Tuesday, August 30, 2016

တစ္ပတ္စာ သင္၏ ကံဇာတာ

(၂၀၁၆၊ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ)

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

သြားသတိ၊ လာသတိ၊ စားသတိ၊ ေျပာဆိုေနထိုင္လုပ္ကိုင္မႈ အရပ္ရပ္ အထူးသတိ ခ်ပ္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ေပါင္းရမည့္သူမ်ားကို ခြာမိၿပီး မေပါင္းအပ္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲစီးပြားမျမဲ ကံအေၾကာင္းမလွ ေခ်ာက္က်တတ္သည္။ ခ်စ္သစၥာမဲ့ မိတတ္သည္။

* ႏႈတ္စကား မပလီႏွင့္။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

မ်က္ကန္း တေစၦမေၾကာက္ ဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္ လမ္းမွား ေရာက္တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မရည္ရြယ္မိဘဲ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားေနတတ္သည္။ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆေဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစီးပြား အခ်ိတ္အဆက္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ လြဲတတ္သည္။ ခ်စ္ကံေခေနသည္။

* ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ (သို႔) ေခါင္းသုပ္ပ၀ါ လႉ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထင္ရွားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မိတ္ေဟာင္းမိတ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ဓနသဟာယ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မည္။ လူေနမႈဘ၀ သုခခံစားရမည္။

* ေကာင္းမႈကုသိုလ္ မ်ားမ်ားျပဳ။

ၿပိႆသာရာသီ (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

ေကာင္းမႈ ကံ၏ အက်ဳိးကို ဆတိုးသုခခံစားရလိမ့္မည္။ စာနာေထာက္ထား မုဒိတာပြားတတ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မိတ္ေဆြေကာင္းအေပါင္းတို႔၏ ယံုၾကည္ေလးစား ျခင္းခံရမည္။ ေကာင္းေသာ ခရီးမ်ား ထြက္ရမည္။ ခ်စ္မႈ၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။

* ေကာင္းက်ဳိးမ်ား တိုးေစဖို႔ သစ္ခြပန္းမ်ား ကပ္လႉ။

ေမထုန္ရာသီဖြား(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

အၾကံကုန္ အားပ်က္ၿပီး ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား စိတ္ဓာတ္ ပ်က္ျပားေနတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မိဘအႀကီးအကဲ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲၿပီး မေကာင္းေသာ အေၾကာင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ မျပတ္သားမႈေၾကာင့္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးရတတ္သည္။

* တတ္ႏိုင္သေရြ႕ သီလေဆာက္တည္ပါ။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

ေရျမင့္ၾကာတင့္ ကံဇာတာျမင့္ေနေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္သီလျမဲ သဒၶါ ကဲၿပီး လႉပြဲဒါနဆက္ ထူးျခားစြာ စီးပြားတက္လိမ့္မည္။ ပညာသိ လင္းလက္ၿပီး အၾကံေကာင္းတစ္ခ်က္ ကံေကာင္းရက္မ်ား ထင္ရွားမည္။ အႀကီးအကဲမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္း စီးပြားအခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရလိမ့္မည္။

* ေရသတၱ၀ါမ်ား ဇီ၀ိတဒါနျပဳ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

အတိတ္ကံေၾကာင့္ ဘုန္းတန္ခိုး ထြန္းေထာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္ ထင္ရွားေပၚလြင္ကာ လူအမ်ား၏ ေလးစားမႈကို ရရွိလိမ့္မည္။

* ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

လူမႈ၀န္းက်င္ေကာင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ သစၥာလမ္းမ်ား ေဖာက္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္ နားလည္ သည္းခံတတ္မႈျဖင့္ ဘ၀ပံုရိပ္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးတတ္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ မိဘဆရာတို႔၏ ေမတၱာရိပ္ကို တန္ဖိုးထားတတ္ပါေစ။

* ႏြမ္းပါးသူေတြကို ၀တ္စံုသစ္ေပးကမ္းပါ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲ ၾကံဳရလိမ့္မည္။ ဆံုး႐ံႈးၿပီဟု ထင္မွတ္ထားသည့္ လက္လြန္ထားသည့္ ေႂကြးၿမီမ်ား ျပန္လည္ ရရွိလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အထူးမ်က္ႏွာပြင့္လန္းေနသည္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ား သားသမီးကိစၥေၾကာင့္ စိတ္ပူေနရတတ္သည္။

* သစ္သီးမ်ား ေလာင္းလႉ။

ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ မငဲ့ကြက္ဘဲ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ေပးဆပ္မႈမ်ားအတြက္ ဂုဏ္သတင္းေကာင္းမ်ား ထြက္ၿပီး ရာထူးအဆင့္တက္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း စီးပြားေရးရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းမ်ားလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ကံေကာင္း ေအာင္ျမင္ လာဘ္၀င္စန္းပြင့္ ပီတိဆင့္ရမည္။

* အာ႐ုဏ္ဆြမ္း ေလာင္းလႉ။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

အကုသိုလ္ကံ၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ရန္လို ေစာဒကတက္လိုစိတ္မ်ား ထင္ရွား၊ သံသယအား ႀကီးမားေနတတ္သည္။ ဦးေဆာင္သူလည္း မဟုတ္ ေနာက္လိုက္ ေကာင္းလည္း မမည္ဘဲ အရာရာကို အေကာင္းမျမင္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သင့္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။

* စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစရန္ ႀကိဳးစားေနထိုင္ပါ။

မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

ဘ၀သစ္ကို ေရြးခ်ယ္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ခ်င္ စိတ္၊ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္လည္း ကိန္းေအာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အားကိုးယံုၾကည္ထိုက္သူမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္။

* မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကို တန္ဖိုးထား။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။