Tuesday, September 27, 2016

တစ္ပတ္စာ သင္၏ ကံဇာတာ

(၂၀၁၆၊ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ)

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

မိဘအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈလြဲ သေဘာထားကြဲတတ္သည္။ လူမႈဆက္ဆံ ေရးမ်ားတြင္ 'ကဖ်က္ယဖ်က္'အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိေနတတ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား အလားအလာေကာင္းမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ေနတတ္သည္။ ရရွိအပ္ေသာ ေငြေၾကး ဥစၥာမ်ား ရရွိမည္။ မထင္မွတ္ဘဲ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္။

*အ၀တ္ေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

အေကာင္းျမင္ျပဳျပင္ရန္ မလြယ္ကူေသာ လူမႈ၀န္းက်င္စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္ သာသည္းခံေနရတတ္သည္။ မိုက္႐ူးရဲ တစ္ဇြတ္ထိုးလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ မိေရး ႀကိဳတင္ေတြးတတ္ ေရွာင္တိမ္းတတ္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္မည္။ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးခံစားရလိမ့္မည္။

* သုဂေတာဂုဏ္ေတာ္ ပြားမ်ားပါ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈေရးရာမ်ား အျငင္းပြားေျဖရွင္းရတတ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ေဘးမသင့္ေသာ္လည္း အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းျဖစ္တတ္သည္။ ေငြကုန္မ်ားေနမည္။

* ဥပုသ္သီလေစာင့္။ ဖရဲသီးေလာင္းလႉ။

ၿပိႆသာရာသီ (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

ကံေကာင္းေအာင္ျမင္ လာဘ္ရႊင္ေငြေပါေသာ မဂၤလာအခါကာလျဖစ္သည္။ မိမိ စိတ္တိုင္းက် အေပ်ာ္ခရီးမ်ား သြားလာရတတ္သည္။ လူမႈေရးမွာ ေစတနာ ေ၀ဒနာျဖစ္တတ္သည္။ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ ဂီတ ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းက်ဳိးေပးမည္။ ခ်စ္သူ လွည့္စားခံရတတ္သည္။

* သစ္သီး ေလာင္းလႉ။

ေမထုန္ရာသီဖြား(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

အေၾကာင္းအက်ဳိးေကာင္းေပၚၿပီး ယာယီခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရမႈမ်ားမည္။ လူမႈကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ သို႔ေသာ္ တပည့္ ေနာက္လိုက္မ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရးအျငင္းပြားျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ ၀င္ေငြအားေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ခ်စ္သစၥာပႏၷက္ စိုက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

* မိဘကို ျပဳစုေပး။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားမႈ စိတၱသုခမ်ား ျပည့္၀ေနမည့္ကာလျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလြယ္စကားလွည့္ျဖားမႈကို ယံုမိမွားတတ္သည္။ သတိထားပါ။ ယာယီ ခရီးမ်ား ထြက္ရတတ္သည္။ မိသားစုအတြင္း၌ တန္ဖိုးႀကီးစက္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ကိန္း ရွိသည္။

* ဇြန္ပန္း ကပ္လႉပူေဇာ္။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

ရာထူးႀကီး၊ တာ၀န္ႀကီးမ်ား အပ္ႏွင္းျခင္းခံရတတ္သည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ား၏ ယံုၾကည္အားကိုးျခင္းခံရမည္။ သို႔ေသာ္ အနီးကပ္အတြင္းလူကို သတိထားပါ။ ခ်စ္ကံမပြင့္တတ္ေသးပါ။ ၀မ္းဗိုက္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရလွ်င္ အထူးဂ႐ုစိုက္ေပး။

* ဘဲဥေၾကာ္ ေလာင္းလႉ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း စီးပြား ညႇိႏႈိင္းေျပာဆိုရမႈမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ဩဇာအာဏာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ရမည္။ မထင္မွတ္ဘဲ အားကိုးယံုၾကည္ထိုက္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း မ်ား ရရွိလိမ့္မည္။ ခ်စ္ကံေကာင္းမည္။

* ေရသန္႔ ေလာင္းလႉ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ေစတနာေကာင္း ထားၿပီး မုဒိတာပြားမ်ားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတန္ဖိုး ဆတက္တိုးေစႏိုင္ မည္။ ေကာင္းသတင္း ေက်ာ္ေစာၿပီး တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ လက္ေဆာင္ေကာင္း ရကိန္းရွိသည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ ေကာင္းမြန္မည္။ အနီးကပ္ အေကာင္းၾကံစည္တတ္ သူမ်ား ရွိေနမည္။ သို႔ေသာ္ ေဘးရန္ကင္းပါသည္။

* ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလႉ။ စာငွက္လႊတ္။

ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

မဆင္မျခင္လုပ္ရပ္မွားမ်ားေၾကာင့္ သိကၡာက် အရွက္ကြဲရတတ္သည္။ ယာယီ ခရီးမ်ား ေဘးဥပဒ္သင့္တတ္သည္။ ရန္လိုစကားမ်ားၿပီး အျငင္းပြား အၿငိဳးထားမႈ မ်ား ရွိလာတတ္သည္။ စကားနည္းရန္စဲ ေနထိုင္ေျပာဆိုတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးမည္။ ၀ီရိယအားနည္း ဉာဏ္မျမဲျဖစ္ေနတတ္သည္။ ကံသံုးပါးအမႈ သတိျပဳပါ။

* ႏွင္းဆီပန္းကပ္လႉ။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ နည္းဗ်ဴဟာသစ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ခ်ိန္ ျဖစ္ေနသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မျပတ္မသားျဖစ္မႈေၾကာင့္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား လက္လႊတ္ရတတ္သည္။ အပ်ဳိႀကီး၊ လူပ်ဳိႀကီးေတြ စန္းပြင့္ေနသည္။

* ႏြမ္းပါးသူတစ္ဦးကို မိမိအသံုးျပဳေနသည့္ လက္ကိုင္အိတ္တစ္လံုးေပးကမ္း။

မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ အခ်ိတ္အဆက္၊ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးနားလည္ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ၀င္ေငြထူးျခား ေကာင္းမြန္မည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား တိုးပြားမည္။ ခ်စ္ကံသင့္မည္။

* ေအာင္သေျပကပ္လႉ။ တိရစၦာန္မ်ားကို အစာေကြ်း။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။