Monday, 31 August 2015

တစ္ပတ္စာ သင္၏ ကံဇာတာ

(၂၀၁၅၊ ဩဂုတ္၂၆ရက္မွစက္တင္ဘာ၁ရက္အထိ)

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

ယံုၾကည္ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္ တစ္ထပ္တည္းမက်ဘဲ ကေမာက္ကမ သိကၡာက်ရတတ္သည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ အေကာင္းျမင္မႈ အားနည္းေနမည္။ အေတြးတိမ္ၿပီး ေသးသိမ္က်ဥ္းေျမာင္း တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈကို ဖယ္ရွားႏိုင္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ ကံဇာတာ မပြင့္လင္းတတ္ေသးပါ။

* ဆီမီးကိုးတိုင္ပူေဇာ္ဆုေတာင္း။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

အေၾကာင္းမွန္ အက်ဳိးေပးသန္ၿပီး ဘုန္းကံႀကီးမား ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပါင္းမွာ ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္မည္။ ယံုၾကည္အားကိုးထိုက္ေသာ အေႁခြ အရံေကာင္း ျပည့္စံုမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားလမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခ်ိန္ျဖစ္မည္။ စိတ္တူကိုယ္တူ ၾကည္ျဖဴ၀မ္းသာရကိန္းဆိုက္မည္။

* ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ပြားမ်ားပူေဇာ္။


မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

တကယ္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ စိတ္ကူးအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသာကာလျဖစ္မည္။ ေလာကဓံစိန္ေခၚမႈအေပါင္းကို ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား အရဲကိုးမႈ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္ကံေကာင္းမည္။ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

* ဆီးယို လွဴဒါန္း။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

ေခတ္အျမင္ ေခတ္အေတြး ေခါင္းပါး ေခတ္ေနာက္ျပန္သြားေနတတ္သည္။ အစြဲ အလမ္းႀကီးၿပီး အယူသီးမႈေၾကာင့္ မမွားသင့္ေသာအမွား ျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္း စီးပြားမွာ ထင္ေယာင္ထင္မွား ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ မေသမခ်ာ အေျဖရွာမရ၊ ေငြကုန္လူပန္း ျဖစ္တတ္သည္။ သူမ်ားကို အားကိုး ကိိုယ္က်ဳိးမရွိပါ။

* မုန္႔လံုးေရေပၚ ေလာင္းလွဴ ။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

စကားအပိုေျပာတတ္ၿပီး ႏႈတ္ခ်ဳိအႀကိဳက္ေပးတတ္သူ၏ လွည့္ကြက္မ်ား အထူးသတိ ထားအပ္ေသာကာလျဖစ္သည္။ သတင္းမွားေပးၿပီး ေငြေခ်းငွားတတ္သူမ်ား မထင္မရွား ရွိလာတတ္သည္။
တံလွ်ပ္ကို ေရထင္ သူခိုးကို သမက္ထင္ေနတတ္ၿပီး အာ႐ုံေထြျပား အျမင္မွားတတ္သည္။ မိဘဆရာမ်ားကို အားကိုးယံုၾကည္ပါ။

 * ဓမၼဒါနျပဳ။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

တစ္ကြက္မွားက်ား အစားခံရသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ မက္လံုးစကားကို ယံုမိ
မွားၿပီး စီးပြားေရးအေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္တတ္သည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာညႇိႏႈိင္းတာ၀န္ခံမႈမွ အျငင္းပြားျပႆနာျဖစ္လာတတ္သည္။ ယံုၾကည္မိသူ၏ လွည့္စားျခင္း ခံရတတ္သည္။ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားေသာ္ အက်ဳိးမ်ားမည္။

* ခိုစာေကြ်းပါ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

ေလာကဓံတရားကို ပါးနပ္စြာေက်ာ္လႊားယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ အေျမာ္အျမင္ႀကီးၿပီး နားလည္မႈစြမ္းအားျမင့္မားႏိုင္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ ကိုယ္က်င့္တရားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အစဥ္အလာမပ်က္ မ်ဳိး႐ိုးဂုဏ္တက္ေစႏိုင္သူျဖစ္ မည္။ သစၥာစကားျဖင့္ ေမတၱာတံတား တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။

* အရဟံဂုဏ္ေတာ္ ပြားမ်ားပူေဇာ္။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

သူ႔အေၾကာင္းကို ကိုယ့္အေၾကာင္း မလုပ္မိေစႏွင့္။ မေသမခ်ာ အေျဖရွာမရေသာ လူမႈပုဂၢိဳလ္ေရးသံသယကို ဥေပကၡာထားသင့္ေသာကာလျဖစ္သည္။ မွန္ေသာစကားပင္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္အခါမသင့္ေသာ္ ႏႈတ္ငံုအပ္ေသာအေၾကာင္း ရွိလာတတ္သည္။ ပညာရွိအမ်က္ အျပင္မထြက္မိေစႏွင့္။

* ေၾကာင္လက္သည္း၀ွက္က်င့္။

*

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

အၾကံတူ ရန္သူျဖစ္တတ္ေသာကာလျဖစ္သည္။ အျပံဳးစကားဟန္ေဆာင္မႈကို အထူး သတိထားၿပီး လုပ္ငန္းစီးပြားကတိစကားကို အေလးအနက္စဥ္းစားအခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရပါမည္။ ပစၥဳပၸန္အေနအထား ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈအလားအလာကို မ်က္ျခည္မျပတ္ပါႏွင့္။ ဟန္ကိုယ့္ဖို႔ဆိုတာကို မေမ့ပါႏွင့္။

* မုဒိတာပြား ေမတၱာထားတတ္ေစ။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

လႈိင္းႀကီးေလွေအာက္ ေတာင္ႀကီးဖ၀ါးေအာက္ ယံုၾကည္မႈမေပ်ာက္ လုပ္ငန္းစီးပြား သစ္ ေဖာက္ႏိုင္ေသာကာလျဖစ္မည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားမႈကို ဥေပကၡာျပဳႏိုင္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ ေရွ႕ေနာက္စကားညီၿပီး ကတိတည္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်ားကုတ္က်ားခဲ အားမာန္ျမဲရပါမည္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးပါ။

* စာငွက္သံုးေကာင္ လႊတ္။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

ပညာသတိျမဲၿပီး ေမတၱာေစတနာႀကီးမားစြာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ေပးကမ္းကူညီမႈကို ထင္ရွားစြာအေၾကာင္းျပဳႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ ေကာင္းႏွင့္အတူ လူမႈေရးသမိုင္းတစ္ေခတ္ကို ေမာ္ကြန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး
သဟဇာတျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြသစ္ ရမည္။ ကံေကာင္းပါသည္။

* ေန႔စဥ္တစ္ခု ေကာင္းမႈျပဳ။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

စိတၱဇည ကုန္ဆံုးလြန္ေျမာက္ခ်ိန္ နီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏွလံုးရည္ခြန္အား ျမင့္မားေစမႈ အတြက္ တရားဓမၼကို မပ်က္မကြက္ၾကားနာ အေျဖရွာအပ္ေသာကာလျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ပံုရိပ္ေကာင္းအတြက္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ဆက္တတ္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ ဘ၀တန္ဖိုးကို ဆတက္တိုးေစႏိုင္လိမ့္မည္။

* ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴ၊။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။