Wednesday, 24 September 2014

တစ္ပတ္စာ သင္၏ကံဇာတာ

၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲတိုး တက္လာျခင္းမွာ ကာလံ ေဒသံ အဂၢံ ဓနံဆိုသည္ကို နားလည္ျခင္း၏ ရလဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ သမာဓိအားျဖင့္ စီးပြား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို စိန္ေခၚ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္။ အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားတတ္ျခင္းမွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ခြင့္ ခ်စ္ကံပြင့္လိမ့္မည္။

* တည္ၿငိမ္ျပတ္သား ဟန္မမ်ားႏွင့္။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

မိမိကိုယ္ကိုယ္ တန္ဖိုးထားျခင္းမွာ ႀကီးျမတ္ေသာ မဂၤလာ ျဖစ္သည္။ အထင္လြဲမွားမႈကို ဥေပကၡာျပဳ ႏိုင္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္မည္။ လူမႈစီးပြား အျငင္းပြားမႈကို မွန္ကန္မွ်တစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားေအာင္ျမင္လာမည္။ အၾကံေကာင္း တစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႀကီးပြားကိန္းရွိသည္။

* မိမိကိုယ္ကိုယ္ တန္ဖိုးထား ေလးစားပါ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းျဖင့္ အမွန္တရားဖက္၍ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါမည္။ လူမႈဘ၀ အခက္အခဲကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အားကိုးယံုၾကည္မႈကို သက္ေသျပဳႏိုင္လိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြတုမ်ားကို အကဲခတ္ သတ္မွတ္ေရွာင္ရွားတတ္ရပါမည္။ ႏွလံုးသား ပံုရိပ္ကို သတိမထားမိတတ္ပါ။

* ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းမ်ားကို သတိျပဳပါ။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

အေတြးအေခၚမွာ ေခတ္စနစ္အလိုက္ ဆန္းသစ္ေကာင္းက်ဳိး ထြက္ေစရပါမည္။ ပြင့္လင္းေသာ လူမႈစီးပြား အခြင့္အေရးေကာင္း ရွိလာမည္။ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းလာသည့္အေလ်ာက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ႐ႈပ္ေထြးေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ခံစားမႈကို ဦးစားမေပးမိပါေစႏွင့္။

* အေကာင္းျမင္တတ္ပါေစ။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

ထိုက္တန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရမည္။ လူမႈစီးပြား ေျပာင္းလာမႈေၾကာင့္ ေနထိုင္မႈ ပံုစံသစ္မ်ား ရွိလာမည္။ ကုန္သြယ္ေရး ၀င္ေငြေကာင္းၿပီး ယာယီခရီး အက်ဳိးမ်ားမည္။ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ ၿပီး လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ရကိန္း ရွိမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ႏွစ္ကိုယ္စိတ္၀မ္း ရႊင္လန္းရပါမည္။

* အလွမ္းမက်ယ္ အလယ္မလပ္ေစႏွင့္။

 ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

လိုက္ေလ်ာညီေထြေနႏိုင္ေရး အတြက္ လူမႈေရးကန္႔သတ္ခ်က္မွာ စိတ္ဖိစီးစရာျဖစ္ေနမည္။ အယူအစြဲႀကီးေသာ လူမႈ၀န္းက်င္ ေလာကႏွင့္ မလိုလားဖြယ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျငင္းပြားမႈကို ေရွာင္တတ္ရပါမည္။ မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အခြင့္ေကာင္း ရလာတတ္သည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ တာ၀န္ယူပါ။

* စိတ္ဓာတ္ခြန္အား မပ်က္ျပားေစႏွင့္။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

 အကုသိုလ္နိမိတ္ကို စိတ္ကူး ပံုေဖာ္မမွားမိေစသင့္ပါ။ ယစ္မူးလွ်င္ သတိေမ့ေပ်ာက္ မိုက္မွားမိတတ္ပါလိမ့္မည္။ အာ႐ုံလွည့္ျဖား စိတ္ကစားၿပီး အသြားမေတာ္တစ္လွမ္း ငရဲပန္းကို ဖမ္းမိမွား ဒုကၡမ်ားတတ္ပါသည္။ ေမာဟကြန္ရက္က ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေရးမွာ မိမိေပၚမွာ မူတည္ပါမည္။

* ပညာသတိ ဆယ္ခါရွိေစ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

လူမႈ၀န္းက်င္၏ ေကာင္းဆိုး ဂယက္ကို ဥေပကၡာျပဳတတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ စီးပြားအဆက္ အသြယ္ေကာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီး လက္ေတြ႕စြန္႔စားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ အထူးေကာင္းက်ဳိးေပးမည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ခ်စ္ခြင့္သာ ခ်စ္လမ္းပြင့္လိမ့္မည္။

* ဦးစားေပး ဆက္ဆံတတ္ပါေစ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ဩဇာတက္ေစရန္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းရပါမည္။ မွန္ေကာင္းမွ်တမႈအတြက္ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ ခက္ေသာ္လည္း လက္မေလွ်ာ့သင့္ေပ။ လူမႈဘ၀ျပႆနာကို သဘာ၀ႏွင့္ ထင္ဟပ္ၿပီး သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား ေရြးခ်ယ္မႈမွာ အားသာခ်က္မ်ားရွိၿပီး ကံေကာင္းလိမ့္မည္။

* ေျပာင္းလဲမႈကို ႀကိဳဆိုတတ္ပါေစ။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေပ်ာက္သြားမည္။ ကံဉာဏ္ပြင့္ၿပီး ေလာကဓံကို ရင္ဆိုင္စိန္ေခၚႏိုင္မည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ အခက္အခဲ ႏွင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ ရလာမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား ေငြေပးေငြယူ မမွားမိေစေရး လူယံုကို မေစခိုင္းပါႏွင့္။ ခ်စ္ကံၾကမၼာအတြက္ ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရလိမ့္မည္။

* ေငြေၾကးတာ၀န္ခံမႈမ်ား သတိထား။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

မိတ္ေဆြေကာင္းကို တန္ဖိုးထား ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ၿပီး အားကိုးထိုက္သူ ျဖစ္လာေစရပါမည္။ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈ ရွိလာတတ္သည္။ လူမႈ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲတတ္ပါသည္။ အခြင့္ေကာင္းကို အသံုးမခ်ႏိုင္ျဖစ္ေနမည္။ ႏွလံုးသားေရးရာ မသာယာတတ္ပါ။

* နားလည္မႈ မလြဲမွားမိပါေစႏွင့္။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

မိတ္ေဆြေဟာင္းႏွင့္ သေဘာကြဲလြဲၿပီး လူမႈေရးပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရွိတတ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လုပ္ငန္းကံ ေကာင္းလာမည္။ ဦးစားေပး ဆက္ဆံတတ္ျခင္းျဖင့္ လူမႈေရး ေအာင္ျမင္မည္။ အေကာင္းျမင္စိတ္ေမြးၿပီး သံသယကင္းဖို႔ လိုအပ္ပါမည္။ ခ်စ္မႈခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခံစားမႈ ကင္းမဲ့ေနမည္။

* အက်ဳိးအျပစ္ ခြဲျခားပိုင္းဆစ္တတ္ပါေစ။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။