ဆန္ေဈးကြက္ တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ တရုတ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး

မူဆယ္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူေနသည့္ ဆန္ေဈးကြက္အား တရား၀င္ျဖစ္ေစေရး
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တရုတ္ဘက္မွ ဆႏၵရွိလာၿပီျဖစ္ကာ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုး၏ စီးပြားေရး သံအမတ္ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လာေရာက္
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံက နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူေနေသာ ေဈးကြက္သည္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာအေနျဖင့္
တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္က ခြင့္ျပဳမႈ မရွိေသးျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာမွ အဆိုပါဆန္ေဈးကြက္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကပါ တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္လိုလားလာျခင္း
ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွ စတင္ကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုး၏ စီးပြားေရးသံအမတ္က
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ရံုးသို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဈးကြက္ တရား၀င္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔မည္ဆန္မ်ားသည္ စားသံုးရန္
သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ပိုးမႊားႏွင့္ ေရာဂါကင္းစင္ေသာ ကုန္စည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ေထာက္ခံမႈ
ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑
စီးပြားေရးပညာရွင္ မစၥတာဆာဂ်ီယိုက မၾကာမီက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထက္ပါကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားသည္ ပိုးမႊားႏွင့္ ေရာဂါကင္းစင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္အတြက္
တရုတ္အစိုးရဘက္မွ အရည္အေသြးစစ္ေဆးဆိုင္ရာ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ
အရည္အေသြးစစ္ေဆးဆိုင္ရာ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းတို႔အၾကားတြင္ တရား၀င္သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုရန္လိုအပ္သည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္တြင္ အရည္အေသြး စစ္ေဆြးေရးဆိုင္ရာ
တရား၀င္ အဖြဲ႔အစည္း ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာဘက္တြင္ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုံ႔ဆိုင္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္သီးဆန္တင္ပို႔သူ
တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္ ကဆိုသည္။

အထက္ပါကဲ့သို႔ တရုတ္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေသာ ဆန္ေဈးကြက္အား တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက တရုတ္ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္အစိုးရအား
ေပးေဆာင္ေနရသည့္ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သက္သာခြင့္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရုတ္ႏွင့္
ျမန္မာ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုလာမည္ျဖစ္သည္ဟု
ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

တရုတ္သို႔ တင္ပို႔သည့္ ဆန္ေဈးကြက္ တရား၀င္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ပိုးမႊားႏွင့္ေရာဂါကင္းစင္
ေၾကာင္းကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ လည္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနအား
အသင္းအေနျဖင့္လည္း တိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္
ဥကၠဌ ဦးခ်စ္ခိုင္ ကျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်န္ ၄၀၀,၀၀၀ ခန္႔
တင္ပို႔ထားၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းပမာဏအနက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈသည္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀,၀၀၀ နီးပါး
အထိ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း