ခရစၥမတ္ ၂၀၁၂

- ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မွာ
- ဘယ္သူေတြ ဘယ္မွာရွိမလဲ
- ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားေၾကာင္း သတင္းစကား ေျပာၾကားတဲ့ သီခ်င္းေတြ
  ဆိုၾကမယ္
- ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ခရစၥမတ္
- ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္
- စီးတီးမတ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးမိုးသူႏွင့္ သံုးမိနစ္တာ အင္တာဗ်ဴး ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အင္န္ဂ်ီအို ျမန္မာ (NGOs & Aid)

အင္န္ဂ်ီအို (Non Governmental Organisation) ဆိုတာ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္း
ထားတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကိုေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအို ၆၅ ဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္တြင္းအင္န္ဂ်ီအို
၂၀၀၀ေက်ာ္တို႔က ကူညီေပး လ်က္ရွိပါတယ္။
- အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္း စတင္ခဲ့သူ
- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ပထမဆံုး တိရစၦာန္ေဂဟာ
- အင္န္ဂ်ီအို တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ အခန္းက႑
- ဒလၿမိဳ႕က သူတို႔ ဘ၀ေတြ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈဆီသို႔

- ကန္သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ ခရီးစဥ္ သတိၱေကာင္းတဲ့အျပင္ စြန္႔စားမႈေတြလည္းပါေန
- လာလည္ခဲ့ဖူးတဲ့ သမၼတေဟာင္းသံုးဦးရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းတခ်ဳိ႕
- လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သူေတြနဲ႔ ပဋိပကၡကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစဖို႔ . . .
- အိုဘားမားရဲ႕ သမိုင္း၀င္ခရီးစဥ္က အေရးႀကီးတဲ့ေျခလွမ္း
- ပုိသြက္လာေတာ့မယ့္အေမရိကန္-အာဆီယံဆက္ဆံေရး
- ျမန္မာလို႔ အေမရိကန္ကေျပာင္းေခၚေလေတာ့မလား . . .
- အုိဘားမားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ၿခံေျမ

- လာမယ့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  လူေနတိုက္ခန္းလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရာ၀ယ္ . . .
- ၂၀၁၂ မႏၲေလးနဲ႔ ျပင္ဦးလြင္ေဈးကြက္ ေအးတိေအးစက္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တယ္
- ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ လာမယ့္ႏွစ္မွာ၊သြက္လာႏုိင္
- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ေျမေဈး တစ္စတုရန္းေပ ၁၂ သိန္း (က်ပ္) ေခၚေန
- ခမ္းနားတဲ့ ဒီဇိုင္းနဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕ ဖန္တီးရွင္
- ပုဂံကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္စာရင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာ၀ယ္

» အျပည့္အစံုသို႔