အိမ္ျခံေျမ

အနာဂတ္ေနရမယ့္ေနရာဟာ ဒီေန႔ဘယ္လိုေဆာက္လုပ္ထားသလဲအေပၚ
မူတည္ပါတယ္


- ဤေျမသည္ သင့္ေျမ မဟုတ္ပါ
- ေျမယာ အမ်ဳိးအစားမ်ား
- ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ား
- ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ယာယီတန္႔ေန
- လာမယ့္ႏွစ္မွာ ေဈးတက္မလား က်မလား
- ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရွားပါး
- ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းေကာင္းေတြကိုပဲ သံုးသင့္
- အမ်ဳိးသားအေဆာက္အအံု ဥပေဒမူၾကမ္းကို လိုက္နာၾက
- ၿမိဳ ႔သစ္စီမံကိန္းကေျပာတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား
- လူေတြအားလံုးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာပဲ ေနခ်င္ၾကတယ္
- ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔က အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ား
- အရည္အေသြးေကာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား ေဈးကြက္ပို၀င္လာ
- ျပည္သူမ်ားအၾကား အခြန္ဗဟုသုတ နည္းပါးေနေသး
- မႏၲေလးၿမိဳ႕က အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ေတြရဲ႕ ကြန္းခိုရာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္႐ိုးရာ
- အခြင့္ထူးခံေတြက ေနျပည္ေတာ္စီမံကိန္းေတြကို ရယူထား
- အိမ္ေပါင္ေငြေခ်းစနစ္အတြက္ ဥပေဒေတြ လံုေလာက္စြာ ထြက္မလာေသး
- ကိုယ္နဲ႔တန္တဲ့ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေနၿပီလား

Download

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။