Saturday, 23 May 2015

တစ္ပတ္စာ သင္၏ ကံဇာတာ

(၂၀၁၅၊ ေမ ၁၃ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ)

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

လူမႈဆက္ဆံေရးပံုစံ ကိုး႐ိုးကား ယားျဖစ္ေနတတ္သည္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းႏွင့္ နားလည္မႈလြဲၿပီး သေဘာထားကြဲမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ အတၱလြန္ကဲၿပီး မာနႏွင့္ ေလာဘဆိပ္ တက္ေနတတ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး တန္ဖိုးထားမႈ အားနည္းေနမည္။ ေမတၱာေရးမွာ ေရရွည္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး အနစ္နာခံတတ္ရပါမည္။

* ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားကို ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲ။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

ကုသိုလ္တစ္ပဲ ငရဲတစ္ပိႆာ ျဖစ္ေနၿပီး ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ ေပ်ာက္ ေသာကေရာက္ေနမည္။ လူမႈ၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ ေန႔စဥ္ စိတ္ညစ္ေနရမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ခ်စ္မႈခ်စ္ေရးမွာ ႏွလံုးသားခြန္အား နည္းၿပီး ယံုၾကည္မႈသဒၶါ မျမဲျဖစ္ေနတတ္သည္။

* စိတ္အလို မလိုက္ႏွင့္။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

၀ီရိယစြမ္းအားျဖင့္ စီးပြားလမ္း ေျဖာင့္ေနမည္။ စီမံကြပ္ကဲႏိုင္မႈကို ယံုၾကည္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ ဦးစီးႏိုင္မည္။ နားလည္ခြင့္လႊတ္ ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ေကာင္းက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုးႏိုင္မည္။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ပြားမ်ားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဓနစီးပြား အလားအလာေကာင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္။ ခ်စ္ခြင့္ခ်စ္ကံ ေကာင္းမည္။

* ေကာင္းမႈတစ္ခု ေန႔စဥ္ျပဳ။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

ပင္ကိုမေနာခြန္အားအလွျဖင့္ ကံၾကမၼာေကာင္းကို ပြင့္လင္းေစႏိုင္မည္။ သစၥာကတိစကားျဖင့္ စီးပြားလာဘ္မ်ားစြာကို ဆင့္ေခၚႏိုင္မည္။ မိတ္ေဆြသဂၤဟအေပါင္း၏ ယံုၾကည္ အားကိုးျခင္းခံရမည္။ ဂုဏ္သတင္းေကာင္း ထြက္ၿပီး ရာထူးဌာနေကာင္းမ်ား ျမင့္တက္မည္။ စာနာစိတ္ထားျဖင့္ သဒၶါပြားႏိုင္လိမ့္မည္။

* ျဖဴေသာပြင့္ပန္းမ်ား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

အၾကံေကာင္း တစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကံေကာင္းတစ္သက္ကိန္းဆိုက္မည္။ ေငြရႊင္စီးပြားတက္ၿပီး ဂုဏ္သတင္းေကာင္း ထြက္မည္။ မွန္ေသာစကားေၾကာင့္ ဓနသဟာယ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည္။ စာေပဂီတအႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား အထူးေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားကိန္း ရွိသည္။ ေမတၱာခရီးအတြက္ သစၥာပႏၷက္ ႐ိုက္ႏိုင္မည္။

* မိဘေက်းဇူးကို ေပးဆပ္။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားသိၿပီး အက်ဳိးရွိမႈကို ေသခ်ာစြာအေၾကာင္း ျပဳႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားနယ္ပယ္မွာ ထူးျခားစြာ ဉာဏ္ကစားႏိုင္မည္။ ကံေကာင္းမႈ အေလးသာၿပီး ဆႏၵ ျပည့္၀မည္။ ခ်ဳိသာစကားျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ ႏွလံုးသားေရးရာမွာ ခ်စ္ပေဟဠိကို အေျဖညႇိႏိုင္မည္။

* ဇီ၀ိတဒါန ငါးလႊတ္။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈကို အထူးျပဳ အေလးထားရခ်ိန္ ျဖစ္မည္။ ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္ ျပင္ဆင္မႈျဖင့္ ကံတရားကို ေကာင္းေသာအမႈ ျဖစ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို မ်က္ေျခမျပတ္ အကဲခတ္ အေျဖရွာႏိုင္မည္။ ကာလံ၊ ေဒသံ၊ အဂၢံ၊ ဓနံ ဆိုသည္ကို လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးႏိုင္ေလ အက်ဳိးရွိေလ ျဖစ္မည္။

* ကံဉာာဏ္၀ီရိယ အခ်ဳိးက်ေစ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

သားေရႊအိုးထမ္းၿပီး မဂၤလာနန္း တက္ရကိန္းဆိုက္မည္။၊ႏႈတ္ေကာင္း ျပည္စိုးဆိုသကဲ့သို႔ တန္ခိုးအာဏာစက္ တက္ခ်ိန္ျဖစ္မည္။ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး ဆထက္တိုး သယ္ပိုးႏိုင္ၿပီး သမိုင္းေခတ္ေမာ္ကြန္းသစ္ စိုက္ထူးႏိုင္မည္။ လူမႈေရးကို အေလးထား လူကိုတန္ဖိုးထားေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ စန္းပြင့္ကံျမင့္မည္။

* ေစတနာမွာ ေမတၱာေပါင္းစပ္တတ္ပါေစ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ေကာင္းမႈျမတ္ႏိုး ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးၿပီး ေကာင္းက်ဳိးကိုယ္၌ တည္ေစအပ္ခ်ိန္ ျဖစ္မည္။ မဂၤလာသတင္းေကာင္း ၾကားရမည္။ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းမ်ား ျမင္မက္ၿပီး ထူးထူးျခားျခား စီးပြားတက္မည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ရင္းႏွီးရမည္။ ပညာေရး ကံေကာင္းမည္။ ခရီးေကာင္း သြားရမည္။

* ေသာက္ေရသန္႔ ဒါနျပဳ။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

စြဲလန္းမႈ လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးခြန္အား နည္းမည္။ ပညာအသိႏွင့္ သဒၶါစိတ္ကို မွန္ကန္စြာ ညႇိႏိုင္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ ေဘးစကားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ပါးနပ္စြာ သံုးသပ္အေျဖရွာတတ္ရပါမည္။ မိေက်ာင္းမင္း ေရခင္းျပ မလုပ္မိပါေစႏွင့္။ သင္ယူေလ့လာ ၾကံဆမႈျဖင့္ တိုးတက္မႈကို ပြင့္လင္းေစရပါမည္။

*စကားနည္းၿပီး အသိသတိျမဲေစ။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

အကင္းပါးသလိုလိုႏွင့္ ေျပာရဆိုရ ခက္ေနမည္။ အမ်ားႏွင့္ သေဘာကြဲလြဲၿပီး အမွန္တရားႏွင့္ နယ္စည္းျခားေနမည္။ သံသယစိတ္ လႊမ္းနိုးေလ လူမႈဆက္ဆံေရး အခက္ေတြ႕ေလ ျဖစ္မည္။ အျမင္အၾကားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍ မရႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားအတြက္ အေျဖရွာခက္ေနမည္။ ေမတၱာငတ္ အထီးက်န္မည္။

* သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

ငါ့ေလွ ငါထိုး ပဲခူးလည္းမေရာက္ ေလွာ္တက္က်ဳိး ေလွေမွာက္ကိန္း ဆိုက္တတ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ နားလည္မႈလြဲ သေဘာထားလြဲၿပီး ကိုယ္က်ဳိးနည္းမည္။ အိုးအိမ္ျခံေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈအေၾကာင္းမ်ား အျငင္းပြားခိုက္ ရန္မ်ားတတ္သည္။ ႐ူပကာအလွကို စြဲမက္ၿပီး စာရိတၱပ်က္မႈကို ဥေပကၡာျပဳမိတတ္သည္။

* တစ္ပါးသီလ သူရာအရက္ကို ျဖတ္။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။