Monday, April 24, 2017

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ေအာင္ပြဲႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ အနာဂတ္

အမ္းၿမိဳ႕နယ္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အလယ္ဗဟို
နားတစ္ဝိုက္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္
ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းေတြကိုဆက္သြယ္ရာမွာ
မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းရတဲ့ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တရား႐ုံးငါး႐ံုးတြင္ အမႈအျမန္ၿပီးျပတ္ေစေရး ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ အမႈမ်ားအျမန္ၿပီးျပတ္ေစရန္
တရား႐ုံးငါး႐ံုးတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္မႈ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ေဒၚေအးေအးၾကည္သက္က ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဝင္းျခံလြတ္မ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ေတြ႕ေနရသျဖင့္ သတိထားရန္လိုအပ္လာ

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္းရွိ ၿမိဳ႕သစ္ဧရိယာတခ်ဳိ႕တြင္ ေျမကြက္
လြတ္မ်ား၌ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားရွိေန
သျဖင္႔ ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သတိထားရန္လိုအပ္ေန
ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္ မရွိေသးဟုဆုိ

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ပတြင္ ေျပာဆိုမႈအခ်ဳိ႕
ရွိေနေသာ္လည္း တရားဝင္ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေသးသက့ဲသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္လည္း
မရွိေသးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေတာရွင္းျခင္း၊ ေျမျပင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း စက္ယႏၲရားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ စိစစ္သြားမည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္က
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ၊ ပုဂၢလိက၊ ကုမၸဏီ၊
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေလွ်ာက္ထားလာေသာလုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဌာနအေနျဖင့္
စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား အသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕
ဝင္ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သံုးႀကိမ္တုိင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ ေကာ့မွဴးက သမင္ျခံရြာ

''သူတုိ႔က ကမၻာေက်ာ္ေတြေလ၊ နာမည္ႀကီး။ ဒါကို
ေကာင္းတယ္ ထင္ေနတာ။ ဘယ္ေတာ့မွ
ေျပာင္းလဲခ်င္မလဲ မသိဘူး'' ဟု အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက
စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ ညည္တြားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုအမ်ဳိးသမီးမွာ မဲ႐ံုပိတ္ၿပီး မိနစ္ပိုင္းအလုိတြင္
ေရာက္လာသည့္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦးကုိ
မဲေပးႏုိင္ေရး ကူညီႀကိဳးစားေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘုရားဆင္းတုေတာ္မရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ားလွဴဒါန္းမည္

ေမတၱာေပါင္းကူးတံတား ပရဟိတအဖြဲ႕ႏွင့္ပီတိေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ကိုးကြယ္စရာဘုရား
ဆင္းတုေတာ္မရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ဥာဏ္ေတာ္တစ္ေပခန္႔ရွိ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား
လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြနဲ႔ တစ္ႏွစ္တာခရီး

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့လႊတ္လပ္
ၿပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြအရ
ျပည္နယ္အသီးသီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးေတြမွာ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္တက္လာ
တာနဲ႔အညီ ျပည္သူ႔ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္
ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္...

» အျပည့္အစံုသို႔

ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုးရွိသူ သတင္းေပးသူကို ေငြက်ပ္ ၅,ဝဝဝ ခ်ီးျမႇင့္ေပးေန

ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္
ငွက္ဖ်ားေရာဂါပုိးရွိသူအေၾကာင္းကုိ လာေရာက္သတင္းေပးပါက ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕  (WHO)
၏အစီအစဥ္ျဖင့္ သတင္းေပးသူကုိ ေငြက်ပ္ ၅,ဝဝဝ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေနေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

မဟာမုနိဘုရားႀကီး ေရႊမိုက္ထုတ္ျခင္းမွ ေရႊခုနစ္ပိႆာနီးနီး ထြက္ရွိ

မဟာမုနိဘုရားႀကီးေရႊမိုက္ထုတ္ျခင္းမွ ယခုႏွစ္တြင္
ေရႊပိႆာခ်ိန္ ခုနစ္ပိႆာနီးနီးထြက္ရွိေၾကာင္း
မိုက္သူႀကီးျဖစ္သူ ဦးေအာင္မိုးက မတ္ ၃၁ ရက္က
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း