဲ့ သြားဆရာ၀န္ ၄၀၀၀ ပဲ ရွိတယ္။
တုိင္းျပည္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေျပာပါဆိုရင္ ထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ တကၠသိုလ္က တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုေတာ့
လိုတာေပါ့ေလ။ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ကလည္း သြားႏွင့္ခံတြင္းကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္ေလးေတြ ဖြင့္လွစ္ဖို႔
ဥပေဒေလးေတြ ထြက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္ေတြ ထြက္လာျခင္းအားျဖင့္
တကၠသိုလ္ေတြ ထပ္ဖြင့္ၿပီးေတာ့ သြားဆရာ၀န္ေတြ ပိုေမြးထုတ္ႏုိင္ရင္ ျပည္သူလူထု
က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုေစာင့္ ေရွာက္ႏုိင္တာေပါ့ေလ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က က်န္းမာေရး
အာမခံစနစ္ေတြေပါ့ေလ။ ႏိုင္ငံျခားမွာဆိုရင္ က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ေတြကို လူတိုင္းက
သြားၿပီးစစ္ၾကတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးစနစ္ေတြလည္း ဆရာတို႔ႏိုင္ငံမွာ ရွိလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

* ဆရာ့အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာေပးပါဦး။

အခုနေျပာသလိုေပါ့ေလ သြားနဲ႔ ခံတြင္းကို မွန္မွန္ေလး စစ္ေဆးျခင္းကေတာ့ မမွားဘူးေပါ့ေလ။
အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ကိုႏွစ္ႀကိမ္ စစ္သင့္တယ္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ကုသတာထက္
ပိုေကာင္းတာေပါ့ေလ။ ကေလးေလးေတြအေန နဲ႔ အခ်ဳိစားတာေတြကို ေရွာင္ၾကပါလို႔ေျပာခ်င္တယ္။
ကေလးေတြအေနနဲ႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက အာဟာရျပည့္တဲ့ အစားအစာေတြ စားသင့္တယ္။
သက္ႀကီးပိုင္းၾကေတာ့လည္း တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ သြားတိုက္ရမယ္။ မနက္ တစ္ႀကိမ္ ညတစ္ႀကိမ္
သြားတိုက္ရမယ္။ အစာစားၿပီးတုိင္း ပလုတ္က်င္းရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မေကာင္းတဲ့
ပါးစပ္အေလ့အက်င့္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ေဆးလိပ္ေသာက္တာတို႔၊ ကြမ္းစားတာတို႔ ဒါေတြကို
ေရွာင္သင့္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေဆးၾကပါလို႔ ဆရာအေနနဲ႔
ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

* အခုလိုေျဖဆိုေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။