Wednesday, May 04, 2016

တစ္ပတ္စာ သင္၏ ကံဇာတာ

(၂၀၁၆၊ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ ေမ ၄ ရက္အထိ)

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

လူမႈပုဂၢိဳလ္ေရး စိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစီးပြားေရးရာမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနရတတ္သည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ၿပီး ေျပာဆို ဆက္ဆံပါ။ အရာရာအေပၚ ဘ၀င္မက်ေသာ ခံစားရမႈမ်ား ႀကီးမားေနတတ္သည္။

* အိုမင္းမစြမ္းသူမ်ားကို ကူညီ။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

အေတြးလြန္၊ အေတြးကြ်ံ အာ႐ုံ႐ႈပ္ေထြးေစမႈေတြကို အထူးသတိထားေရွာင္ရွားရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ စိတ္ေၾကာင့္ေၾက၊ ႏႈတ္ေၾကာင့္ေသ ျဖစ္တတ္ေသာ အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

* သစၥာပန္းကပ္လႉ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္ ဆြဲငင္တံု႔ျပန္မႈမ်ား ထင္ရွားစြာ အားၿပိဳင္ေနတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္သံုးသပ္ဆုံးျဖတ္မႈ အမွားမ်ားေၾကာင့္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခြင့္ထူးမ်ား ဆံုး႐ႈံးရတတ္သည္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ႏွစ္ခါျပန္စဥ္းစားၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ပါ။

* ငွက္မ်ားကို အစာေကြ်းေပး။

ၿပိႆသာရာသီ (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

အိမ္တြင္းေရး အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကီးမားေနတတ္ၿပီး အျပန္အလွန္အေကာင္း ျမင္မႈအေနအထားမ်ား ဆုတ္ယုတ္ေနတတ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။

* သံဃာေတာ္မ်ားကို အေအးကပ္လႉ။

ေမထုန္ရာသီဖြား(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

ကံတရားက အေကာင္းဘက္ဆီ ဦးတည္လာၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုးျမင္အထင္လြဲမႈမ်ားကို အေျဖရွာ အမွန္သိႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ အေၾကာင္းျပဳမွ အတၱ ပရ ႏွစ္ျဖာ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္ကို တပ္အပ္ေသခ်ာ သိရွိမွာျဖစ္သည္။

* ဘုရားဖူးခရီးထြက္ေပး။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

လုပ္ငန္းစီးပြား ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား တြက္ကိန္းဆိုက္ၿပီး ထိုက္တန္ေသာ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းမႈမ်ား ပိုမိုထင္ရွားလာတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ေထာင္ျမင္ ရာစြန္႔ ေနာက္မတြန္႔ဘဲ လုပ္ေဆာင္ပါ။ သာမညႏွင့္ အဓိကခြဲျခားလုပ္ေဆာင္တတ္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။

* ၾကာျဖဴပြင့္မ်ား ကပ္လႉ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

လူမွန္ေနရာမွန္ ထိုက္တန္စြာျဖင့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ ဘုန္းသမၻာတက္ၿပီး ဩဇာအာဏာစက္ထက္မည္။ အေထြေထြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ဦးစားမေပးႏိုင္တတ္ပါ။

* တန္ခိုးႀကီးဘုရားမွာ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ကံေကာင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္မႈ စြမ္းအားမ်ား နည္းပါးေနတတ္သည္။ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ေရရွည္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ဘ၀ပံုရိပ္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရး အေလးေပးေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္မည္။

* ေရလႉဒါန္းပါ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ေရာင့္ရဲတတ္မႈျဖင့္ မိမိ၏ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္မႈကို သက္ေသျပဳရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို ျပက္ရယ္ျပဳတတ္သူမ်ား ရွိလာတတ္သည္။ ဥေပကၡာသတိျဖင့္ ႀကိဳတင္တြက္ဆ အကြက္ခ်လုပ္ရပ္ျဖင့္ ပါးနပ္စြာ တံု႔ျပန္တတ္ပါေစ။

* ပညာရွိအမ်က္ အျပင္မထြက္ႏွင့္။

ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

ငါႏွင့္ ငါသာ ႏႈိင္းစရာမွတ္ၿပီး အသိသတိ လြတ္ေနမည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တုံ႔ျပန္သက္ေရာက္မႈ မေကာင္းတတ္ပါ။ အသံုးထက္ အျဖဳန္းမ်ားေနတတ္သည္။ သူတစ္ပါးကို အထင္ေသးတတ္ေလ မိမိပုဂၢိဳလ္ေရး လံုျခံဳမႈ အားနည္းေလျဖစ္တတ္သည္။ ခံစားမႈအား လြဲမွားေနတတ္သည္။

* ငါးသက္ေစ့လႉဒါန္းေပး။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

အျပင္ပန္း အဆင္ေျပပံုေပါက္ေနေသာ္ျငားလည္း ရင္တြင္းမွာေတာ့ လူမသိ၊ သူမသိ ေသာကမ်ားကို ခံစားေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အပူေပၚအပူဆင့္လို႔ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားလည္း ၾကံဳရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခရီးေကာင္းထြက္ရလိမ့္မည္။

* ႏြမ္းပါးသူတစ္ဦးကို ၀တ္စံုသစ္တစ္စံု လက္ေဆာင္ေပး။

မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား လြဲေခ်ာ္ေနာက္က် ကေမာက္ကမျဖစ္တတ္သည္။ ဆရာ တင္မွား ေနာက္လိုက္ေမြးမွားၿပီး ကိုယ္ေမြးသည့္ေမ်ာက္က ကိုယ့္ျပန္ေျခာက္ျခင္း ခံရတတ္သည္။ အကုသိုလ္အေၾကာင္း အထူးသတိထားမွ အက်ဳိးရွိမည္။ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ရွိထားသူမ်ား အခ်စ္ေရးစိတ္မပူႏွင့္။ ေအးေဆးေနမည္။

* ကိုယ္က်င့္သီလ ျမဲေစ။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။