ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲမႈကို ေကာ္မရွင္ ျငင္းဆို

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လိုက္လံမဲဆြယ္ေပးခြင့္မရေအာင္ ကန္႔သတ္သည့္သေဘာ
သက္ေရာက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းကို ထုတ္ျပန္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႀကိဳးပမ္းေနသည္
ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

"သိပ္အျငင္းပြားရင္လည္း ယခင္လုပ္တဲ့အတုိင္း ၂၀၁၄ မွာ ဆက္လုပ္ၾကတာေပါ့။ ဒါက
ေကာင္းေစခ်င္လို႔ လုပ္လိုက္တာပါ။ ေဆးေၾကာင့္ ေလးသြားတယ္ဆိုရင္လည္း ဒီေနရာမွာပဲ
ရပ္တန္႔ၾကတာေပါ"ဟု ဦးတင္ေအးက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေမ ၁၆ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆန္းမစ္ပါ့ခ္ဗ်ဴးဟုိတယ္တြင္ ဦးတင္ေအးဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္
စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံစဥ္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို
၎က ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လုိက္နာရမည့္ ေဟာေျပာခြင့္၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ၫႊန္ၾကားခ်က္အသစ္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

မူၾကမ္း အဆင့္သာရွိေသးသည့္ ထိုၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက
၎ကိုယ္တိုင္ မဲဆြယ္မႈမျပဳဘဲ ကုိယ္စားမဲဆြယ္ပါက အကန္႔အသတ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

စည္းမ်ဥ္းသစ္အရ အမတ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရန္ ရက္ ၃၀
အခ်ိန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကာလတြင္ ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ မဲဆြယ္ေပးရန္ လႊဲအပ္သည့္
ကိုယ္စားလွယ္ကျဖစ္ေစ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔မဲဆြယ္မည့္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ
တင္ျပရမည္ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

"တင္လာရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒါေတြကို ၾကည့္မယ္။ ၾကည့္ၿပီးရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ခြင့္မျပဳဘူး
ဆိုတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး" ဟု ၎ကေျပာသည္။

စည္းမ်ဥ္းမူၾကမ္းကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ထားသလုိ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္
ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ကလည္း ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း