ခရစၥမတ္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွစ္သစ္

- အားလံုးအတြက္ ခရစၥမတ္
- ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီလို႐ိုးရာ ဒီလိုဓေလ့
- ပြဲေတာ္ခ်ိန္အတြင္း ေငြအသုံးလြန္မႈကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းေျခာက္ခု
- ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ ႐ုပ္လံုးေပၚလာေနတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္
- ေရာင္စုံမီးအလွေတြနဲ႔ အသက္ဝင္ေနဦးမယ့္ ည
- ႏွစ္သစ္ကူးဖို႔ သူတို႔ ဘယ္လိုရင္ခုန္ေနၾကလဲ
- ႏွစ္သစ္ကူးမွာ အိုင္စီတီပစၥည္းေတြကို ေစ်းႏႈန္း ဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ်ေနလဲ
- ဟိုတယ္ႀကီးေတြက စီစဥ္တဲ့ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ
- တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ေတာ့မည့္ ျမန္မာဝိုင္ယဥ္ေက်းမႈ 

Download

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။