Saturday, 19 April 2014

တစ္ပတ္စာ သင္၏ကံဇာတာ

၂၀၁၄ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္ အထိ

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ စ႐ိုက္မ်ားက ဆိုးျပစ္မ်ားကိုသာ တိုးပြားေစႏိုင္ေသာ အကုသုိလ္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သတိႏွင့္အသိ ယွဥ္တြဲညႇိတတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ျဖင့္ သင့္ လူမႈဘ၀ လံုျခံဳစိတ္ခ်ႏိုင္ေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လာႏိုင္လိမ့္မည္။ လူႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ အကဲခတ္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ၿပီး အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမည္။

ယၾတာ - ေျမာ္ျမင္အသိႏွင့္ သတိရွိေစ ...။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲၿပီး အခ်ဳိရွာသကာ ေတြ႕ကိန္းဆိုက္မည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳရမည္။ သတင္းထူး ၾကားရၿပီး အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းရမည္။ စီးပြားလုပ္ငန္း ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳရမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ အခ်စ္မွာ သဒၶါဆင့္ၿပီး ေမတၱာျမဲ ေရႊလက္တြဲႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ - မုဒိတာပြား ေမတၱာထားႏိုင္ပါေစ ...။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

ေျပာင္းလဲတိုးတက္လိုေသာ္ အေတြးအယူမွန္ အေကာင္းျမင္တတ္ရပါမည္။ ပညာကို တန္ဖိုးထားၿပီး ပညာရွိမ်ားကို ႐ိုေသေလးစားတတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ပုဂၢိဳလ္ေရး ပြင့္လင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြခ်င္း အျပန္အလွန္နားလည္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီး လူမႈေရးနယ္ပယ္ က်ယ္၀န္းလာလိမ့္မည္။ ေမတၱာကို ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားႏိုင္ပါေစ။

ယၾတာ - စိတ္ရွည္သည္းခံ အျမင္မွန္ပါေစ ...။

 ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

မိမိ၏ ႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈမွာ သူတစ္ပါးအတြက္ အျမတ္ထြက္စရာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္ ခံရတတ္ၿပီး ဖြတ္မရ ဓားမဆံုး ျဖစ္တတ္သည္။ လူမႈစီးပြားေရးရာတြင္ သေဘာေကာင္းမႈကို အသံုးခ်ခံရတတ္သည္။ မိဘအႀကီးအကဲ၏ စကားကို ခံယူက်င့္သံုးတတ္မွ လံုျခံဳရန္ကင္းမည္။ အခ်စ္ဦးေၾကာင့္ စိတ္႐ူးေပါက္ေနတတ္သည္။

ယၾတာ - အသြင္ႏွင့္ အျမင္ကို ပညာယွဥ္သိပါ ...။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

 အေျခအေနဆိုသည္မွာ ေျပာင္းလဲေနတတ္ေသာေၾကာင့္ လူမႈဘ၀ကြဲျပားေသာ စိန္ေခၚမႈကို အပိုင္တြက္ခ်က္ အေျဖထြက္ရန္ ခက္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ျဖင့္ သင့္ဘ၀ေရွ႕ေရး ထူးျခားျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဩဇာအာဏာစက္ထက္ ရာထူးတက္ကိန္း ရွိပါသည္။ အႀကီးအကဲမ်ား၏ အေရးေပးခံရမည္။ အခ်စ္ကမၻာကို ၀င့္ႂကြားစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။

ယၾတာ - လူ႕သဘာ၀ကို တန္ဖိုးထား ျမႇင့္တင္တတ္ပါေစ ...။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

အေတြးတိမ္ၿပီး စိတ္မၿငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ အမွားေပၚအမွားထပ္ကာ ကိေလသာ မာယာေထာင္ေခ်ာက္မွာ စြဲၿငိေနတတ္သည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးရတတ္သည္။ လူမႈစီးပြား အဆက္အသြယ္မ်ား ျပတ္ေတာက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ကာ အကုသိုလ္ ဒဏ္ခတ္ခံရတတ္သည္။ အငိုလြယ္ အ႐ႈိက္ခက္ၿပီး ႏွလံုးဆူပြက္ ရတတ္သည္။

ယၾတာ - ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ဳိးဆက္ကို ယံု ...။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ေကာသလဘုရင္၏ အိပ္မက္မွာ အံ့ဖြယ္အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အေျပာေနာက္ အလုပ္မပါ စိတ္ကစားေနတတ္သည္။ ငါႏွင့္ ငါ့ အတြက္သာ အေရးႀကီးၿပီး သူႏွင့္သူ႔အတြက္ တရားတစ္ဖက္ ဓားတစ္ျပက္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေခတ္ပ်က္မွာ ေကာင္းစားၿပီး ေခတ္ေျပာင္းေခတ္သစ္မွာ စိတ္ညစ္ရကိန္းရွိသည္။ စာနာမႈေခါင္းပါးၿပီး ေမတၱာမြဲေနသည္။

ယၾတာ - စာနာတရား မေခါင္းပါးႏွင့္ ...။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

အတၱစိတ္လြန္ကဲၿပီး ေလာဘမီး ေတာက္ေနတတ္သည္။ ပညာရွိ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား၏ စကားကို အထင္မွားေနတတ္သည္။ မ်က္စိကန္း တေစၦမေၾကာက္သူမ်ားအတြက္ အကုသိုလ္ေခ်ာက္မွာ ေနာက္ဆံုးေျခလွမ္းေထာက္ လမ္းဆံုးေရာက္မည့္ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ သဒၶါေခါင္းပါး စကားမတည္တတ္ေသာ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ယၾတာ - မိုက္တြင္းနက္ေသာ္ ျပန္ထြက္တတ္ရန္ ခက္သည္ ...။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

သတၱေလာကႀကီးထဲမွာ လူ႔တိရစၦာန္ မ်ား ရွိေနစျမဲဆိုသည္ကို ပညာသတိကဲၿပီး သိတတ္ရပါမည္။ သင္၏ တရားေသာစိန္ေခၚမႈအတြက္ ရလဒ္ ေကာင္းထြက္ကိန္းရွိပါသည္။ သင္၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈကို ေမာ္ကြန္းတင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး တံု႔ျပန္ခ်က္ကို လူမႈစီးပြားနည္းပညာအျဖစ္ ေျပာင္းႏိုင္ရပါမည္။ အခ်စ္မွာ ဘ၀၏ အႏွစ္ရတနာအစစ္ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး ပြားမ်ားတတ္ေစ ...။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

အေတြးေခါင္ၿပီး အျငင္းပြားေသာ္ အက်ဳိးမရွိပါ။ အတြင္းႏွင့္အျပင္ စကားမ်ားကို စည္းကာျခားတတ္ပါေစ။ လူမႈဘ၀သဘာ၀ကို ထိုးထြင္းသိတတ္မွ ဘ၀တန္ဖိုးကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၿပီး လူ႔အရင္းအျမစ္ကို စနစ္တက် အသံုးျပဳႏိုင္ပါမည္။ အျပန္အလွန္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳႏိုင္ေရးမွာ လူသားတာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာမွန္မွ သဒၶါေပါက္ေၾကာင္း နားလည္ပါ။

ယၾတာ - ပညာေရႊအိုးမွာ ဘ၀တန္ဖိုး ျဖစ္သည္ ...။

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

ကံၾကမၼာ အတိမ္းအေစာင္းကို ပညာဉာာဏ္ျဖင့္ ပါးနပ္စြာ လွည့္ေျပာင္းႏိုင္ရမည္။ ဆင္ျခင္တံုတရား မရွိေသာ္ လူမႈေရး ယံုၾကည္မႈဟန္ခ်က္ ေပ်ာက္ၿပီး သံသယစကားျဖင့္ အျငင္းပြားလာတတ္ပါသည္။ အမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လိုေသာ တလြဲမာနေၾကာင့္ လူမႈေရးဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ခံရတတ္သည္။ သူခ်စ္ကိုယ္ခ်စ္ ဋီကာမဖြင့္ႏွင့္၊ ေမတၱာစစ္ဖို႔ အဓိကျဖစ္သည္။

ယၾတာ - မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီးပါ၊ မာန္မတက္ပါႏွင့္ ...။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

လူ႕ဘ၀ပန္းခ်ီကားကို ေကာက္ေၾကာင္းမသိ၊ ေဆးျခယ္မိမွားေသာ္ ပန္းခ်ီပံုထြက္ မေကာင္းတတ္ပါ။ ကံေကာင္းေနျခင္းမွာ သင္၏ ေကာင္းေသာကံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကံသံုးပါးကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္မွ လူမႈဘ၀ လံုျခံဳေဘးကင္းၿပီး ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ရႏိုင္ပါသည္။ အျပစ္မရွာတတ္မွ ခ်စ္သဒၶါဆင့္ ေမတၱာပြင့္ႏိုင္ပါသည္။

ယၾတာ - အရွိကို ပကတိအတိုင္း ျမင္ၾကည့္တတ္ပါေစ ...။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။