Sunday, May 29, 2016

တစ္ပတ္စာ သင္၏ ကံဇာတာ

(၂၀၁၆၊ ေမ ၂၆ ရက္မွ ဇြန္ ၁ ရက္အထိ)

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား၊ လူမႈ၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိလာတတ္ေသာ မဂၤလာအခါေကာင္း ျဖစ္သည္။ မဂၤလာရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို မ်ားမ်ားလုပ္ေဆာင္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ မထင္မွတ္ဘဲ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိမည္။

* ဒိန္ခ်ဥ္ (သို႔) ဒိန္ခဲ ကပ္လႉပူေဇာ္။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

အယူစြဲ၊ ဆႏၵစြဲမ်ားျမဲၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မျပတ္မသား ျဖစ္ေနတတ္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႀကီးမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရတတ္သည္။ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ အက်ဳိးရွိေသာခရီး ျဖစ္လိမ့္မည္။

* သစ္သီးမ်ား ေလာင္းလႉ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

မိုက္႐ူးရဲ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ငါစြဲအတၱမာန လြန္ကဲေနတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေကြကြင္းၿပီး အကုသိုလ္ဒုစ႐ိုက္သားေကာင္ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ အႏၲရာယ္စက္ကြင္းအတြင္း ရွိေနသည္။ အတိတ္နိမိတ္ဆိုးမ်ားကို သတိျပဳတတ္ေသာ္ အက်ဳိးရွိမည္။

* ကံသံုးပါးအမႈ သတိျပဳ။

ၿပိႆသာရာသီ (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

ထူးျခားစြာ ကံေကာင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေငြေၾကးလာဘ္လာဘမ်ား ၀င္ကိန္းရွိသည္။ မဂၤလာသတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားရၿပီး မိတ္သစ္ မိတ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆံုစည္းရင္းႏွီးရမည္။ မိဘအႀကီးအကဲမ်ား၏ မ်က္ႏွာသာေပး အခြင့္အေရးေပးျခင္းမ်ား ခံရမည္။

* သစ္သီးမ်ား ေလာင္းလႉ။

ေမထုန္ရာသီဖြား(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

ဂီတအႏုပညာ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားေနတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အၾကံဉာဏ္သစ္ အေတြးသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ၀င္ေငြစီးပြား လာဘ္ေပါမ်ားၿပီး ကံေကာင္း ၀မ္းသာရမည္။

* ေသာက္ေရသန္႔မ်ား လႉ။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ ၀င္ေငြအားေကာင္းေနေသာ ကာလျဖစ္မည္။ တန္ဖိုးႀကီးေသာ လက္ေဆာင္ေကာင္းမ်ားရမည္။ အားကိုးယံုၾကည္ထိုက္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးရမည္။ သတင္းေကာင္းမ်ားၾကားရၿပီး ခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရမည္။ ခ်စ္ေရးခ်စ္ခြင့္ ခ်စ္ကံသင့္လိမ့္မည္။

* သစ္ခြပန္းမ်ား ကပ္လႉ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

မိတ္ေကာင္း မိတ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ လူမႈေရး တာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီးပြား တာ၀န္ႀကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ရကိန္း ရွိသည္။ ခ်စ္သူေရြးခ်ယ္ရ ခက္ေနတတ္သည္။

* အိုမင္းမစြမ္းသူမ်ားကို ကူညီေပးကမ္း။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

မိမိ၀ါသနာပါ စိတ္၀င္စားေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတအႏုပညာဆိုင္ရာ ေလ့လာသင္ယူမႈခရီးမ်ား သြားလာရတတ္သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆင္ေျပေနလိမ့္မည္။

* တရားဓမၼစီဒီမ်ား လႉ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ထူးဆန္းအံ့ဖြယ္ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ား ရွိလာတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မထင္မွတ္ဘဲ သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားရမည္။ ႏွစ္လို႔ဖြယ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေကာင္းမ်ား ရမည္။ ဆရာေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆံုစည္းရင္းႏွီးရမည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး သတင္းေကာင္းမ်ား ထြက္မည္။ ခ်စ္ကံ ထူးျခား၀မ္းသာရမည္။

* သရက္သီးမ်ား ေလာင္းလႉ။

ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

တြက္ကိန္းလည္း အဆင္မေျပ၊ တြက္ေျခလည္း မကိုက္၊ အၾကံအိုက္ၿပီး စိတ္ထိခိုက္ေနရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မဟုတ္မဟတ္ သတင္းစကားမ်ားကို အဟုတ္ယံုမွတ္တတ္မႈမ်ား အထူးသတိထားရပါမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ တြန္႔ဆုတ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။

* စာငွက္ လႊတ္။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

ကတိက၀တ္ျပဳမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးတာ၀န္ခံမႈမ်ား၊ အ႐ႈပ္အရွင္းမကင္းေသာ လူမႈေရး အျငင္းပြား ျပႆနာမ်ားကို အထူးသတိထားရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ေစတနာ ေစာ္ကားခံရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာထား ကြဲလြဲသူမ်ားႏွင့္ နားလည္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

* ျဖဴေသာပန္းမ်ား ကပ္လႉ။

မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

နည္းလမ္း စည္းကမ္းသစ္မ်ား အေသအခ်ာ ခ်မွတ္ႏိုင္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ မေသခ်ာေသာကိစၥကို ဥေပကၡာထားႏိုင္မွ အက်ဳိးရွိမည္။ မ်ားမ်ားနားေထာင္ၿပီး နည္းနည္းေျပာ၊ ေလးေလးနက္နက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ မနာလို၀န္တို တတ္သူမ်ားႏွင့္ မတတ္သာ ခပ္ခြာခြာ ေနမရ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

* တစ္ပါးသီလ ေစာင့္ပါ။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။