ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အျပင္းအထန္ အျငင္းပြားေနဆဲ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ရွိရာေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ရွိရာေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက သူ႔ရဲ႕ဇြန္လဆန္းျမစ္ႀကီးနားခရီးစဥ္မွာ
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ျပန္စခ်င္တယ္ဆုိၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စီမံကိန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္
ရရွိထားတဲ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ရွင္ဟြာသတင္းဌာနက ၄င္းရဲ႕ျမန္မာပုိင္း
အစီအစဥ္ကေန စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစဖို႔
ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ (CPI) က 'ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၏
ေနာက္ခံအေၾကာင္း' လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕နဲ႔
စီမံကိန္းရဲ႕ေကာင္းက်ဳိးေတြကို ရွင္ဟြာသတင္းဌာနကတစ္ဆင့္ တစ္ရက္ကို ႏွစ္ပိုင္းႏႈန္းနဲ႔
ဆယ္ပိုင္းအထိ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထဲမွာ စီမံကိန္းရဲ႕ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ စီမံကိန္းတရားဝင္မႈ၊
အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝမႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲေဝျခင္းနဲ႔ ေရာင္းခ်မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ တမံေရသိုေလွာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသမွာ
ျဖစ္ေပၚႏိုင္မယ့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ၊ လူမႈေရးတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ တမံလံုျခံဳမႈ စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အေၾကာင္းအရာ
၁ဝ ခုပိုင္းျခားထားၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

စီမံကိန္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းမွာေတာ့ ကုမၸဏီက ေဒသခံေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့
အေၾကာင္းအရာေတြ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြကို ေဖာ္ျပထားၿပီး စီမံကိန္းကို
ကန္႔ကြက္မႈလႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုလည္း သတိေပးတဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။

''ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊ နာမည္ဖ်က္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေသာလူနည္းစု
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကုမၸဏီဘက္မွလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ
မိမိတို႔၏ တရားဝင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို အမွန္အမွားခြဲျခား သိျမင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္''လို႔
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို အစဥ္တစိုက္ကန္႔ကြက္လာတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ Mungchying Rawt Jat (MRJ)
 လို႔ေခၚတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚဂ်ာေခါန္ကေတာ့ MRJ အဖြဲ႕ဟာ
စီမံကိန္းမလုပ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာကို အက်ဳိးအေၾကာင္းခိုင္လံုစြာနဲ႔ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး
ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ဟု တံု႔ျပန္ေျပာဆိုပါတယ္။

''ဒီစီမံကိန္းေကာင္းသလား၊ မေကာင္းသလားဆိုတာ လူတိုင္းသိပါတယ္။ ဒီဆည္ကိုေဆာက္ရင္
ဘာေတြဆိုးက်ဳိးရွိႏိုင္လဲဆိုတာ အားလံုးသိပါတယ္။ ဒီလိုေျပာေနတာကို နာမည္ဖ်က္တယ္လို႔ေတာ့
ေျပာလို႔ မရပါဘူး''လို႔ CPI ကုမၸဏီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေဒၚဂ်ာေခါန္က ေဝဖန္ေျပာဆိုပါတယ္။

ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္း၏ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တရားဝင္ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ CPI  ကုမၸဏီဟာ ယခင္
အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ စီမံကိန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး CPI ကုမၸဏီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ စီမံကိန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား
ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဝန္ႀကီးဌာန ၁ဝ ခုေက်ာ္က ပါဝင္ညႇိႏိႈင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး
ထြက္ေပၚလာတဲ့ စာခ်ဳပ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီတယ္ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲေဝျခင္းနဲ႔ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝျခင္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား
ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ CPI ကုမၸဏီရဲ႕ ရွယ္ယာဝင္ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္တဲ့ ဧရာဝတီျမစ္ညာျမစ္ဝွမ္း
ေရအား လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္ (Upstream Ayeyawady Confluence Basin Hydropower
Company Limited)  မွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝခြင့္ရရွိမည္
ျဖစ္တဲ့အျပင္ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ကာလႏွစ္ ၅ဝ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာလည္း လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုအားလံုးကို
ျမန္မာအစုိးရထံ အခမဲ့လႊဲေျပာင္းေပးသြားမယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဆိုထားပါတယ္။

စာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာအစိုးရသည္ စီမံကိန္းက ထြက္ရွိမည့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၏ ၈ မွ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို
အခမဲ့ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီးျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိကုိ ျပည္ပကို
ေရာင္းခ်မယ့္ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္မယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသုိ႔ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး သြားေရာက္ခဲ့စဥ္။ ဓာတ္ပံု - တ႐ုတ္သံ႐ုံးျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသုိ႔ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး သြားေရာက္ခဲ့စဥ္။ ဓာတ္ပံု - တ႐ုတ္သံ႐ုံး

''စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလႏွင့္ ခြင့္ျပဳလည္ပတ္ေရးကာလတြင္ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ယူျခင္း၊
အခမဲ့ဓာတ္အား၊ ရွယ္ယာအျမတ္ခြဲေဝျခင္း စသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ တိုက္႐ိုက္
စီးပြားဝင္ေငြ ေဒၚလာ၅၄ ဘီလ်ံ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူရရွိသည့္ဝင္ေငြသည္ ေဒၚလာ ၃၅
ဘီလ်ံမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္'' လို႔ လူမႈေရးတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့
စီမံကိန္းေၾကာင့္ရမယ့္ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းနဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ကို မလဲလွယ္ႏိုင္တဲ့ သေဘာထားမ်ဳိးမ်ား
ရွိေနၾကၿပီး ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ ဥကၠ႒ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ
မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

''အခုရက္ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္က ျမန္မာအစိုးရကို ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တြန္းအားေပးတာေတြ
မ်ားလာတယ္။ သံအမတ္က စီမံကိန္း ျပန္လုပ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ လူထုဘက္ကလည္း
ကန္႔ကြက္တာေတြက တစ္ခါတည္းျဖစ္လာတယ္။ ေဒၚေလးတို႔လည္း ဒီစီမံကိန္းမလုပ္ဖို႔ အျမဲတမ္း
ကန္႔ကြက္လာတယ္။ ဧရာဝတီကို ကာကြယ္ဖို႔ေပါ့''လို႔ သူ႔ရဲ႕အျမင္ကို ေျပာပါတယ္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေရသိုေလွာင္မႈအေနအထားဟာ ဧရာဝတီျမစ္
ေအာက္ပိုင္းေဒသမွာ ေရတည္ရွိမႈနဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ ေရခက္ခဲမႈေတြနဲ႔
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္
အက်ဳိးဆက္ေတြေၾကာင့္ ဒီစီမံကိန္းကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး ေလ့လာလႈပ္ရွားသူေတြက
ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ကုမၸဏီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာေတာ့ ေထာက္ျပမႈေတြအတိုင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္မလာေစေရး
အတြက္ စနစ္က်တဲ့ နည္းပညာစီမံခ်က္ေတြကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဧရာဝတီအထက္ပိုင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအသီးသီးက ေရေတြကို သိုေလွာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ
အထက္ေရသိုေလွာင္မႈပမာဏနဲ႔ ေအာက္ပိုင္းကို ေရျပန္လည္ပို႔လႊတ္မယ့္ပမာဏ မွ်တေအာင္
ထိန္းညႇိေပးျခင္းေၾကာင့္ျမစ္ဝွမ္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ ေရေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ႏိုင္မႈနဲ႔ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း
တစ္ခုလံုးကို ေရေပးေဝျခင္း စတဲ့ေကာင္းက်ဳိးေတြရွိလာမယ္လို႔ ဃဏႈ ကုမၸဏီက ဆုိပါတယ္။

''ျမစ္ဆံုတမံတည္ရွိရာေနရာသည္ ငလ်င္ဒဏ္ခံျပင္းအား ၇ အဆင့္ ဧရိယာျဖစ္၍ ျပင္းအား
၉ အဆင့္ျဖစ္တဲ့ ငလ်င္ဒဏ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခမရွိပါ။ ျပင္းအား ၇ အဆင့္ ဧရိယာတြင္ ခုခံႏိုင္စြမ္းမွာ
ျပင္းအား ၉ အဆင့္အတိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးမွာ ႏွစ္တစ္ေထာင္
အတြင္း ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္တဲ့ ေရႀကီးမႈ၏ ခုခံႏိုင္စြမ္းအတိုင္း ဒီဇိုင္းေရးဆြဲပါသည္''ဟု ဃဏႈ ကုမၸဏီရဲ႕
ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေကာင္စစ္ဝန္ မစၥတာရွန္ရွန္တင္းကလည္း ျမစ္ဆံု
ဆည္ဟာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ ခံႏိုင္တယ္လို႔ ျမန္မာတိုင္း (မ္)ကို ေျပာဆိုထားၿပီး
ေႏြရာသီ ေရရွားပါးမႈဒဏ္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

''ျမစ္ဆံုကိစၥကို ကြၽန္ေတာ့္အျမင္အေနနဲ႔က အဲဒါက မီးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး သပ္သပ္ပဲ မဟုတ္ဘူး။
အဲဒါက လူအမ်ားသိတဲ့အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက မီးလိုအပ္တယ္။ အခုလက္ရွိ မီးက မလံုေလာက္ဘူး။
ေႏြရာသီဆိုရင္ မီးက ခဏခဏ ပ်က္တယ္။ အဲဒါ မီးလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုေပါ့။ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္
ထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း မီးျဖန္႔ေပးတာ သပ္သပ္မကဘူး။ မိုးရာသီမွာ ေရစုၿပီးေတာ့
ေႏြရာသီ ေရမေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း ေရေပးလို႔ရတယ္။ အဲဒါကိုေပါင္းၿပီးေတာ့
စဥ္းစားရင္ ဒီလိုျပႆနာေတြျဖစ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး''လို႔ မစၥတာရွန္က ဆိုပါတယ္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို အစဥ္တစိုက္ ေလ့လာခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းကဘူမိေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးကေတာ့
ျမစ္ဆံုတမံတည္ရွိရာေနရာရဲ႕ ငလ်င္ဒဏ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈကို ျပင္းအား ၉ အဆင့္အထိမျဖစ္ႏိုင္ဟု CPI 
ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိဟု ေျပာပါတယ္။

''ငလ်င္ကို ဒီေလာက္အတိုင္းအတာျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ကိုေတာ့ ႀကိဳတင္မွန္းဆလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အခုဟာကေတာ့ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိပါဘူး။ ၉ အဆင့္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာက အဓိပၸာယ္မရွိပါဘူး။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာထားခ်က္အရ ကုမၸဏီရဲ႕ တြက္ဆမႈဟာ မွားေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္''လို႔
သူက ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကုန္က်မယ့္ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ဦးသိန္းစိန္
အစုိးရလက္ထက္မွာ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔လည္း သမၼတ႐ံုးရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက
ေျပာပါတယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ အစိုးရအသစ္အေနျဖင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး CPI ကုမၸဏီကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား သိရွိခြင့္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ထုတ္ျပန္ေပးသင့္တယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကၿပီးစီမံကိန္းကို လံုးဝေဆာင္ရြက္ခြင့္မျပဳဖို႔နည္းလမ္း
အျမန္ရွာသင့္တယ္လို႔လည္း တိုက္တြန္းလ်က္ရွိပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။