Saturday, 25 October 2014

တစ္ပတ္စာ သင္၏ကံဇာတာ

၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

သည္းခံစိတ္ရွည္၊ ေျမာ္ျမင္မႈျဖင့္ ေရရွည္ေကာင္းက်ဳိးကို ဖန္တီး ႏိုင္ရပါမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ကံေကာင္း ၀မ္းသာရကိန္း ရွိသည္။ သုတဉာဏ္စြမ္းျဖင့္ အေျပာင္းအလဲေကာင္းေစရန္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳတတ္ရပါမည္။ ရပ္ေ၀း ခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရမည္။ ႏွလံုးအလွ၏ ခြန္အားသစ္မ်ား ေမြးဖြားႏိုင္လိမ့္မည္။

* အလိမၼာ စာမွာရွိေစ။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္ေစႏိုင္ျခင္းမွာ ေကာင္းမႈျဖင့္ ဘ၀ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ေကာင္းက်ဳိးကို ခန္႔မွန္း အတည္ျပဳႏိုင္ပါမည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးသိကၡာခ်မႈကို ပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ား၏ ၾကည္ညိဳအားထားရာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ အခ်ဳိျဖင့္ အပူအစပ္ကို ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ပါသည္။

* စကားအရာ ခ်ဳိသာေလးနက္။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

ကြ်မ္းက်င္တတ္သိမႈကို အေၾကာင္းျပဳမွားတတ္ပါသည္။ မတရား ရယူလိုမႈေၾကာင့္ ေရ၊ မီး၊ သူခိုး၊ ေမြခံဆိုးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မင္းေဘး မေႏွးခံရတတ္ပါသည္။ မေနာဓာတ္ကို ေဒါသ မီးဟပ္ၿပီး အနာဂတ္အသီးအပြင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါသည္။ မေကာင္းမႈမက္လံုးမ်ားကို မစြဲမက္မိေရး မူးယစ္ေသစာ ေရွာင္ရွားရပါမည္။

* ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို အေၾကာင္းျပဳ။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

ေစတနာအသိမွာ သတိကပ္မွ စကား၏ တန္ဖိုးကို ခြဲျခားတတ္ပါမည္။ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေတာင္းဆုျပည့္လိမ့္မည္။ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပိုးႏိုင္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး ယံုၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲအတြက္ ကူညီျဖည့္စြက္မည္သူမ်ား ရွိလာလိမ့္မည္။

* ႏွလံုးခြန္အားကို ျပ။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

အရွိတရားကို အသိမမွားဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ အသိႏွင့္ သတိကို ထပ္တူညႇိႏိုင္ေလ စီးပြားတက္ေလျဖစ္မည္။ လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရွိလာမည္။ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားကို ကတိစကားျဖင့္ ေရရွည္ စီးပြားထြန္းကား ေစရပါမည္။ ခ်စ္ပံုရိပ္ ေပ်ာက္ေနတတ္သည္။

* အရွိကို အရွိအတိုင္း ျမင္သိပါ။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ မေကာင္းၾကံမႈ ရွိေနတတ္သည္။ ကတိစကားမလြန္ ႏႈတ္မကြ်ံမိေစေရး အထူးသတိေပးပါသည္။ ေရရွည္အက်ဳိးတူ စီးပြားအတြက္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ သတင္းေပး သတင္းယူကိစၥတြင္ အတြင္းလူႏွင့္ အျပင္လူ ပူးေပါင္းၾကံစည္တတ္သည္။ လိုတာမရ ရတာမလိုျဖစ္ေနမည္။

* တာ၀န္ခံမႈမ်ားကို သတိထားေရွာင္ရွား။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

ကံဆိုးျခင္း ကံေကာင္းျခင္းမွာ မိမိ၏ ကံသံုးပါး အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ပါသည္။ ကတိသစၥာျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ေျခလွမ္းသစ္ကို တရား၀င္မွန္ကန္စြာ သတ္မွတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္တိုက္႐ိုက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေသခ်ာမႈကို အေၾကာင္းျပဳပါ။ ေမတၱာကို အရင္းခံမွသာ ခ်စ္သဒၶါပြင့္လန္းပါမည္။

* ကံ ကံ၏အက်ဳိးကို ယံုၾကည္ပါ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

ႏိုးၾကားမွ အက်ဳိးမ်ားပါမည္။ လံု႔လ ၀ီရိယသည္သာ အားထားရာျဖစ္သည္။ လူမႈဘ၀မွာ ေနာက္ခံ အားသည္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ လူမႈဆက္ဆံေရး၏ အထူအပါးကို အကင္းပါးရပါမည္။ ခ်စ္သူဘ၀မွ တစ္ဆင့္ တက္ၿပီး ႏွစ္ကိုယ္တူ တဲအိုပ်က္မွာ ေနရ ဆိုသည္မွာ သံေ၀ဂတရားသာျဖစ္မည္။

* ႏိုးၾကား အကင္းပါး။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

မိမိကိုယ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ကို အပိုဟန္မႂကြားဘဲ ေရြးခ်ယ္ တတ္ရပါမည္။ လိုရင္းတိုရွင္း ေျပာတတ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျပသတတ္ရပါမည္။ ေျပာင္းလဲမႈကို နားလည္ လက္ခံတတ္ၿပီး အခြင့္အေရးေကာင္းကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ျမင္ေစႏိုင္မည္။ ခ်စ္ကံပြင့္လင္းပါလိမ့္မည္။

* အပိုစကား မေျပာႏွင့္။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

အလွမ္းက်ယ္ အလယ္လတ္ ကိုယ္က်ဳိးမရွိ ျဖစ္တတ္သည္။ ေရွ႕ေနာက္ခ်ိန္ဆ အေၾကာင္းလွ မွသာ အက်ဳိးထင္ၿပီး ဂုဏ္သတင္း တက္ႏိုင္ပါမည္။ တလြဲဆံပင္ေကာင္းၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ အားနည္းေနတတ္ပါသည္။ နားလည္ စာနာတတ္မႈ ကံေကာင္းမႈသည္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳပါသည္။

* အခ်ိန္ကုန္လူပန္း မျဖစ္ေစႏွင့္။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

ကံဇာတာ တက္ေနေသာေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ျပတ္သားစြာ ဉာဏ္ကစား တတ္ရပါမည္။ အၾကံသမားကို အညႇိဳးမထားဘဲ ပါးနပ္စြာအသံုး ခ်တတ္ရပါမည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အဓိကမထားဘဲ ညီၫြတ္မႈ စြမ္းအားျဖင့္ အေၾကာင္းကံအသစ္ကို ဖန္တီးတတ္ရပါမည္။ သစၥာရွိမႈသည္ ေမတၱာသက္၀င္မႈ၏ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္သည္။

* စည္း႐ုံးႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ကို ျပ။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

အေၾကာင္းမထူးျခင္းမွာ ကံ မေကာင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ကာလ ဆက္စပ္ျဖစ္တည္မႈသည္ ကံအေၾကာင္းတရားကို ထင္ရွား ေစပါသည္။ စိတ္ရွည္ သည္းခံျခင္းသည္သာ ႏွလံုးရည္ခြန္အားတက္ၿပီး ကံေကာင္းပြင့္လင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မေကာင္းသတင္းကို အျမင္ ေျပာင္းေစေရး အေကာင္းျမင္စိတ္ ေမြးရပါမည္။

* စိတ္ရွည္သည္းခံ။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။