Sunday, October 23, 2016

တစ္ပတ္စာ သင္၏ ကံဇာတာ

(၂၀၁၆၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ)

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

လူမႈ၀န္းက်င္သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ဘ၀လမ္းသစ္မ်ား ေဖာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရမည္။ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ေဘးစကားမ်ားကို အာ႐ုံမပြားမိဖို႔ အေရးႀကီးမည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပမည္။

* အာ႐ုံမမ်ား စိတ္မကစားႏွင့္။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ေသာ စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ လြဲၿပီး စိတ္၀မ္းကြဲရတတ္သည္။ အေၾကာင္းအက်ဳိးမဲ့ေသာ ဘ၀ျမင့္စိတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ ၀ီရိယနည္းၿပီး သဒၶါက်ဲေနတတ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းစီးပြား ထူးမျခားနား ျဖစ္ေနတတ္သည္။

* သံဃာနဲ႔ သီလရွင္မ်ားကို ဆပ္ျပာေမႊး လႉ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

ကံသံုးပါးအမႈကို အခ်ိန္စည္းကမ္း သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္လာတတ္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္မႈကို အေၾကာင္းျပဳတတ္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။ မထင္မွတ္ဘဲ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္ၿပီး လုပ္ငန္းစီးပြား အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္။ အခ်စ္ေရးကေတာ့ လိုက္ေလေ၀းေလ ျဖစ္ေနသည္။

* မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္။

ၿပိႆသာရာသီ (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

ခံစားမႈကို ဦးစားေပးေနမိတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အကုသိုလ္ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကို စိတ္၀င္စားမိၿပီး လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ား ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မိတ္ေပါင္းမွားၿပီး ေသာက္စား ေပ်ာ္ပါးမႈမ်ား လြန္ကဲေနတတ္သည္။ ခ်စ္သံသယမ်ားေၾကာင့္ အျငင္းပြားရတတ္သည္။

* ေကာင္းမႈကုသိုလ္ မ်ားမ်ားျပဳေပး။

ေမထုန္ရာသီဖြား(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

လုပ္ငန္းစီးပြား ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေနမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ယာယီခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရမည္။

* ကုသိုလ္စိတ္ေမြး။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

စည္းကမ္းရွိ နည္းလမ္းသိၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ တာ၀န္ယူဦးေဆာင္မႈမ်ား ထင္ရွားျမင့္မားေသာ ကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ အနီးကပ္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္သူမ်ားမွ မေကာင္းၾကံစည္တတ္သည္။ သတိထားပါ။ အခ်စ္ေရးကို အေလးအနက္ေတြးသင့္ ခ်ိန္ျဖစ္သည္။

* သံပယိုသီးမ်ား ကပ္လႉ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

စိတ္အာ႐ုံမ်ား ႐ႈပ္ေထြးၿပီး လူမႈေရး အျငင္းပြားျပႆနာမ်ား ထင္ရွားဖိစီးေနတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြအားနည္းၿပီး ထြက္ေငြ မ်ားေနတတ္သည္။ အခ်ိန္လြန္ ေနာင္တမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေနတတ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေပးဆပ္ေနရတတ္သည္။

* သံဃာေတာ္တစ္ပါးကို ထီးႏွင့္ ဖိနပ္ လႉ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္မႈျဖင့္ ေလာကဓံကို စိတ္ေခၚရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မျဖဳန္းဘဲ သာမညလား အဓိကလား ခြဲျခားၿပီး ၀ီရိယအားစိုက္ လုပ္ကိုင္တတ္ေလ အက်ဳိးရွိေလ ျဖစ္မည္။ ေရြးခ်ယ္ဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းတတ္ျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းအက်ဳိးေလ်ာ္ညီစြာ လူကဲခတ္မႈမ်ား မွန္ကန္အက်ဳိးရွိလိမ့္မည္။

* စကားအရာ လိမၼာပါးနပ္ပါ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

အလြယ္ေတြးၿပီး ထင္ေၾကးျဖင့္ သံုးသပ္ေနသမွ် အေျဖမွန္မရ အက်ဳိးမျဖစ္ဘဲ အခ်ိန္ကုန္လူပန္း ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ေငြ၀င္လမ္းမ်ား ေပ်ာက္ေနတတ္ၿပီး မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္လည္း ကင္းကြာ၊ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္ဆုတ္ရခက္ အေျခအေန ေပ်ာက္ရတတ္သည္။ ေမာဟကြန္ရက္မွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ျဖစ္မည္။

* သစ္သီးမ်ား ေလာင္းလႉ။

ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

အကုသိုလ္အမွားမ်ားကို ပယ္ျဖတ္ႏိုင္ၿပီး အမွန္ကို ျမင္သိလက္ခံ က်င့္ၾကံအားထုတ္ ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ လုပ္ငန္းစီးပြား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ထူးထူးျခားျခား ရရွိႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အလႉအတန္းအႀကီးႀကီး ျပဳရလိမ့္မည္။

* ဇြန္ပြင့္မ်ား ကပ္လႉပူေဇာ္။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

မိမိ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္အေျဖရွာကုစားၿပီး ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ သံသရာအက်ဳိးအတြက္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈမ်ား ထင္ရွားေစရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ဘ၀ကို ပကတိအရွိအတိုင္း သံုးသပ္ၿပီး အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားစြာ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္တတ္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။

*စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္ပါေစ။

မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

႐ိုးသားႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ဘ၀အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္တတ္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကို စနစ္တက် အသံုးခ်ၿပီး မိမိ၏ ကာယဉာဏစြမ္းအားမ်ားကို သက္ေသျပႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရလိမ့္မည္။

* ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္လႉ။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။