ခရီးသြားျမန္မာ

- သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဒသ (၁၀) ခု
- ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္စားလာသည့္ ကြ်န္းခရီးစဥ္သစ္မ်ား
- ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ငယ္ေတြကို စိတ္၀င္စား
- ခရီးသြားေတြ လြယ္ကူအဆင္ေျပႏိုင္မယ့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈပံုစံေတြ လိုအပ္ေနဆဲ
- ျမန္မာ့အထင္ကရၿမိဳ႕ သံုးၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္နဲ႔ ပုဂံၿမိဳ႕ေတြမွာ ၂၄ နာရီအတြင္း လည္ပတ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြ
- ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရန္ကုန္ ဟိုတယ္ဇုန္ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျပံဳးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
- ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္း ခရီးသြားမယ္ဆိုရင္
- ႏိုင္ငံျခားသား စိတ္၀င္စားတဲ့ ပဒုမၼာ ျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္
- ခ်က္ထရီယံဟုိတယ္ရဲ႕ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ မေမျမတ္မြန္၀င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
- တ႐ုတ္တန္း (သို႔မဟုတ္) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အစားအေသာက္ေပါမ်ားတဲ့ ေနရာ
- စီးပြားေရးသမားနဲ႔ အပန္းေျဖဧည့္သည္ေတြအတြက္ မယ္လီယာ

Download

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။