၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္

ဆီဘူးေက်းရြာ၌ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ကယန္းအမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ေရႊရတုအခမ္းအနား၌ ေတြ႕ရသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဆီဘူးေက်းရြာ၌ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ကယန္းအမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ေရႊရတုအခမ္းအနား၌ ေတြ႕ရသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္လိုေၾကာင္း
ေျပာၾကားေနၾကေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ရွိေနသည့္အတြက္ တည္ေဆာက္ရန္
မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကယန္းျပည္သစ္ပါတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ဆီဘူးေက်းရြာ၌ ဇြန္လ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ
ကယန္းအမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊရတုအခမ္းအနား၌
အခ်က္ေလးခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုသို႔
ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ရွိေနသ၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စည္း၀ိုင္းအတြင္း ပိတ္မိေနၿပီး
ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ အျပင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနရသည့္ အေျခအေနပင္
ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

"၂၀၀၈ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒရွိေနသ၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က သက္ဆိုးရွည္
ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ျပန္
ျဖစ္ေအာင္ အစအလယ္အဆံုး ျပင္ဆင္ေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲေရးဟာ
ကယန္းအမ်ဳိးသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း အသက္စြန္႔ခဲ့သူ အာဇာနည္သူရဲေကာင္း
ေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဒီေန႔ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ တာ၀န္
ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးႏိုင္က
အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကယန္းျပည္သစ္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ျမားႏိုကလည္း ကယန္းျပည္သူလူထုမ်ား
ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေမြးျမဴေပးထားဆဲျဖစ္သည့္
အတြက္ ျပင္ဆင္ေရး(သို႔) အသစ္ျပန္ ေရးဆြဲေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကယန္းျပည္သစ္ပါတီသည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)တို႔၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ အတြင္းေရးမႉး
ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာလြင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"၈၈ နဲ႔ ၿဴီ တို႔ လုပ္ေနတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ ဆင္ေရးလုပ္ေနတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေထာက္ခံပါတယ္။
အဲဒီလို ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေနတာကို လိုက္ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့ သူေတြကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔
႐ႈတ္ခ်ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကယန္းျပည္သစ္ပါတီသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္
အေျခခံေသာ ညီလာခံမွ တစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္လိုၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္
ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး စသည့္
အခန္းက႑မ်ားအတြက္ အဓိကထား ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ကယန္းအမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔
တက္ေရာက္လာၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ကယန္းျပည္သစ္ပါတီသို႔ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး
ထို သ၀ဏ္လႊာမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း က႑ကိုသာ အထူးျပဳၿပီး
ေရးသား ေဖာ္ျပထားၾကသည္။

ကယန္းအမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၄ ရက္တြင္
ေငြစကၠဴမ်ားကို တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္အတြက္ ကယန္းလူထု၏ မေက်နပ္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီကို
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္အႏွစ္ ၃၀ လံုး အစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းရာ လက္ခံခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔
လုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာပါ။
ဒါေပမဲ့ အခုထက္ထိလည္း ဘာေဆြးေႏြးပြဲမွ ျဖစ္မလာေသးပါဘူး"ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာလြင္
ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း