Sunday, 23 November 2014

တစ္ပတ္စာ သင္၏ကံဇာတာ

၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

ျပင္ပသဏၭာန္ျဖင့္ အတြင္းသဏၭာန္ စိတ္ထားအမွန္ကို ဖံုးကြယ္ထားတတ္ၾကပါသည္။ အမွန္ကို ဖုံးကြယ္ထားမႈမွာ ၾကာေလ 'မွန္ေကာင္း'ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ႂကြား၀ါးမႈကို လက္ကိုင္တရားအျဖစ္ အသံုးမ်ားလာတတ္ပါသည္။ အေၾကာင္း မေသခ်ာေသာ္အက်ဳိး မျဖစ္ပါ။ ယံုမွား အရွက္လြဲမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

* မိမိကိုယ္မိမိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

မုဒိတာပြားေသာ္ စိတ္ေအးခ်မ္းပါသည္။ ေမတၱာပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ မဂၤလာအေၾကာင္းဆက္ တိုးတက္ပါမည္။ စာရိတၱေကာင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားၿပီး ေကာင္းသတင္းထြက္ေစပါမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း တာ၀န္ေက်တတ္ျခင္းျဖင့္ လူမႈဘ၀ ထင္ရွားမည္။ ေရႊႏွင့္ျမေပါင္းစပ္ ႏွလံုးသားခ်င္း ထပ္ႏိုင္မည္။

* ရတနာသံုးပါး အားထားယံုၾကည္။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ၀ီရိယကို အထူးျပဳရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ေက်းဇူးဆပ္တတ္မွသာ ဒိ႒ဓမၼ ေကာင္းက်ဳိးရေပမည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မွာ သက္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းကို အက်ဳိးျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈစီးပြား အခက္အခဲကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ၿပီး လိုအင္ဆႏၵျပည့္၀ စိတ္ခ်မ္းသာရပါလိမ့္မည္။

* ပိုင္းျခားျမင္သိ သတိရွိ။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေသာ စိတ္ျဖင့္သာ ေကာင္းစြာ ဉာဏ္ကစားႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကံကို အေၾကာင္းျပဳႏိုင္ပါမည္။ လူမႈစီးပြား ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား၏ ကူညီမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါမည္။ ခရီးေကာင္းမ်ား သြားရလိမ့္မည္။ မဂၤလာသတင္းထူးမ်ား ၾကားရမည္။ ခ်စ္ကံပြင့္လင္းမည္။

* ေယာနိေသာ မနသိကာရ ႏွလံုးသြင္းလွေစ။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္လိုစိတ္မွာ မိမိ၏ သေဘာထား ေသးသိမ္မႈကို ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ လိုခ်င္တပ္မက္မႈမ်ား လြန္ကဲၿပီး ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ မ်ားေနမည္။ ေလာဘအေတာ မသတ္ႏိုင္၍ မုသားကတိ သံုးမိေနတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္း စီးပြားအေျပာင္းအလဲမွာ ေငြေခါင္းကြဲတတ္သည္။ ႏွလံုးသား ပဲ့တင္သံ မေကာင္းတတ္ပါ။

* ေလာဘ မလြန္ကဲႏွင့္။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

ေကာင္းမႈျမတ္ႏိုး ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစား ေကာင္းက်ဳိးပြားမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ႏွင့္ ဓနသဟာယ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္း လြဲတတ္သည္။ မထင္ရွားေသာ အခြင့္အေရးကို အာ႐ုံသက္ေရာက္မႈ ကင္းရွင္းရပါမည္။ လူေမြး မမွားမိေစရန္ သတိျပဳသင့္၏။ ခ်စ္ကံ မပြင့္တပြင့္ျဖစ္မည္။

* အသိႏွင့္သတိ ထပ္တူရွိေစ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

အကုသုိလ္ ေရေသာက္ျမစ္ကို ကိုယ္က်င့္တရားျဖင့္ ဟန္႔တား ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရပါမည္။ မထင္မရွားေသာ ေကာင္းမႈမ်ားမွ ထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ရာထူးတက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေကာင္းမွတ္ေလာ့။ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈျဖင့္ မိမိတန္ဖိုးကို ျပသႏိုင္လိမ့္မည္။

* မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထား ေလးစား။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

ကိုယ့္ထက္ေတာ္တတ္ၿပီး ပိုမို လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူကို ဆရာတင္ အားကိုးတတ္ရပါမည္။ ေငြေၾကး တာ၀န္ခံမႈမ်ား သကၤာမကင္း ျဖစ္လာတတ္သည္။ လူေပါင္းမွားၿပီး မေကာင္းသတင္းထြက္ ဂုဏ္သေရ ပ်က္တတ္သည္။ မိဘဆရာမ်ား၏ ေက်းဇူးႀကီးမႈကို ႐ိုးသားစြာ အေၾကာင္းျပဳတတ္ေလ ကံေကာင္းေလျဖစ္လိမ့္မည္။

* မာနကင္းမွ စိတ္ရွင္းမည္။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ေရာင့္ရဲမႈျဖင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းမည္။ ထိုက္တန္ေသာ အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးျခင္းျဖင့္ စိတ္ရင္းအလွကို ျပသတတ္ရပါမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ပုဂၢိဳလ္စြဲကင္းေလ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားေလျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူကို အျပစ္မယူမိေစႏွင့္။

* စိတ္အလို မလိုက္ႏွင့္။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ျခင္းအေၾကာင္းကို မသိ၍ အက်ဳိးနည္း အရွက္ကြဲမည္။ လုပ္သင့္သည္ကို မလုပ္ မလုပ္သင့္သည္ကို လုပ္ေနျခင္းမွာ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းျခင္း ျဖစ္မည္။ ဘ၀တန္ဖိုး ႏႈိင္းယွဥ္သိျဖင့္ ထိုးထြင္း ျမင္သိတတ္ရပါမည္။ အခ်ိန္သည္ ဘ၀ဟု မွတ္တတ္ၿပီး ဘ၀တိုင္းကို တန္ဖိုးထားတတ္ရမည္။

* လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ခြဲျခားသိတတ္ပါေစ။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအေၾကာင္းမ်ားမွ ထူးျခားစြာ အက်ဳိးထူးတိုးကိန္းမ်ား ရွိသည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္တတ္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ လူမႈစီးပြား စိန္ေခၚမႈကို ေၾကာင္းက်ဳိးညီၫြတ္စြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္မည္။ မိမိ၏ အားသာခ်က္ကို ခိုင္ခံ့ေစၿပီး အားနည္းခ်က္ကို ေလ်ာ့ပါးေစရပါမည္။

* ပညာရွိအမ်က္ ျပင္မထြက္ႏွင့္။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

အၿမီးက်က္ အၿမီးစား၊ ေခါင္းက်က္ ေခါင္းစား၊ ကတံုးေပၚ ထိပ္ကြက္ လုပ္တတ္လာျခင္းမွာ ေလာဘလြန္ကဲ လူ႔က်င့္၀တ္ နည္းပါးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဇာတ္တူသားစားျခင္းမွာ မဂၤလာတရား ပ်က္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ျခင္းမွာ သစၥာေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္ဘ၀တန္ဖိုး ပ်က္တတ္သည္။

* အကုသိုလ္စက္မွ ေရွာင္ထြက္တတ္ပါေစ။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။