Wednesday, 01 October 2014

တစ္ပတ္စာ သင္၏ကံဇာတာ

၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္အထိ

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

အပိုဟန္ မလုပ္ျခင္းမွာ ႀကီးျမတ္သူတို႔၏ အတုယူစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ စိန္ေခၚမႈအတြက္ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ႏိုင္ေလ ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေသာ အက်ဳိးမ်ား တိုးပြားေလ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ေလာဘမတက္လိုမႈမွာ ခ်မ္းသာက်န္းမာမႈ၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ကံေကာင္းလိမ့္မည္။

* ပါရမီဓာတ္ခံ ေကာင္းမွန္လွေစ။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

တန္ဖိုးရွိေအာင္ေနမွ တန္ဖိုးတက္ၿပီး အက်ဳိးဆက္ေကာင္းၿပီး လူမႈဘ၀ သာယာလွပႏိုင္မည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးတန္ဖိုးမွာ ပတ္၀န္းက်င္၏ တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြသဟာယတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ေန႔စဥ္ သံုးသပ္ျပဳျပင္အပ္သည္။ ဓမၼစက္ျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ပါေစ။

* မိမိေကာင္းမႈ အေၾကာင္းျပဳပါ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

လူမႈစီးပြား အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ကိုယ္လူ သူ႔ဘက္သား ျဖစ္ေနမႈကို သတိျပဳရပါမည္။ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား တီထြင္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ထူးျခားစြာ ကံေကာင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိမည္။ ေငြေၾကးတာ၀န္ခံမႈမ်ား ကင္းရွင္းပါေစ။ အခ်စ္ေရးမွာ ပံုေဖာ္မႈ မွားေနတတ္သည္။

* ပစၥဳပၸန္ကို အေၾကာင္းျပဳစဥ္းစား။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

အေကာင္းျမင္တတ္ျခင္းျဖင့္ သံုးသပ္မႈ မွန္ကန္လာမည္။ နားလည္ေပးႏိုင္မႈျဖင့္ မိတ္ေကာင္းႏွင့္ ဆံုေတြ႕မည္။ လူမႈစီးပြားမွာ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မည္။ အခ်စ္ေရး (သို႔) အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ႐ိုးရွင္းသေယာင္ႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္။

* ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ပါ။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

လုပ္ငန္းစီးပြားေရး၌ မလိုလားဖြယ္ သံသယမ်ားေနမည္။ ေငြေၾကး အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးၿပီး က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့တတ္သည္။ လူမႈေရးေနာက္ေၾကာင္း ျပႆနာကို မသက္မသာ ေျဖရွင္းေနရတတ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ပ်က္ျပားၿပီး ႏွလံုးသားအေရး မေတြးႏိုင္တတ္ပါ။

* အေတြးမတိမ္ႏွင့္။

 ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

ပုဂၢိဳလ္ေရး ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားၿပီး သိမ္ငယ္အားငယ္ေနတတ္သည္။ ဘ၀ဟူသည္ ပံုေသကိန္း ခ်မွတ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေသာ အေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။ ေရစီးတစ္ခါ ေရသာတစ္လွည့္ဆိုသည္ ျငင္းမရေသာ သာဓကျဖစ္သည္။ ကူညီေဖးမလိုစိတ္မွာ မိတ္ေဆြေကာင္း၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်စ္ခြန္အား ရယူႏိုင္ပါမည္။

* ကိုယ္ခ်င္းစာနာတတ္ပါေစ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

 မိမိကိုယ္မိမိ နားလည္ၿပီး သူ႔တာ ကိုယ့္တာ အျပန္အလွန္ ေလးစားတတ္ရပါမည္။ ကတိစကား မပ်က္ယြင္းေရးမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး တာ၀န္ခံႏိုင္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေလးဂ႐ုျပဳရမည့္ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကး က်ပ္တည္းမႈမ်ားအတြက္ အေျဖရွာခက္တတ္သည္။ ႏွလံုးသားအလွကို ျပတတ္ရပါမည္။

* သဟဇာတျဖစ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳပါ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

ဦးစားေပး ဆက္ဆံတတ္ျခင္းမွာ လူမႈေရးအရည္အေသြးေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ ဆိုသည္မွာ မွတ္သားစရာျဖစ္ပါသည္။ ဆရာလည္း မတင္လို၊ ေနာက္လိုက္လည္း မလုပ္ခ်င္း၊ ကိုယ္တိုင္လည္း ဦးမေဆာင္ႏိုင္ေသာ္ မေႏွာင့္ယွက္မိဖို႔ အေရးႀကီးပါမည္။ လူမႈလွည့္ကြက္မွာ အ႐ႈံးထြက္တတ္ပါသည္။

* အတုခိုးတတ္ပါေစ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ယံုၾကည္ခ်က္ေပၚတြင္ ရဲရင့္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ရပါမည္။ အနည္းအမ်ားျဖင့္ အမွန္တရား ခြဲျခားေသာ္ လြဲေခ်ာ္တတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားဖို႔ထက္ မိတ္ေကာင္း တစ္ေယာက္သည္ ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ရပါမည္။ ေျမာ္ျမင္ေဆာင္ရြက္တတ္မႈေၾကာင့္ လူမႈစီးပြား အက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါမည္။

* ပါးနပ္ျပတ္သား မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထား။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

လူမႈစီးပြားစိန္ေခၚမႈကို ျပတ္သားစြာ တုံ႔ျပန္ႏိုင္မည္။ ေရရွည္လုပ္ငန္းတြင္ အ႐ိုးအသားခြဲျခားၿပီး စည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္ ခ်မွတ္တတ္ရပါမည္။ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းတတ္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ေပါင္းသင္းတတ္ျခင္းမွာ ကြဲျပားေသာ တန္ဖိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အသိုင္းအ၀ိုင္း ညီၫြတ္ေရးမွာ ခံစားမႈႏွင့္ ညႇိရတတ္သည္။

* ဆႏၵမေစာႏွင့္။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

ျမင္ပါမ်ားမွ ထင္ရွားလာပါမည္။ သံသယမရွိမွ ကတိတည္ၿပီး ယံုၾကည္မႈမပ်က္ စီးပြားတက္ႏိုင္မည္။ တစ္နပ္စား ဉာဏ္ႏွင့္ အကုသိုလ္ကံကို ဖိတ္ေခၚတတ္သူမ်ားကို ေရွာင္ႏိုင္ရပါမည္။ ဘ၀အလွမွာ အျပန္အလွန္ မွ်တစြာ သဟဇာတျပဳမႈကို အေၾကာင္းျပဳရပါမည္။ ခ်စ္သမွ်ကို ဖြင့္ဟႏိုင္လိမ့္မည္။

* အနစ္နာခံလိုစိတ္ ေမြးပါ။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

ဘယ္သူ တရားပ်က္ပါေစ မိမိမူ သည္းခံႏိုင္ရပါမည္။ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ ရွိမႈျဖင့္ အခြင့္အေရးေကာင္းကို ဖန္တီးႏိုင္မည္။ မထင္မရွားေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ထင္ရွား ပြင့္လမ္းလာတတ္ေသာ္လည္း ထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ ေမွးမိွန္သြားတတ္ပါသည္။ ကုသိုလ္ကံကို ထင္ရွားႏိုင္ေစရပါမည္။

* ႏွလံုးအလွကို အထင္အရွားျပ။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။