ရခုိင္ျပည္နယ္၌ နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္အသင္း၏ လူနာေပါင္းမ်ားစြာ က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ျပတ္လတ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕သည္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသျဖင့္
က်န္းမာေရး အေထာက္အပ့ံမ်ားရရွိေနသည့္ လူနာ ေပါင္းမ်ားစြာ က်န္းမာေရးအေထာက္အပ့ံမ်ား
ကုိ မရရွိေတာ့ေၾကာင္း နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္အသင္း (MSF) မွ Country Health Director
Dr John Patrick Almeidaက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အာဆီယံစီးပြားေရး သုေတသနသိပၸံ ကူညီမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုံးစုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံ
ကိန္းတစ္ခုကို အာဆီယံစီးပြားေရးသုေတသနသိပံၸက စတင္သုေတသနျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ
သိပံၸမွ အဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ မစၥတာဖုကုနာရီကိမူရက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ၿပီးခဲ့သည့္
သီတင္းပတ္က ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ ၌ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အစိုးရကို အားျဖည့္ျခင္းထက္ ျပည္သူကို အားျဖည့္သည့္ အကူအညီမ်ဳိး လိုအပ္

ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးတည္စျပဳေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ၀င္ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းအကူ
အညီတို႔သည္ အစိုးရ၏အင္အားကို ျဖည့္တင္းျခင္းမ်ဳိးထက္
ျပည္သူ႔အင္အားကို တိုက္႐ိုက္ျဖည့္တင္းေပးသည့္ အကူ
အညီမ်ဳိးသာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေဇာတိက ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စတင္ တင္ပို႔ႏုိင္မည္

မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕မွ ထြက္ရွိေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အား
ပိုက္လိုင္းသြယ္ယူကာ ထုိင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္အနီးရွိ ကန္ဆာနာ
ဘူရီျပည္နယ္သို႔ သြယ္တန္းတင္ပို႔မည့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း
စီမံကိန္းသံုးခုတြင္ေနာက္ဆံုးပိုက္လုိင္းျဖစ္သည့္ ေဇာတိက
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းအား ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေမာႀကီးေက်းရြာမွ
တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္စီစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အစိုးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္
လုပ္ငန္းအရ ႏွစ္စဥ္ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ရာခိုင္ ႏႈန္းစီ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု
အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္က
ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္မွ စတင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ
ပေပ်ာက္ေရးေန႔ ျဖစ္သည့္ ႏို၀င္ဘာလ၂၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ခါ
၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 'အိမ္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္
ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာကမၻာဆီသို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္း
ဖက္မႈရပ္တန္႔ဖို႔ အမ်ဳိးသားမ်ား လည္း ပါ၀င္စို႔' ဟူေသာ
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သတင္းတိုမ်ား

- ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္မွ မဟာဘြဲ႕မ်ားေခၚယူ
- မဂၤလာလူငယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအလွဴရွင္ ဖိတ္ေခၚ
- စင္ကာပူမွ Diploma in Management ရယူႏုိင္
- သူတုိ႔ေဟာေျပာၾကသည္

» အျပည့္အစံုသို႔

ငလ်င္ဒဏ္ခံရႏိုင္မႈ ျဖစ္တန္ေျချပေျမပံု ပုဂၢလိက အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ပါ ျဖန္႔ေ၀မည္

အနာဂတ္ ေျမငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ ေသာ ငလ်င္ဒဏ္ခံရႏိုင္မႈ
ျဖစ္တန္ေျချပ ေျမပံုမ်ားကို ေအာက္တိုဘာေႏွာင္းပိုင္း မွ စတင္ျဖန္႔ေ၀ထားေၾကာင္း ေျမငလ်င္
ေကာ္မတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးသူရထြန္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်တုိ႔ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္မည္

လူကုန္ကူးသူမ်ား အဓိကပစ္မွတ္ထားခံရသည့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၌ လူကုန္ကူးမႈအႏၲရာယ္အေၾကာင္းကုိ အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရ မဟုတ္
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အသိေပး၊ ဗဟုသုတျဖန္႔ေ၀ဖုိ႔
လုိအပ္ၿပီး အေမရိကန္အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
ထဲထဲ၀င္၀င္ ကူညီပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံ
အမတ္ႀကီး ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္လ္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

စိတ္ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား အခမဲ့ ကြင္းဆင္းကုသမႈ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္

ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားေသာအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေဆး႐ုံသုိ႔လာေရာက္မကုသႏုိင္ေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ
ရွင္မ်ားအား ရန္ကုန္ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံႀကီးက လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အခမဲ့ကြင္းဆင္း
ကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း