Friday, 01 August 2014

တစ္ပတ္စာ သင္၏ကံဇာတာ

၂၀၁၄ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္ အထိ

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာ္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနေကာင္း ဖန္တီးႏိုင္ရန္ မိတ္ေဆြေကာင္း လိုအပ္စျမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိျခင္း မရွိျခင္းမွာ ေယဘုယ် သံုးသပ္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်တတ္မွသာ ထိုက္တန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ သင့္လုပ္ရပ္ ေကာင္းဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

* လက္ေတြ႕ဘ၀ကို တန္ဖိုးထား။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

အေကာက္ၾကံေသာ္ ေနာက္ျပန္ ဒဏ္ခတ္ခံရေပမည္။ လူမိုက္ကဲ့သို႔ အက်ဳိးမဲ့ကို အေဆာတလ်င္ ျပဳတတ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားတတ္ရ ပါသည္။ ေစတနာအမွားကို ခြင့္လႊတ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေတာ္မတရားလုပ္ရပ္မွာ ဥေပကၡာ တရားပြားမ်ားရန္ မဟုတ္ပါ။ ကံ ကံ၏အက်ဳိး အျပစ္မွာ မည္သူမွ စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိပါ။

* ငါးခံုးမတစ္ေကာင္နဲ႔ တစ္ေလွလံုး မပုပ္ေစႏွင့္။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

လူမႈစီးပြားနည္းဗ်ဴဟာကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္။ လူမႈဘ၀စိန္ေခၚမႈကို ျပတ္သားစြာ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည္။ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ ခက္ေနတတ္ေသာ လုပ္ငန္းသဘာ၀မ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ တင္းမာလာတတ္သည္။ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္လာကိန္း ရွိသည္။ ခ်စ္ခြင့္ေရးရာမွာ စိတ္ထင့္စရာေတြ ရွိေနမည္။

* မိတ္သဟာယတန္ဖိုးကို အေလးဂ႐ုျပဳပါ။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ယံုၾကည္မႈ မပ်က္ျပားေစရန္ ပါးနပ္စြာ စကားထိုးစစ္ဆင္ရပါမည္။ မိမိ၏ အတၱအေရးကို ဦးစားေပးရာမွတစ္ဆင့္ လူမႈစည္းကမ္း ေဖာက္ျပန္မိတတ္ပါသည္။ အာဃာတ အၿငိဳးအဖြဲ႕ ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္မည္။ သံသယအေတြးေၾကာင့္ ႏွလံုးသားေရး အဆင္မေျပပါ။

* အမွားသံသရာ မလည္ေစႏွင့္။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္မႈေၾကာင့္ လူမွန္ ေနရာမွန္ ထိုက္တန္ေသာ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ မိဘဆရာ အႀကီးအကဲကို ေကာင္းစြာနားလည္ေပးႏိုင္ျခင္းမွာ ေရရွည္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ျဖစ္လာေပမည္။ ေငြရႊင္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈမ်ားပါမည္။ ခ်စ္တတ္ဖို႔သည္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။

* ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ေန႔စဥ္ျပဳ။

 ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

အထင္လြဲမွားစရာအေၾကာင္းမ်ားကို ဆင္ျခင္ႏိုင္ရပါမည္။ မွားတတ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ပကတိ ႐ိုးသားမႈကို ေပါင္းစပ္ နားလည္ႏိုင္ျခင္းမွာ သေဘာထားႀကီးသူ၏ နည္းပညာ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈျပႆနာသည္ စီးပြား၀င္ေငြ အဆုတ္အတက္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ပါသည္။ ဆႏၵႏွင့္ခံစားခ်က္ ေလးနက္ပါေစ။

* အခြင့္အေရးတိုင္းကို မတပ္မက္ပါႏွင့္။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

 အမွန္တရား၏ ပကတိအရွိတရားကို မ်က္ကြယ္မျပဳမိဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ စာရိတၱမ႑ိဳင္မွာ လူမႈဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အာမခံ ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈစီးပြားသံသယကြန္ရက္မွ ခက္ခဲစြာ ႐ုန္းထြက္ရကိန္း ရွိလာတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးဓနအတြက္ စိတ္ကေယာက္ကယက္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ဘ၀၏ ရသမွာ အခ်စ္ဟုမွတ္။

* ဂုဏ္သိကၡာ မပ်က္ေစႏွင့္။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

အလိုလိုက္ အႀကိဳက္ေပး၍ မွားယြင္းမႈကို ဖံုးကြယ္၍ မရႏိုင္ပါ။ အတၱပရမွ်တေစၿပီး မိမိတရား မပ်က္ဖို႔သည္သာ အဓိကျဖစ္ပါ သည္။ ျပတ္သားရင့္က်က္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ လူမႈဘ၀အေျခခံ အုတ္ျမစ္ေကာင္း ခ်မွတ္ႏိုင္ပါမည္။ ႏွလံုးသားအေရးမွာ အခ်ိန္ေပးဆပ္ျခင္း ရွိရပါမည္။

* စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ႀကီးမားပါေစ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ဘ၀သစ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ ပြင့္လင္းလာပါမည္။ တာ၀န္ယူလိုစိတ္ မရွိေသာ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အျငင္းပြားရကိန္း ရွိသည္။ မိမိ၏ သေဘာထားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းကို ျပသခြင့္ရမည္။ ၀င္ေငြထူးျခားၿပီး စီးပြားလုပ္ငန္း စြန္႔စားမႈ ရွိလာမည္။ ခံစားမႈသမိုင္းအသစ္ ရွိမည္။

* မ်က္စိကိုဖြင့္၊ နားကိုစြင့္။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

ေနာက္ဆံတင္းစရာ ကိစၥကို မျဖတ္ႏိုင္ေသာ္ ေရွ႕သို႔တက္လွမ္းႏိုင္ေရး ေႏွးေကြး ၾကန္႔ၾကာေနမည္။ သာမညႏွင့္ အဓိကကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လာတတ္ျခင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားေငြေၾကး လည္ပတ္မႈ အေနအထား တိုးတက္လာမည္။ အခ်စ္သ႐ုပ္ေဖာ္ေရး အခ်ိန္ေရြးေနတတ္သည္။

* စည္းကမ္းစနစ္ နည္းလမ္းသစ္ေစ။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

လူဆိုးမွာ လူေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ လူယုတ္မာအတြက္၊ တဒဂၤ တစ္ခဏသည္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေျခအျမစ္မရွိေသာ ျပႆနာကို ဥေပကၡာ ျပဳတတ္ရပါမည္။ လူမႈစီးပြားဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည္။ မထင္မရွား ကံေကာင္းေနမည္။ ခံစားမႈႏွင့္ မေရြးခ်ယ္မိပါေစႏွင့္။

* လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို သိပါ။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

'အကယ္၍' ဆိုသည့္ စကားရပ္ အဓိပၸာယ္ကို အေလးထားရန္ လိုပါမည္။ အမွတ္မထင္ ျဖစ္လာတတ္ေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ ဘ၀အတြက္ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အတြင္းအဇၥ်တၱသေဘာ မေနာကံည့ံဖ်င္းသူကို ေရွာင္ရွားတတ္ရပါမည္။ မိမိမွာ ႏြံနစ္ေနေသာ ပတၱျမား ျဖစ္ေနပါမည္။

* ပစၥဳပၸန္ဘ၀ လွပႏိုင္ပါေစ။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။