ကခ်င္ေဒသရွိ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး စိုးရိမ္ရ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခု၌ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ယခုလ အေစာပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ၀လံုး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခု၌ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ယခုလ အေစာပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ၀လံုး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ကခ်င္ေဒသရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အလယ္တန္း
ပညာသင္စရိတ္အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအနာဂတ္မွာ
စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ကူညီေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား၌
မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ေက်ာင္းမ်ား ဆက္လက္ဖြင့္ထားၿပီး နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်ာင္းမ်ား
တြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကား ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းႏွင့္ တြဲလ်က္ဖြင့္လွစ္ထားေတာ့ ေက်ာင္းေနရာ မလံုေလာက္ေသာ
ေၾကာင့္ အခ်ိန္မ်ား ခြဲသင္ေနရေၾကာင္း ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ေဒၚေနာင္းလတ္က ေျပာသည္။

"ေနရာကမလံုေလာက္ေတာ့ မနက္ကို မူလတန္း၊ ညေနပိုင္း အလယ္တန္းကုိ သင္ရတယ္။
အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္၊ မစိုက္ႏိုင္ ဒီလိုပဲသင္ရတယ္။ စာသင္ေပးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း ေစတနာ
၀န္ထမ္းေတြမ်ားတယ္၊ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ သင္တန္းေပးထားေသာ အရည္အခ်င္းက
သိပ္မျပည့္ဘူး။ အခု သုံးႏွစ္အတြင္း ၁၀ တန္းေအာင္တဲ့ ကေလးတစ္ႏွစ္မွာ ၁၀၀ နဲ႔ ဆို ၃၀၀ ရွိၿပီ။
ဒီကေလးေတြက အစိုးရ တကၠသိုလ္ကို တက္ခြင့္မရဘူး။ ဒီကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးအနာဂတ္က
မဲ့ေနတယ္။ ပညာေရးဟာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ စစ္ပြဲေၾကာင့္
လူတစ္သိန္း ေက်ာ္ေျပးေနရတယ္။ အဲဒီထဲက သံုးေသာင္းေက်ာ္ေသာ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရး
ဟာ အနာဂတ္မဲ့ ေနတယ္။ အခုလက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေရွး႐ႈၿပီး စစ္ပြဲေတြ ရပ္ေပးၾကပါ"ဟု
ေဒၚေနာင္းလတ္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ေကအိုင္ေအမွ ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ ေျမအတြင္းရွိ ကေလးမ်ားအား မူလတန္းမွ ဒီပလိုမာ
တန္းအထိ ပညာေရးကို စစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွ စတင္ခါ အခမဲ့စီစဥ္ ေပးထားသည္။

ေဆးေက်ာင္းႏွင့္ သူနာျပဳဒီပလိုမာသင္တန္းအထိ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႕ ၁၀ တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္
အတြင္း ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေကအိုင္ေအထိန္းခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ကေလးမ်ားကို ဆက္လက္ပညာ
သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေကအိုင္အိုထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမွ ေျပာင္းေရြ႕လာေသာ
ကေလးမ်ားအား အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွ လက္မခံသည့္ အေျခအေနရွိခဲ့
သည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ အေျခအေနေၾကာင္းရြာ ၁၃ ရြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရၿပီး
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မန္စီၿမိဳနယ္ မန္၀ိန္းႀကီးႏွင့္ နမ္းခမ္းတြင္ ၎တို႔ကိုေနရာခ်ထားသည္ဟု
သိရေသာ္လည္း ကေလးမ်ားသည္ မည္သည့္ ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေနသည့္ အေျခအေနကို
မသိရေသးေၾကာင္း Sun Flower Group မွ ေဒၚျဖဴအိသိမ္းက ေျပာသည္။

"ဒီပညာေရးစနစ္မွာ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အေျခအေနပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးတိုင္းတန္းတူ အခြင့္အေရး
ရွိရမယ္။ မႏွစ္ကအထိ ေကအိုင္ အိုထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမေအာက္က ကေလးေတြဟာ အစိုးရ
ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ တကၠသိုလ္ကို တက္ခြင့္မရဘူး။ ေကအိုင္အိုလက္မွတ္နဲ႔ ဒီဘက္က အစိုးရ
ေက်ာင္းက လက္မခံဘူး။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ခြင့္ျပဳလား၊ မျပဳလား မၾကားမိေသးဘူး။ မူလတန္းနဲ႔
အလယ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသား မ်ားတယ္။ အထက္တန္းမွာ နည္းသြားၿပီ။ စစ္ျဖစ္ရင္ေျပးရတယ္၊
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကေက်ာင္းမွ အခန္းကန္႔ၿပီး စာသင္ခန္း မွာသင္ရတယ္။ ဒီကေလးေတြက
သင္ခန္းစာကို ဘယ္လိုအာ႐ံုစိုက္ႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ ဒီၾကားထဲ သင္႐ိုးေတြကို ဖ်က္ပစ္ၾကေသးတယ္။
စစ္ကျဖစ္ေနလို ေျပးေနရေတာ့ သင္႐ိုးကုန္ေအာင္ သင္ဖို႔မလြယ္ဘူး။ ေနာက္ဆိုးတာက
သမိုင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တမင္ဖ်က္ၿပီး သင္ၾကတယ္။ ဒီဘက္ကဖ်တ္သလို ဟိုဘက္
ကလည္းဖ်က္တယ္။ သမိုင္းအမွန္ကို ကေလးေတြ မသိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ ျမန္မာလို မသင္ၾက
ေတာ့ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္လုပ္ ၾကေတာ့မလဲ။ ျမန္မာစကားကို မသင္လို႔
အျပစ္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိမွာ ျမန္မာက ဘံုဘာသာစကား ျဖစ္ေနတယ္ေလ"ဟု
ေဒၚျဖဴအိသိမ္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကိုေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း