Saturday, 28 November 2015

တစ္ပတ္စာ သင္၏ ကံဇာတာ

(၂၀၁၅၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္အထိ)

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ ထင္ရွားေသာပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရလိမ့့္မည္။ အမႈထမ္းမ်ား ရာထူးတက္ၿပီး အာဏာစက္ ထက္လိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရးမွာ နားလည္မႈေ၀းေနတတ္သည္။

* ေခါင္းအံုးအသစ္ လဲလိုက္ပါ။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

ပုဂၢိဳလ္ေရးအထင္အျမင္လြဲမွားၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈကို စိတ္ရွည္စြာ နားလည္ သည္းခံ အေျဖမွန္ရွာတတ္ရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ အသံုးခ်ခံသူ မျဖစ္ေစေရး ေျမာ္ျမင္ေတြးၿပီး လုပ္ကိုင္တတ္မွ အက်ဳိးရွိမည္။ အခ်စ္ေရးကို ပမာႏႈိင္းရလွ်င္ ၀ယ္သူေဈးေကာင္းေပးတုန္း ေရာင္းသင့္သည္။

* ပညာဒါနျပဳ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ မထင္မရွား အခက္အခဲကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနရေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ကံဉာဏ္၀ီရိယ အခ်ဳိးညီမွ်စြာ ႀကိဳးစားေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ လူမႈေရးရာ အားနည္းခ်က္ကို အထူးသတိျပဳ ေဆာင္ရြက္တတ္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ ခ်စ္ကံထူးၿပီး ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ၀မ္းသာစရာမ်ား ရွိမည္။

* ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲတတ္ပါေစ။

ၿပိႆသာရာသီ (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

ကာမဂုဏ္အာ႐ုံ၏ ေက်းကြ်န္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဆရာ၊ မိဘမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ လြဲတတ္သည္။ ရန္သူမိတ္ေဆြ မခြဲျခားတတ္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈမွား လွည့္စားခံရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးရတတ္သည္။ ခ်စ္မႈ ခ်စ္ေရး အေရြးမွားတတ္သည္။

* သစ္သီးဆြမ္းမ်ား ေလာင္းလွဴ။

ေမထုန္ရာသီဖြား(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

ဘ၀အိပ္မက္မ်ား တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္မည္။ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ ထင္ရွားစြာျဖစ္မည္။ ဂုဏ္သတင္းေကာင္းထြက္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး ယံုၾကည္မႈတိုးပြားမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ အဆက္အသြယ္ေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္မည္။ ခ်စ္ကံေကာင္းပါသည္။

* ေသာက္ေရသန္႔ လွဴဒါန္းပါ။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

ကုသိုလ္ကံေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ထင္ရွားစြာခံစားရမည့္ အခါသမယျဖစ္သည္။ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ လြတ္လပ္စြာခရီးေကာင္း ထြက္ရမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ ကတိစကား တည္ၾကည္မႈအတြက္ ေကာင္းသတင္းထြက္မည္။ သစၥာတံတား တည္ေဆာက္ၿပီး ေမတၱာလမ္း ေဖာက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

* ၾကာျဖဴပြင့္မ်ား ပူေဇာ္။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ပီသစြာ ပညာသတိျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမား မုဒိတာပြားရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ပညာရွိအမ်က္ အျမင္မထြက္ ေၾကာင္လက္သည္း၀ွက္ေနတတ္မွ အက်ဳိးရွိမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ဦးစားေပးတတ္မႈျဖင့္ ခ်စ္သက္ေသျပဳပါ။

* အုန္းစိမ္းရည္ ေသာက္လိုက္ပါ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

မထင္မရွား စိတ္႐ႈပ္ေထြး ဖိစီးမႈမ်ားရွိေနမည္။ အမွတ္မထင္ မာန္၀င္ေဒါသျဖစ္မႈမ်ား အထူးသတိထားရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္အားကိုးၿပီး ေရွ႕ေနာက္စကား အမွန္တရားကို အတည္ျပဳႏိုင္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ အတြင္းစကား မေပါက္ၾကားေစႏွင့္။ တလြဲမာန ခ၀ါခ်ေလာ့။

* သုဂေတာဂုဏ္ေတာ္ ပြားမ်ားပါ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

အၾကံကုန္ ဂဠဳန္ဆားခ်က္ တြက္ေရးမကိုက္ အေခ်ာင္လိုက္သမား မျဖစ္ေစေရး အထူးသတိေပးအပ္ပါသည္။ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားၿပီး လုပ္ငန္းစီးပြား သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ မရွိ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ဆံုးျဖတ္တတ္မွ အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္သည္။ မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ စကားခ်င့္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။

* သံပရာသီးမ်ား ေလာင္းလွဴ။

ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

အေကာင္းျမင္ ျပဳျပင္လုိစိတ္ကို ထင္ရွားစြာ သက္ေသျပဳရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အရွိတရားကို အသိမမွားဖို႔ လိုအပ္မည္။ ရာထူးႀကီး တာ၀န္ႀကီးမ်ား ေပးအပ္ျခင္း ခံရမည္။ အလွမ္းက်ယ္ၿပီး အလယ္လတ္ေသာ္ ထင္မွတ္မထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား အျငင္းပြားရတတ္သည္။

* လူႀကီးသူမမ်ားကို လွဴဒါန္းေပးကမ္း။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

မိမိေကာင္းမႈ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေတာင္းဆုမ်ားျပည့္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ဆႏၵမေစာဘဲ အလ်င္စလို ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား မျပဳမိေစေရး အထူးသတိထားေစခ်င္ပါသည္။ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ထူးျခားေသာ သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားရမည္။

* အျဖဴေရာင္ပန္းမ်ား လွဴဒါန္း။

မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

ထင္မွတ္မထားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ထင္ရွားမည့္ကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ထူးျခားစြာ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည္။ စိတ္ကူးသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေငြေၾကးဓန လိုအင္ဆႏၵျပည့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ မေလ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစရပါမည္။

* နံ႔သာျဖဴအေမႊးတိုင္မ်ား ဘုရားကို ပူေဇာ္။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။