မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပး

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တင္ျပလာသည့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕
ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
အမိန္႔အမွတ္ ၁၉/၂၀၀၆ ျဖင့္ အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္လုိက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ

ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ

ျမန္မာႏုိင္ငံႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး႒ာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး႒ာန ဝန္ႀကီး မစၥတာဝမ္ရိသည္ တရားဝင္
ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ယခုအစုိးရ လက္ထက္ ပထမဆုံး
ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဌာနေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္
သည္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူျခင္းမျပဳသည့္
အခ်ိန္ကာလ အတြင္း စီမံကိန္းမ်ားကို လက္မွတ္ထိုး လုပ္ေဆာင္
ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားကို ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အစိုးရသစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈႀကီး ၁၀ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲကာလ ကိန္းဂဏန္းကို
တြက္ခ်က္ပါက ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ
မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ သမၼတက်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုသည့္ေန႔အထိ
ရက္ေပါင္း ၁၄၄ ရက္ ရွိၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ခါ
ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ပထမရက္ေပါင္း ၁၀၀ ကာလ
အတြင္း အေကာင္းအဆိုးမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္
ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းအေပၚ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ အျမင္မ်ား

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏
သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ျမန္မာတိုင္း(မ္) ႏိုင္ငံေရးအႀကီးတန္း သတင္းေထာက္ ၀လံုး က
ေမးျမန္းထားပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔