အာဆီယံ ၂၀၁၄

- ျပႆနာေတြအမ်ားႀကီး ေျဖရွင္းရမယ့္ အာဆီယံ ဥကၠ႒တာ၀န္ ျမန္မာစယူၿပီ
- အာဆီယံပဋိညာဥ္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္ေတြ႕နဲ႔ ကြာဟေန
- ျမန္မာရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ အာဆီယံရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈပါပဲ
- "ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလမွာ အခြင့္အလမ္းေကာင္း" - ဘန္ကီမြန္း
- ဥကၠ႒ သက္တမ္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ စိုးရိမ္မႈေတြရိွေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ဆဲ
- ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈကိုသာ ဦးတည္ထား
- "ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးက႑မွာ အားလံုးနီးပါး အက်ိဳးရိွေစမွာပါ"
- လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အမွန္နဲ႔ အမွားေတြ
- ဥကၠ႒တာ၀န္ယူမႈက အာဆီယံအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္
- ၂၀၁၄ တြင္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ အာဆီယံ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္မ်ား

Download

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။