Wednesday, October 26, 2016

သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ (၁၀(ခ)အစ အစ္မက)

(ယခင္ပတ္အမွအဆက္)
ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ေထာင္တြင္းအေတြ႕အၾကံဳ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာႀကီးမင္းသိခၤ အေၾကာင္းေရးသား
တဲ့အခါမွာ 'အစ္ကိုခ'၊ 'ဆရာခ'၊ 'ဆရာႀကီးမင္းသိခၤ' ဆုိၿပီး အေခၚအေ၀ၚသုံးမ်ဳိး ပါရွိေနပါတယ္။

ပညာရပ္ဆုိင္ရာအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းတဲ့အခါမွာ 'ဆရာႀကီးမင္းသိခၤ'၊
'ဆရာခ' ဆုိၿပီး သုံးႏႈန္းပါတယ္။

လူမႈေရး၊ မိသားစု ပုံသဏၭာန္ ေခၚေ၀ၚတဲ့အခါမွာ 'အစ္ကိုခ'လို႔ သုံးႏႈန္းပါတယ္။ 'အစ္ကိုခ' လို႔ ေခၚ
ေ၀ၚတာဟာ ေမာ္ႀကီး (ေမာင္မင္းလြင္)၊ ေအာင္ႀကီး (ေအာင္ႀကီးလြင္)နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။

ေမာ္ႀကီး၊ ေအာင္ႀကီးတုိ႔ဆုိတာက အစ္ကိုခ ေခၚေ၀ၚတဲ့ အသုံးအႏႈန္းပါ။(ေမာ္ႀကီး က ယခု ဂ်ပန္
ေရာက္ေနပါတယ္။ ေအာင္ႀကီးက နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕မွာ ေရာက္ေနပါတယ္။)

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ပညာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔အုပ္စုထဲက သင္ယူၾကမယ္ဆုိရင္ လေပါင္းမ်ားစြာ
ေန႔စဥ္ သင္ၾကား ေပးမွာပါ။ (အခုအခ်ိန္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ တပည့္ဆုိၿပီး ျဖစ္ေနရင္ ျဖစ္ေနမွာပါ။)

ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ထဲမွာ ၀ါသနာပါ၊ နားလည္တဲ့သူက မရွိေတာ့ မသင္ၾကားခဲ့ျခင္းပါ။ ပညာ
ရပ္ဆုိတာကလည္း ၀ါသနာပါဦးမွကိုး။ အခု အစ္မအနားမွာ ေနေနတဲ့ ဘဏ္နီ (ခ) ေဇာ္မင္းဦးရယ္၊
ဩစေၾတးလ်မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ဆန္နီကိုကုိႀကီးရယ္ ႏွစ္ေယာက္က ေတာ့ ေလ့လာသင္ယူတာ
ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါက ကြ်န္ေတာ္ေနခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ နီးပါးအတြင္းမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ထြက္လာ ၿပီးေနာက္ပုိင္း က်န္ခဲ့တဲ့
သူေတြထဲက ဘယ္သူေတြ သင္ၾကလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ ဆရာႀကီးမင္းသိခၤကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
တစ္အုပ္စုလုံးက ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကပါတယ္။ (ဆရာခထြက္လာေတာ့လည္း သြားေရာက္ႏႈတ္ဆက္
ဂါရ၀ျပဳၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ကျပားကေလး မ်ဳိးသိမ္းနဲ႔ ေက်ာ္သူရကုိကိုကေတာ့ ဆရာခဆီ အျမဲ
တမ္းသြားပါတယ္။ ဆရာခ ပါဂ်ဲ႐ုိးနဲ႔ မဟာဂႏၶာရီခရီးထြက္ေတာ့လည္း စခန္းခ်၊ စခန္း၀င္တဲ့ေနရာ
အထိ လုိက္ၿပီး ေတြ႕ဆုံပါတယ္။)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အုပ္စုလုိ႔ ေျပာရင္ ဘႀကီးမုိး (ေမာင္မုိးသူ)နဲ႔ ဦးစုိးသိမ္း (ေမာင္၀ံသ)တို႔လည္း ပါပါ
တယ္။ တစ္ေန႔တည္း တစ္ေနရာတည္းက ေခၚသြားၾကတာေလ။ လူႀကီးေတြျဖစ္လုိ႔ သီးျခားစီ
ခြဲထားၾကတယ္။

ဘႀကီးမိုးနဲ႔က တုိက္ထဲမွာ ျပန္ေတြ႕ၾကေသးတယ္။ အစ္ကိုေမာင္၀ံသနဲ႔က မဆုံျဖစ္ပါဘူး။
(ကြ်န္ေတာ္တို႔ျခံထဲက ပါသြားတဲ့ အုပ္စုထဲမွာ ပထမဦးဆုံး စလႊတ္ေပးတာက အစ္ကိုေမာင္၀ံသ၊
ေအာင္ႀကီးလြင္ (ကုိေအာင္)နဲ႔ ထင္ေက်ာ္ (ဂ်ပန္)တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က တတိယ အသုတ္
ထဲမွာ ပါပါတယ္။)

အစ္ကိုေမာင္၀ံသဆုိလုိ႔ ေျပာရဦးမယ္။ ဦးစုိးသိမ္းကိုေတာ့ အစ္ကိုလို႔ေခၚတယ္၊ ငါ့က် အန္တီျမင့္တဲ့။
ဦးစုိးသိမ္း ကေတာ္က ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေထာင္ထဲက ျပန္ထြက္လာေတာ့
အင္းစိန္ေထာင္မွာ ၁၀(က)မိသားစုေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ အန္တီ၀င္း၊ အန္တီတုံ၊ အန္တီျမင့္၊ အန္တီ
ႏုေရႊ၊ အန္တီမာလုိ႔ ေခၚေနၾကေတာ့ ႏႈတ္က်ဳိးသြားလို႔ပါလို႔ ရွင္းျပရပါတယ္။

တကယ္ပါ၊ အန္တီျမင့္က ငယ္ငယ္တုန္းက ေတာ္ေတာ္ေခ်ာပါတယ္။ အစ္ကို ေမာင္၀ံသနဲ႔
တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူဘ၀ တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ပုံ ေတြ႕ဖူးလုိ႔ပါ။ ပဲခူးသူ ပဲခူးသားဘ၀တုန္းကေပါ့။
အစ္ကို ေမာင္၀ံသဆုိရင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ သတင္းစာပညာသင္သြားတုန္းက ခ်ီကာဂိုမွာ ႐ုိက္
ထားတဲ့ ေဘးတေစာင္းပုံဟာ အေမရိကန္မင္းသားလား ေအာက္ေမ့ရပါတယ္။ (ဟိုေခတ္တုန္းက
ေတာ့ သတင္းစာပညာ ေလ့လာခ်င္ရင္ အေမရိကား သြားၾကပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္က် ေတာ့
သတင္းစာပညာေလ့လာခ်င္ရင္ တ႐ုတ္ျပည္သြားၾကတာကို ဂုဏ္ယူေနပါတယ္။)

အစ္ကိုေမာင္၀ံသဟာ ဆရာမင္းသိခၤရဲ႕ ပညာရပ္ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အုပ္စုထဲမွာ ပထမဆုံးလက္ေတြ႕
သိရွိခဲ့သူပါ။ အျပင္ေရာက္ေတာ့ သူ႔မိတ္ေဆြေတြကို ဆရာမင္းသိခၤအေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

သူ႔မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာ အယ္ဒီတာ ဆရာေမာင္ေသြးသစ္ ကိုလည္း ေျပာျပတဲ့
အေၾကာင္း တစ္ခါတုန္းက ဆရာေမာင္ေသြးသစ္က ေျပာျပခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာ ရွိေနစဥ္တုန္းက အစ္ကို ေမာင္၀ံသတုိ႔အဖြဲ႕ (ဦးရဲထြန္း၊ ဦးမုိးသူ၊ ဦးေအာင္လြင္တုိ႔)ထဲ
က ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္၊ ဘယ္ႏွနာရီက်ရင္ အဂၤါသား လြတ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ဆရာမင္းသိခၤက ေျပာ
သတဲ့။

ဒါကို ဘယ္သူကမွ မယုံၾကဘူး။ ဒီလူႀကီး ဒီလိုပဲ ႐ႊီးေနတာလုိ႔ေျပာၿပီး ၀ုိင္းဟားၾကသတဲ့။ ဆရာ
မင္းသိခၤ ကလည္း ေျပာမယ္ဆုိ ေျပာစရာက ရွိခဲ့ဖူးတာကိုး။ တစ္ေန႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး
တာ၀န္ခံ အင္းစိန္ေထာင္ထဲ လာမယ္ဆုိေတာ့ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတြက ေထာင္ထဲက အေဆာက္
အအုံ ေတြကို ထုံးျဖဴသုတ္ မြမ္းမံျခယ္သၾကတာ ေပါ့ေလ။

ဒါကို ဆရာမင္းသိခၤက အတိတ္၊ နိမိတ္ေကာက္ယူၿပီး သူ ႐ုံးထုတ္ခံရတဲ့ ေန႔မွာ အစ္ကုိေမာင္၀ံသ
တို႔ကို "ၾကည့္ ေန၊ က်ဳပ္ ႐ုံးထုတ္က ျပန္လာတဲ့အခါက် ရင္ ကြင္းလုံးကြ်တ္လြတ္ေစ အမိန္႔ခ်မွတ္
လုိက္တာကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ ၾကားရလိမ့္မယ္" လုိ႔ ေျပာသတဲ့။

အဲ ႐ုံးထုတ္က ျပန္လာေတာ့ ဆရာမင္းသိခၤကို ႏွစ္ ၂၀ ျပစ္ဒဏ္ ခ်လုိက္တယ္ဆုိေတာ့ သူေျပာတာ
ကို ဘယ္သူက ယုံၾကည္ေတာ့မွာလဲဗ်ာ။ အခုလည္း လာျပန္ၿပီ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ တကယ္မွန္သြားပါ
တယ္။

ဆရာမင္းသိခၤ ေျပာတဲ့ရက္၊ အခ်ိန္အတိအက်မွာပဲ အစ္ကိုေမာင္၀ံသ (နာမည္ရင္း ဦးစုိးသိမ္း၊ အဂၤါ
သား) ေထာင္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲခက္တာက ေထာင္ပုိင္ႀကီး႐ုံးခန္းက အစ္ကိုေမာင္၀ံသ
ကို ေခၚတယ္ဆုိ ေတာ့ အစ္ကိုေမာင္၀ံသအေနနဲ႔ ထင္လိုက္တာက ေနာက္ထပ္ပုဒ္မတစ္ခု ထပ္တုိး
ျပန္ၿပီလို႔။ ဟုိေရာက္မွ ခုခ်က္ခ်င္း လႊတ္ၿပီဆုိတာ ျဖဳန္းခနဲသိလုိက္ရေတာ့ သူ႔ပါးစပ္က "ဟာ
ဒီတစ္ခါေတာ့ ကိုေအာင္ထြန္းႀကီးေျပာတာ မွန္သဗ်" ဆုိၿပီး လႊတ္ခနဲ ထြက္သြားပါေရာ။

ဒါနဲ႔ ေထာင္ပုိင္ႀကီးနဲ႔တကြ တာ၀န္ရွိသူေတြက "ဘာမွန္တာလဲ" ဆုိၿပီး ေမးၾကေတာ့ ဆရာမင္းသိခၤ
ရဲ႕ ေဟာၾကားခ်က္ကို ေျပာခ်လုိက္တာေပါ့။ ဒီေတာ့ တာ၀န္ရွိသူေတြက ဆရာ မင္းသိခၤကုိ
ခ်က္ခ်င္းေခၚေတြ႕၊ ေမးခြန္း တစ္ခုေမးတယ္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တုိင္းျပည္မွာ တကယ္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္
လာမလား" ဆုိတဲ့ ေမးခြန္း။ ဆရာမင္းသိခၤလည္း အက်ပ္႐ုိက္သြားတာေပါ့။ ေနာက္ဆုံး ျငင္းမရတဲ့
အဆုံး သူ႔ကို တစ္လအခ်ိန္ေပးပါ။ သက္သတ္လြတ္စား၊ အဓိ႒ာန္၀င္ၿပီးတာနဲ႔ အေျဖ ေပးပါ့မယ္လို႔
ေျပာၿပီး တစ္လျပည့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာျပည္တြင္သာမက ကမၻာမွာ
ပါ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္မွာ ဧကန္ပဲ"လို႔ ဆရာမင္းသိခၤက
ေျဖလုိက္ပါတယ္။

"ကေန႔ ဆရာမင္းသိခၤ အသက္ထင္ရွား ရွိေနေသးရင္ သူ႔ေဟာေျပာခ်က္အတုိင္း မွန္ေနတာကို
ေတြ႕ျမင္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ေနမလဲ မသိဘူး"လို႔ ဆရာေမာင္ေသြးသစ္ ေျပာျပတာ
ကုိ ၾကားသိခဲ့ရဖူးပါတယ္။

ဆရာခက ကြ်န္ေတာ့္ကိုလည္း "ေဟ့ေကာင္၊ မင္း တစ္ႏွစ္မေက်ာ္ဘူး၊ ျပန္လြတ္မွာ။ ေထာင္မက်
ဘူး။ မင္းတုိ႔ထဲမွာ ေထာင္က်မယ့္သူတြပါမယ္။ အမည္ခံ ေထာင္က်ေပါ့ကြာ။ ခ်က္ခ်င္းျပန္လြတ္
လိမ့္မယ္။ စိတ္ဓာတ္က်မွာစုိးလုိ႔ ျပန္မေျပာပါနဲ႔" လို႔ မွာပါတယ္။

အစ္ကိုခေျပာတဲ့အတုိင္း မွန္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တစ္ႏွစ္မေက်ာ္ပါဘူး။ ထိန္းသိမ္းခံဘ၀ နဲ႔ ၁၀ လ
ေနၿပီး ျပန္လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆုံးအသုတ္ အစ္ကိုေမာင္၀ံသတုိ႔ က ကုိးလနဲ႔ ျပန္လြတ္သြားပါ
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က တတိယအသုတ္ပါ။

ဂ်င္ဘေရာင္း မုိးေက်ာ္သူနဲ႔ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေမာင္စုိးတုိ႔က ဒုတိယအသုတ္ပါ။ ေရြး ေကာက္ပြဲအႏိုင္
စာရင္းေၾကာင့္ တတိယ အသုတ္လႊတ္ေပးၿပီး ေနာက္ထပ္မလႊတ္ ေတာ့ပါ။ စက္တင္ဘာလမွာ
ဘန္နီ ေဇာ္မင္းဦး အေဖဆုံးေတာ့ ဘန္နီ႔ကို ခဏထုတ္ေပးပါတယ္။

ျပန္ေခၚသြားၿပီး ရက္လည္တဲ့ ညေနမွာ အၿပီးျပန္လႊတ္ ေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အုပ္စုက က်န္တဲ့
သူေတြကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အထိ ထားပါတယ္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွာ ႐ုံးတင္ တရားစြဲဆုိၿပီး ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္စီ ခ်ပါတယ္။ ၁၉၉၂
ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ၁၁/၉၂ အမိန္႔နဲ႔ အားလုံး ျပန္လြတ္လာပါတယ္။

ေထာင္က် တစ္လေက်ာ္ပဲ ေနခဲ့ရတာပါ။ ျပန္လႊတ္ေပးတဲ့ပုံေတြကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ကေန ျပသပါ
တယ္။ ၃ တုိက္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျခံထဲက အုပ္စုထဲမွာက ကိုတင္ေဆြမိုးက အသက္အႀကီးဆုံးဆုိ
ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အုပ္စု ရဲ႕ လူႀကီးပါပဲ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အုပ္စုရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က အားလုံဟာ ဘာအေသြး ဘာအေရာင္ ဘာဂုိဏ္းဂဏအစြဲမွ
မရွိ ျခင္းပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ ရပ္တည္တဲ့ သီးသန္႔ အုပ္စုေလးသေဘာ
ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဘယ္ေနရာ ဘယ္တုိက္ေရာက္ေရာက္ အားလုံးနဲ႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၾကပါတယ္။ လက္၀ဲလက္ယာ
အုပ္စုေတြနဲ႔လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ အတူတူေနခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ ကုိတင္ေဆြမုိး၊ ကိုေမာ္၊ ကိုေအာင္၊
ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အစ္မေခၚရ မယ့္ အရြယ္ေတြပါ။
မ်ဳိးသိမ္း၊ ထင္ေက်ာ္၊ ေက်ာ္သူရကိုကုိ၊ ဘန္နီေဇာ္မင္းဦး၊ မုိးျမတ္သူ၊ ေပၚလြင္ဦး၊ ေအာင္ေက်ာ္မိုး
တို႔က အန္တီေခၚရမယ့္အရြယ္ေတြပါ။

၁၀ ခန္းမွာက ကုိတင္ေဆြမုိး၊ ကြ်န္ေတာ္၊ ရခုိင္ၾကည္၀င္းတုိ႔ ေနၾကပါ တယ္။ ၉ ခန္းမွာက ကိုေမာ္၊
ကိုေအာင္၊ ေမာင္ေမာင္ဦး (ယခုျခံထဲ အစ္မလုံျခံဳေရး)၊ သာေကတ သိန္းလြင္တုိ႔ ေနၾကပါတယ္။
၈ ခန္းမွာက အင္န္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းတာ၀န္ခံ ေရွ႕ေနႀကီး ဘဘ ဦးထြန္းတင္ေနပါတယ္။
၇ ခန္းမွာက ကမၻာေက်ာ္ ျမန္မာဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီး တစ္ဦးနဲ႔ ေဆြမ်ဳိးေတာ္သလုိ မေတာ္သလုိ
ၾကားရတဲ့ တ႐ုတ္ကျပားကေလး မ်ဳိးသိမ္းရယ္၊ ထင္ေက်ာ္ (ဂ်ပန္)ရယ္၊ ေက်ာ္သူရကိုကို (ယခု
ျခံထဲ အစ္မလုံျခံဳေရး)၊ ဘန္နီ (ခ) ေဇာ္မင္းဦး (ယခုျခံထဲ အစ္မလုံျခံဳေရး)နဲ႔ မုိးျမတ္သူ (ေထာင္မႉး
ႀကီးသား၊ မီကို႔ ညီေလး၊ ယခု နယူးဇီလန္ ေရာက္ေန)တုိ႔ ေနၾကပါတယ္။

၆ ခန္းမွာ က ေက်ာက္ဘီလူးသား ေအာင္ေက်ာ္မုိး (ေအာ္ဇီ)၊ လာဘမ္ဘာေပၚလြင္ဦး (ေအာ္ဇီ)၊
ဆန္နီကလ်ာကိုကိုႀကီး (ေအာ္ဇီ)တုိ႔ ေနၾကပါတယ္။ ၅ ခန္းတြဲ သတ္သတ္ပါ။ အခန္း ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅
ေလးခန္း တြဲက သတ္သတ္ပါ။ အခန္း ၅ မွာ ၾဆာေကၿမိဳး (ကိုမ်ဳိးႂကြယ္-ကိုေလး၀)၊ မႏၲေလးက
မုိးေက်ာ္သူ (ဂ်င္ဘေရာင္း)၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေမာင္စုိး၊ ၀င္းျမင့္ဦးတို႔ ေနၾကပါတယ္။

ေကၿမိဳးႀကီးတစ္ေယာက္က ေတာ့ ကြယ္လြန္သြားပါၿပီ။ အခန္း ၄ မွာ က ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦး၊
အတာ၊ ထိန္လင္းေအာင္တုိ႔ ညီအစ္ကုိသုံးေယာက္ ေနၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိေနတဲ့ ၅ ခန္းတြဲ
က လူအမ်ားဆုံးပါပဲ။ ေပ်ာ္ဘြယ္ေမာင္စုိးနဲ႔ မုိးျမတ္သူတုိ႔ဟာ ရယ္စရာ ေမာစရာ ေျပာတတ္ၿပီး
ရႊတ္ေနာက္ေနာက္ ေနတတ္ပါတယ္။

မုိးျမတ္သူ ရႊတ္ေနာက္ ေနာက္ ေျပာၿပီဆုိရင္ ဘဘဦးထြန္းတင္ က ရယ္ေမာၿပီး သေဘာက်ေလ့ရွိ
ပါတယ္။ ညစာထမင္းစားၿပီးၿပီဆုိရင္ ေပၚေပၚနဲ႔ မုိးျမတ္သူက အတုိင္အေဖာက္ညီညီနဲ႔ "ကဲ ၿပီးၾက
ၿပီလား။ ၿပီးရင္ စတိတ္႐ႈိးသြားၾကမယ္"ဆုိၿပီး သီခ်င္းဆုိတဲ့အစီအစဥ္ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၅ ခန္းတြဲ
ရဲ႕ ထိပ္ဆုံးခန္း အခန္း(၆) ကစၿပီး သီခ်င္းဆုိပါတယ္။ ေပၚေပၚက ပင္တုိင္ပါပဲ။ ဗုိလ္သီခ်င္းနဲ႔ စဖြင့္ပါ
တယ္။ 'လာဘမ္ဘာ' သီခ်င္းကို အျမဲေတာင္းဆုိလုိ႔ သီဆုိေပးရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္က
ေခတ္စားခဲ့တဲ့ 'ဘနားနားဘုတ္' သီခ်င္းလည္း အျမဲဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေပၚေပၚကို 'လာဘမ္ဘာ'လုိ႔ ထည့္ထည့္ ေခၚေ၀ၚပါတယ္။ မုိးျမတ္သူ ကတာ့ အခန္း ၇
ရဲ႕ အဆုိေတာ္ပါပဲ။ ဘန္နီတုိ႔က နားၿငီးလုိ႔ ေတာ္ပါေတာ့ေျပာလည္း ဆက္ဆုိလ်က္ပါပဲ။ ၈ ခန္းက
ဘဘဦးထြန္းတင္ကို ကြ်န္ေတာ္က ေတာင္းဆုိတဲ့အတြက္ ဂီတနက္သန္ ကိုေစာညိမ္းရဲ႕ 'ေႏြေႏွာင္း
ရြက္က်န္'နဲ႔ ကိုမင္းသူရဲ႕ 'ပုံပမာ'သီခ်င္း ေတြကို သီဆုိျပပါတယ္။

အျမဲတမ္း ေတာင္းဆုိတဲ့အတြက္ ဘဘဦးထြန္းတင္ က အဲဒီသီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ကုိ သင္ေပးပါ တယ္။
(ကြ်န္ေတာ္က သီခ်င္းေတြကို ႀကိဳက္ေပမယ့္ မဆုိတတ္ပါဘူး။) ကြ်န္ေတာ္ 'ပုံပမာ' သီခ်င္း
ေတာင္းဆုိတာကို အစတုန္းကေတာ့ အမွတ္တမဲ့ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာ္သူရကိုကုိနဲ႔ ဘန္နီက ရိပ္မိ
သြားေတာ့ 'ေမာင့္အနားမွာ ထုိင္လုိ႔ရယ္' စာသားေနရာေရာက္ရင္ ၀ုိင္းေအာ္ ၾကတယ္။

ဘဘဦးထြန္းတင္ကိုလည္း (ဘဘ အဲဒီစာသားေနရာေရာက္ရင္ မဆုိျပပါနဲ႔) ဆုိၿပီး ဘဘကိုေျပာ
ေတာ့ ဘဘက ဘာေၾကာင့္လဲဆုိၿပီး ရယ္ၿပီး ေမးတယ္။ ေက်ာ္သူရကိုကိုက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္
(၁၉၇၉-၁၉၈၀)ကတည္းက သူနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ သိလာၾကတာပါဆုိၿပီး ကြ်န္ေတာ့္အေၾကာင္းေတြ
ေျပာျပပါ တယ္။

ဘန္နီလည္း သိတယ္၊ ေမးၾကည့္ ပါေျပာေတာ့ အားလုံးက သိသြားၾကပါတယ္။ ေက်ာ္သူရနဲ႔ ဘန္နီ
က ကြ်န္ေတာ့္ကို အေနာက္ဆုံးပါ။ သူတို႔အခန္းကေန အဲဒီသီခ်င္းစာသားနဲ႔ ေအာ္ဆုိၿပီး ေနာက္ပါ
တယ္။

ဩဇာသံအျပည့္ရွိတဲ့ အသံ ေအာေအာနဲ႔ တ႐ုတ္ကျပားကေလး မ်ဳိးသိမ္းကလည္း "ေအး အျပင္
ေရာက္လုိ႔ ကေတာ့ေတြ႕ၾကၿပီေပါ့။ အိမ္ေရွ႕ကေန သြားကို ေအာ္မယ္"ဆုိၿပီး ေနာက္ပါတယ္။
မုိးျမတ္သူပါးစပ္ထဲ ေရာက္သြားၿပီဆုိရင္ ပုိဆုိးေတာ့တာပါပဲ။ ရယ္တဲ့အခါလည္းရယ္ရ၊ ေဒါသျဖစ္တဲ့
အခါလည္း ျဖစ္ရနဲ႔ ေထာင္ထဲကအခ်ိန္ကာလေတြကို ကုန္ဆုံးေစပါတယ္။

၇ ခန္းကေကာင္ေတြအေၾကာင္းလား၊ ေရးျပရဦးမွာေပါ့။ ဒီေကာင္ေတြနဲ႔ ဘယ္လုိေရစက္ပါလာလဲ
ေတာ့ မသိပါဘူး။ ဆုံေနၾကတုန္း။ ထင္ေက်ာ္ ဂ်ပန္ ေရာက္ေနၿပီ။ အားေနတဲ့အခ်ိန္ဆုိ သူ႔ မိသားစု
အိမ္ေရာက္ပါတယ္။ ထင္ေက်ာ္ အေဖ၊ အေမ၊ အစ္မ၊ မိန္းမနီနီ၊ သား ကေလးတုိ႔နဲ႔ ရင္းႏွီးခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ မိခင္ဆုံးတဲ့ သတင္းၾကားေတာ့ ထင္ေက်ာ္နဲ႔ ေနလင္း (မႈံႀကီး)တုိ႔က ျပည္ပကေန
၀မ္းနည္းစကားနဲ႔ ကူညီၾကပါတယ္။ မုိးျမတ္သူနဲ႔ အျပင္ေရာက္ေတာ့ အျမဲပဲေတြ႕ပါတယ္။ အတူတူ
လည္း ေနၾကပါတယ္။

ဥမၼာ၊ မီကိုတို႔နဲ႔ အခု နယူးဇီလန္ကို ေျပာင္းသြားပါၿပီ။ တ႐ုတ္ ကျပားကေလး မ်ဳိးသိမ္းနဲ႔က မေတြ႕
ၾက ေတာ့ပါဘူး။ ဒူဘုိင္းက ဘတ္ခ်္ခါလီဖာ တာ၀ါမွာ သြားေနသလုိလုိ၊ စင္ကာပူက မရီနာေဘးကို
ေျပာင္းေနသလုိလုိ ၾကားမိပါတယ္။ မိေခ်ာင္နဲ႔ ဘန္နီနဲ႔ကေတာ့ အခုထက္ထိ ဆုံတုန္းပါပဲ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

 

 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။