အစုိးရသစ္ႏွင့္ ပထမ ရက္ေပါင္း ၁၀၀

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္သက္တမ္းမွာ သံုးလေက်ာ္ကာလ
ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၄ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အရပ္သားအစုိးရထံ တုိင္းျပည္အာဏာကို
အပ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အရပ္သားအစုိးရသစ္ကို ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚျခင္းခံရသည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတအထက္တြင္ေနကာ တုိင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီကပင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုိးဂုဏ္ႏွင့္ ပါတီအေပၚသစၥာရိွျခင္းကိုအေျခခံကာ ဦးထင္ေက်ာ္ကို သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိင္းျပည္၏ ပဲ့ကိုင္ရွင္
ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၃၆ ဌာနရိွခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရသစ္က ၀န္ႀကီးဌာန
၂၂ ဌာနျဖင့္သာ လည္ပတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယခင္အစုိးရအေပၚ လူထုက ယုံၾကည္မႈအားနည္းခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ 'လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားလြန္းျခင္း' ျပႆနာကုိ
ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

အစုိးရသစ္ စတင္ တာ၀န္ယူခ်ိန္တြင္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈၾကီး ၁၀ ခုကို လြန္ခဲ့သည့္
ရက္ ၁၀၀ ေက်ာ္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အထက္ပါစိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ပထမရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း အစုိးရသစ္က
မည္မွ်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကုိ သုံးသပ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ

အစုိးရသစ္၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အနက္ အေရးႀကီးတစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား ခုိင္မာသည့္အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္
ရယူရန္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ ေအာင္ျမင္မႈ
မရေသးေပ။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနကုိ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ကာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပႏုိင္ေရး
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

"လက္ရိွအစိုးရသစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳတယ္။
အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အားလံုး
ပါ၀င္ႏိုင္ရမယ္ဆုိတဲ့ မူ၀ါဒက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုပဲ"ဟု
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီမွ ဗိုလ္မႉးစိုင္းလကေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္၊ ရွမ္းေျမာက္ႏွင့္
ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲမ်ား အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ တိက်သည့္ ရလဒ္ကုိ
မေတြ႕ရေသးေပ။

ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္
လက္မွတ္ထုိးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ၾကား
ပထမဆံုးတရား၀င္ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္လင့္ကစား တစ္ႏုိင္ငံလံုး လႊမ္းျခံဳႏုိင္မည့္ အပစ္ရပ္စဲေရးျဖစ္ရန္
အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔ စည္း႐ံုးႏုိင္မလဲဆုိသည္က စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။

အိအိတုိးလြင္


 

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရး

ဓာတ္ပုံ - Myanmar State Counsellor Officeဓာတ္ပုံ - Myanmar State Counsellor Office

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ တင္းက်ပ္စြာ ဆုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္
တပ္မေတာ္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကို အရပ္သားအစုိးရထံ ၾကည္ျဖဴစြာ
အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ အရပ္သားအစုိးရထံ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ
ျဖစ္သည္။

အေရးပါသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနသုံးဌာနျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ
ဌာနမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ဗီတိုအာဏာကို
တပ္မေတာ္က ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခြဲေ၀ယူရမယ္ဆုိသည့္အခ်က္ကို
ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္သည့္ အစိုးရသစ္သည္'အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး'
ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သတိႀကီးစြာ လႈပ္ရွားလ်က္ရိွသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစုိးရသစ္၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏
ဆက္ဆံေရးေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္မွီေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ စစ္သမုိင္းျပတုိက္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကုိယ္တုိင္ ဧည့္ခံႀကိဳဆုိျခင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လႉပြဲတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ကို အတူယွဥ္တဲြ ေတြ႕ျမင္ရျခင္း၊ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္
အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ျခင္း၊ အာဇာနည္ေန႔တြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ
အတူတကြေတြ႕ရွိရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးၾကား ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမွာ
ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားသို႔ ဦးတည္ေနသည့္ဟန္ရိွသည္။

သိသာထင္ရွားသည့္ ရလဒ္မ်ဳိး မေတြ႕ရေသးသည့္အတြက္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ
အမွန္တကယ္ ေကာင္းမြန္ေနသည္ဟု ယတိျပတ္လက္ခံရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးၾကား ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရစဥ္မွာပင္
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္
မၾကာခဏမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ဆုပ္ကိုင္ရန္
ထည့္သြင္းေျပာဆုိေလ့ရိွသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာမႈ အားနည္းျခင္းက ပရမ္းပတာ
ဒီမုိကေရစီကို ဦးတည္သြားႏုိင္သည္ဟုလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အခြင့္သင့္တုိင္း
သတိေပးေနဆဲျဖစ္သည္။

အိအိတုိးလြင္


 

လူ႔အခြင့္အေရး

ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ

လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Alternative
ASEAN Network on Burma က ရက္ ၁၀၀ ကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးထားရန္
အစုိးရသစ္က ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ
ျပင္ဆင္မည့္ အရိပ္အေယာင္မေတြ႕ရျခင္း၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး
ဖြင့္ခြင့္ျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၉၀ ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ရန္ က်န္ရိွေနျခင္း၊
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ လူနည္းစုအေရး၊
လယ္ယာေျမမ်ား အဓမၼသိမ္းဆည္းခံရသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္က်န္ရွိေနျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို
ကန္႔သတ္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို အစိုးရသစ္က
တုိ႔ထိရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေကာ္မရွင္ထံ တစ္လလွ်င္
တုိင္ၾကားစာ ၂၅၀ ၀န္းက်င္ေရာက္ရိွေလ့ရိွေသာ္လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လစဥ္တုိင္ၾကားစာ
၁၀၀ ၀န္းက်င္သာ လက္ခံရရိွသျဖင့္ ထက္၀က္ခန္႔ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လူထု၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားဆီးထားသည့္
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးေစသည့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေလးခုကို
ျပင္ဆင္ရန္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေတာင္းဆုိထားသည္။

သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္
တည္ဆဲဥပေဒ ၃၉၇ ခုအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ
တင္ျပထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္
အခက္အခဲရိွေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

အိအိတိုးလြင္


 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး

အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း
လက္ေတြ႕တြင္ ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ က်ပ္ ၂၅,၀၀၀ ထက္မပိုေသာ တံစိုး၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ
လက္မခံၾကရန္ႏွင့္ တံစိုး၊ လက္ေဆာင္လက္ခံရယူျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း အစိုးရအရာရွိႀကီးတစ္ဦးကို လာဘ္ေပးသည့္္ မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုကို
ပထမဆုံးအႀကိမ္ သတိေပးခဲ့သည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိသည္ဟူေသာ ေက်ာက္မ်က္ရန္ပံုေငြ
ယူ႐ုိ ၈၆ သန္းေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈကေတာ့ ဟုိးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အျပန္အလွန္ ျငင္းဆုိေျဖရွင္းရင္း အသံတိတ္သြားခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ကို ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဦးေဆာင္ၿပီး
အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ေမလအတြင္းက ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
ေကာ္မရွင္ကိုမူ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ကမၻာတစ္၀န္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည့္ Transparency
International အဖြဲ႕ႀကီး၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ အၫႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက
၁၆၈ ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၄၇ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။

လြန္မင္းမန္


 

ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑

စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လ်ာထားစီမံကိန္းေတြကေတာ့
ရာႏႈန္းျပည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ရုံးပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို ေခတ္မွီစနစ္ေတြနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ပိုၿပီးထိေရာက္တဲ့ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒ ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သံုးသြားဖို႔ကေတာ့ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ။

ႏွစ္စဥ္ လိုေငြျပဘက္ဂ်က္ကို စီမံတဲ့ေနရာမွာ အသံုးစားရိတ္ေတ ြေလွ်ာ့ခ်လိုက္မယ့္အစား
ထိေရာက္ေအာင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ သံုးစဲြဖို႔ရွိတယ္လို႔ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္
ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ဆိုပါတယ္။

အခြန္စနစ္ေတြ ပိုၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာဖို႔၊ အခြန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔လာဖို႔အတြက္
မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ဖို႔လည္း ရွိေနပါတယ္။

ယခင္အစိုးရသက္တမ္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မွာတုန္းက ဘက္ဂ်က္လိုေငြျပမႈနဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ
ျမင့္တက္ခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈ အားနဲခဲ့တယ္လို႔
ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။

ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္ကပဲ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္က
ခဲြထြက္ကာ လြတ္လပ္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး ေငြေၾကးမူ၀ါဒေတြကိုလည္း
အထိုက္အေလွ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ ပံုေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးလအတြင္း ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျပာင္းအလဲရွိလာပါတယ္။

ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ အဆင့္အရာရွိေတြ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားၿပီး ဗဟိုဘဏ္လက္ေအာက္က ဌာနေတြကေန
ေငြေၾကးအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ရာမွာ ပိုၿပီးလွ်င္ျမန္လာေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခဲြ ဖြင့္လွစ္မႈေတြကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လက္ရွိအေနအထားနဲ႔ အအပ္စပ္ဆံုးျဖစ္မယ့္
ေငြေရးေၾကးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒသစ္ကိုလည္း ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။

တည္ၿငိမ္တဲ့ ေငြေၾကးက႑ကိုျဖစ္ေအာင္ စီမံဖို႔ကေတာ့ အခ်ိန္အခါနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္
မူ၀ါဒက်င့္သံုးမႈေတြအျပင္ အရံေငြစုေဆာင္းသြားရမွာပါ။

ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြျပလာခဲ့တဲ့အတြက္ အရံေငြ နည္းပါးေနတဲ့ကိစၥက ေရရွည္ကိုေမွ်ာ္မွန္းၿပီး
ဆက္လက္ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိ္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈနဲ႔ အေထာက္အပံ့ေတြက ၀င္ေရာက္လာမယ့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေတြကိုလည္း
အားထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈဘက္ကို သြားလြန္းရင္ တည္ၿငိမ္မႈ အားနဲႏုိင္တာေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕မူ၀ါဒေတြက
တည္ၿငိမ္မႈကိုပဲ အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြမွာလည္း ၀န္ေဆာင္မႈ
အရည္အေသြးပိုင္းကို အေလးထားတာစတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ရက္ ၁၀၀ စီမံကိုန္းမွာ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဥပေဒသစ္မွာ ျပဌာန္းထားတဲ့အတုိင္း ေငြေၾကးအဖဲြ႔အစည္းေတြ အားလံုး သာတူညီမွ် က်င့္သံုးသြားရမွာ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြရဲ႕ ေဈးကြက္အတြင္း လႊမ္းမိုးမႈ ဆက္လက္ေလ်ာ့က်လာဖို႔ရွိပါတယ္။

ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္ သံုးဘဏ္ဟာ ၀န္ႀကီးဌာန အစီအမံေတြအျပင္ လြတ္လပ္လာတ ဲ့ဗဟိုဘဏ္က
ခ်မွတ္မယ့္ မူ၀ါဒေတြကိုပါ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ သြားရဖို႔ရွိပါတယ္။

ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကးက႑အတြက္ အရင္အစိုးရလက္ထက္တည္းက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕
နည္းပညာ အကူအညီေတြ ရယူခဲ့ၿပီး ေလွ်ာ္ညီတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေတာ္အတန္
လုပ္ခဲ့ၿပီးသားပါ။

လက္ရွိအစိုးရက ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမွာျဖစ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈေတြေတာ့
ဆက္လက္ရွိေနပါေသးတယ္။

ေအးသီတာေက်ာ္


 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ထင္မွတ္ထားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသလို ထင္မွတ္မထားသည့္
ျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဇြန္လႏွင့္ ဇူလုိင္လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ဖို႔ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုေပမဲ့
ထင္တုိင္းမေပါက္ခဲ့ေပ။

ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရသစ္၏ အသုံးအႏႈန္းအေပၚ မေက်နပ္သည့္အတြက္
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသးေပ။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္
ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
ဗဟိုေကာ္မတီကို ေမလကုန္ပိုင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးရက္ပုိင္းအတြင္း အဖဲြ႕၀င္တခ်ဳိ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိုသြားေရာက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္
လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မြတ္စလင္လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ခံမႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

တူရကီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍
၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္း ရန္တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္သုိ႔လည္း
သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီ သည္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္
ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔လာေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ဉာဏ္လင္းေအာင္


 

တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား

ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

အစုိးရသစ္၏ ပထမရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးေပ။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ရပ္နားထားခဲ့သည့္ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကုိ တ႐ုတ္အစုိးရက
ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စုိင္းျပင္းေနေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား
ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အစုိးရသစ္ကလည္း တစ္စုံတစ္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးေပ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး လာေရာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း
တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းအေပၚ ထူးျခားမႈတစ္စုံတစ္ရာ မေတြ႕ရွိရေသးေပ။

ဖားကန္႔ေဒသေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား အမ်ားဆုံးပါ၀င္ေနသည့္
အတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနေသာ္လည္း တိက် သည့္ မူ၀ါဒထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္မည့္ ေရနံခ်က္စက္႐ုံစီမံကိန္း
တစ္ခုကုိ ယခင္အစုိးရႏွင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခါနီးအခ်ိန္တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ္လည္း
ေဒသခံမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယခင္အစုိးရမ်ား လက္ထက္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အမ်ားဆုံးပါ၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စီမံကိန္းအမ်ားစုမွာ
ဆက္လက္ရပ္တန္႔ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ အႀကီးစားစီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္
ျမန္မာ - တ႐ုတ္ ေရနံစိမ္းပိုက္လုိင္းမွာ ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ စတင္ လည္ပတ္ရန္
ရည္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းအက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားအၾကား
ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိပ္ဆုံးႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအျဖစ္
ဆက္တုိက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရသစ္က တစ္စုံတစ္ရာ
အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ေအာင္ရွင္


 

ဖားကန္႔ေဒသႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ေဒသ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ား က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ေက်ာက္စိမ္းအလြန္အကြ်ံ တူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္
စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုၿပိဳက်ျခင္း အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမရက္ ၁၀၀ အတြင္း ငါးႀကိမ္ထက္မနည္း
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဖားကန္႔ေဒသေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္မႈ
မရွိေသးေသာ္လည္း သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဖားကန္႔ေဒသကုိ
ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည္။

ဖားကန္႔၊ လံုးခင္း ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္
ျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔ေဒသကို စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္၊
အေရးယူမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိေသးေပ။

ခ်မ္းျမေထြး


 

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑

ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ
ေပးပို႔လာသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ယခင္အစုိးရက
ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ မူ၀ါဒသစ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္
ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထူးျခားသည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြကို က်ပ္တစ္သိန္းမွ တစ္သိန္းခြဲအထိ
တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္မွအပ ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးႀကီးမားမား မေတြ႕ရေသးေပ။

ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ရိတ္သိမ္းေရး၊ ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ ဆည္ေရေသာက္လယ္ေျမမ်ားတြင္
စက္မႈလယ္ယာေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သုေတသန
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မရွိေသးေပ။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက မဟာဗ်ဴဟာပုိ႔ကုန္စီမံကိန္း
အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ က႑အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမယာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္
သီးႏွံအာမခံစနစ္ မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနသံုးခုကုိ ေပါင္းစည္း၍ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာနအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးေရေက်းလက္ႏွင့္ သမ၀ါယမ က႑သံုးခုကို ထပ္မံခြဲထားၿပီး
စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ယခင္လုပ္ေဆာင္ဆဲျဖစ္သည့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းပါင္း ခုနစ္ခုႏွင့္
သမ၀ါယမလုပ္ငန္းေပါင္းေလးခု စုစုေပါင္း ၂၈ ခုကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

စုၿဖိဳး၀င္း


 

က်န္းမာေရးက႑

အစိုးရအသစ္ရဲ႕ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းကာလအတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ကာကြယ္ေဆးသစ္ႏွစ္မ်ဳိးကို
ကေလးမ်ား ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးကို ဇူလိုင္ ၁ ရက္ စတင္ထိုးႏွံေပးခဲ့သည္။

ပိုလီယို ေရာဂါ အစက္ခ်ကာကြယ္ေဆး(သံုးမ်ဳိးစပ္)ကို ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္ ႐ုပ္သိမ္းဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး
ပိုလီယိုေရာဂါကာကြယ္ေဆး (ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ကာကြယ္ေဆး)ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္စနစ္ကို ကုသေရး
ဦးစီးဌာနက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လူနာမ်ားကို
လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္သည့္ဌာန ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားက
ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးက႑တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေပမဲ့ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး
ဦးစီးဌာနသည္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ရွိ အစားအေသာက္၊ အလွကုန္ႏွင့္ စံမမီေဆး၀ါး၊ ေဆးအတု၊
တရားမ၀င္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရက္လြန္ေဆး၀ါးမ်ား ေဈးကြက္အတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး၊
ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ ေဈးကြက္အတြင္း ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
အေရးယူျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျမင့္ေကသီ


 

မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး

ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

မူးယစ္ေဆးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အမႈေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၇၀ သန္းေက်ာ္ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ား လြယ္ကူစြာေဆးကုသႏုိင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိပါက
ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။

အစုိးရက ေျပာင္းလဲလာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၊ သယ္ေဆာင္ ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ သုံးစြဲမႈ
ပုံစံမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ က႑ေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံသစ္
ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈျပႆနာကို သိသိသာသာ
က်ဆင္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အစုိးရသစ္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း
ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ အေျခအေနသည္ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရွိဘဲ
မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားက တကၠသိုလ္ပရိ၀ုဏ္မ်ားအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။

ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈပမာဏ သုံးဆေက်ာ္ျမင့္တက္သည္ဟုလည္း
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဉာဏ္လင္းေအာင္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။