သာမန္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုကို ရွာေဖြေနပါသလား?

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာတိုင္း(မ္) နဲ႔ work.com.mm တို႔မွာ သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူးထဲက အလုပ္အကိုင္ကို ရွာေဖြလိုက္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို အလုပ္ေခၚယူလိုပါသလား?
လစ္လပ္ေနေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေန႔စဥ္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူေပါင္းမ်ားစြာထံ ေရာက္ရွိေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္လိုက္ပါ

ျမန္မာတိုင္း(မ္) ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး၀န္ေဆာင္မႈကို work.com.mm မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။