Monday, 05 October 2015

တစ္ပတ္စာ သင္၏ ကံဇာတာ

(၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္အထိ)

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

မိမိကိုယ္မိမိ မွန္ကန္ျပတ္သားစြာ သံုးသပ္ျပဳျပင္ႏိုင္မႈျဖင့္ လူမႈဘ၀ပံုရိပ္ေကာင္းကို ထင္ရွားစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ အေကာင္းျမင္ၿပီး နားလည္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေလ ေရရွည္လုပ္ငန္းစီးပြားကို အေၾကာင္းျပဳႏိုင္ေလျဖစ္မည္။ ၀င္ေငြဟန္ခ်က္မပ်က္ စီးပြားတက္ၿပီး ေကာင္းသတင္းထြက္လိမ့္မည္။

* ႐ိုးသားႏိုးၾကား ႀကိဳးစားပါ။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဘ၀ႏွင့္ လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္တို႔မွာ အေၾကာင္းအက်ဳိး မညီၫြတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကိုး႐ိုးကားရား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ စကားအရာမွာ ယုတၱိယုတၱာမရွိ ပညာသိကင္းေပ်ာက္ၿပီး ကေပါက္တိကေပါက္ခ်ာ ယံုတမ္းစကားပမာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သိကၡာက် အရွက္ကြဲရတတ္သည္။

* မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထား။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

မိုက္႐ူးရဲလုပ္ရပ္မွာ ျပည္ဖံုးကားခ်သင့္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ အာ႐ုံမ်ား ခံစားေနတတ္မႈေၾကာင့္ ဆန္ကုန္ေျမေလးဘ၀ လူလံုးမလွ ျဖစ္ေနရတတ္သည္။ ေဒါသရန္လိုစိတ္ေၾကာင့္ လူမႈဘ၀သဟဇာတပ်က္ အၾကံဉာဏ္ေကာင္း မထြက္၊ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတတ္သည္။ ဘ၀ေရတိမ္မနစ္ေစႏွင့္။

* သည္းခံေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္တတ္ေစ။

ၿပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

ဘယ္အလုပ္ကို လုပ္သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္ခင္မွာ အထူးစဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွ လုပ္သင့္သည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာမွ ဆင္ကန္းေတာတိုး မျပဳလုပ္ႏွင့္။

* မိမိကိုယ္မိမိ ဆန္းစစ္။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

သိမ္ငယ္ေၾကာက္ရြံ႕ ေနာက္တြန္႔တတ္ေသာစိတ္ လႊမ္းမိုးေနေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အက်ဳိးမမ်ားျဖစ္မည္။ ထင္ေၾကးႏွင့္ မွန္းဆအေျဖရွာတတ္မႈေၾကာင့္ လိမ္လည္ခံရႏိုင္သည္။ ပညာစကားကိုလည္း နားမ၀င္ ဆင္ေျခတံု႔ျပန္ ေစတနာမွန္ကို နားမလည္ျဖစ္ေနတတ္သည္။

* စိုးရိမ္မႈ မလြန္ကဲႏွင့္။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္မႈ မွန္ကန္ျပတ္သားေသာေၾကာင့္ ထူးျခားစြာ စီးပြားျဖစ္ၿပီး ႏွလံုးရည္ခြန္အားသစ္ ေမြးႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္မည္။ နားလည္ ယံုၾကည္မႈမပ်က္ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ တြဲလက္ျမဲစြာ ဓနသဟာယ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ ၀မ္းသာရမည္။

* ဒါန သီလ ကုသိုလ္ဆက္။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

ေလာကဓံ အေကာင္းအဆိုး တစ္လွည့္စီ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ တာ၀န္ယူ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈစြမ္းရည္ အတက္အက် ဟန္ခ်က္မမွ်တတ္ပါ။ ရတနာသံုးပါးစက္ ကုသိုလ္အာ႐ုံ တိုးတက္ေစေသာကာလ ျဖစ္သည္။ ကံဉာဏ္၀ီရိယ မွ်တမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အနာဂတ္ဘ၀လမ္းခရီး ေျဖာင့္ျဖဴးေစႏိုင္လိမ့္မည္။

* မိမိကိုယ္မိမိ အားကိုးယံုၾကည္။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

ကံ ကံ၏ မေကာင္းက်ဳိး၀ိပါက ဆိုးျပစ္မ်ား ထင္ရွားတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ သြားလာေနထိုင္ စားေသာက္မႈမွာ အသိသတိမေပ်ာက္ အာ႐ုံမေနာက္ေစမႈကို အထူးသတိထားရပါမည္။ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္တတ္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ ၀င္ေငြထြက္ေငြ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေနတတ္သည္။

* ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္ သတိ၀င္ေလာ့။


တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

အသြားမေတာ္တစ္လွမ္း ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္း လူဆိုးလူသြမ္း ေမးျမန္းျခင္းခံရတတ္သည္။ အေၾကာင္းမညီၫြတ္ပါက သိကၡာက်မ်က္ႏွာမလွ ျဖစ္ရတတ္သည္။ ေန႔ေျပာ ေနာက္ၾကည့္ ညေျပာေအာက္ၾကည့္ သတိမျပတ္ ပတ္၀န္းက်င္ကို အကဲခတ္ အေျဖရွာတတ္ရပါမည္။ ဘ၀သင္ခန္းစာမ်ား ေကာင္းက်ဳိးပြားေစရပါမည္။

* သတိလက္လြတ္ မျဖစ္ေစႏွင့္။

ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

အေမွာင္ကာလမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ့မည့္ ကာလေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ လင္းေရာင္ျခည္မ်ား သန္းေနသည္။ အကုသိုလ္စကားမ်ား မေျပာမိဖို႔၊ အကုသိုလ္အလုပ္မ်ား မလုပ္မိေစရန္ အထူးသတိျပဳ။

* ပံ့သကူသကၤန္း လွဴ။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

မလိုလားအပ္ေသာမာန ထင္ရွား၀င့္ႂကြားေနမိတတ္သည္။ သူတစ္ပါးကို မထီေလးစား အထင္ေသးစကား ဆိုမိမွားတတ္သည္။ ငါႏွင့္ ငါသာ ႏႈိင္းစရာမွတ္ၿပီး ႐ုပ္ေသးႀကိဳးျပတ္ မဟုတ္မဟတ္ အလွမ္းက်ယ္ အလယ္လတ္ လူမႈဘ၀ ဇာတ္႐ႈပ္တတ္သည္။ အနာဂတ္ပံုရိပ္ မျပတ္မသား နိမ့္ပါးတတ္သည္။

* ဓမၼတရားကို အားကိုး။

မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္ စိတ္ကူးသစ္မ်ား ရွိေနတတ္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားကို သစၥာထားၿပီး ေမတၱာတရားပြားမ်ား၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ပါ။ ထူးျခားခ်င္လွ်င္ အ႐ူးစကားကိုလည္း ဥေပကၡာမျပဳႏွင့္။ အတၱႏွင့္ပရ ႏွစ္ျဖာေကာင္းက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ကံဇာတာ အတက္မွာ ဉာဏ္ထက္မွ ေအာင္ျမင္မည္။

* အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးကို ညႇိတတ္ေစ။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။