လူငယ္စင္တာ၏ ပဋိညာဥ္မူၾကမ္း အတည္ျပဳမည္

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လူငယ္စင္တာတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ပဋိညာဥ္မူၾကမ္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံမူ၀ါဒမ်ား
ကို အတည္ျပဳ၍ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းအား ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္
ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာလူငယ္စင္တာျဖစ္ေျမာက္ေရး ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္သည္။

"ဒီလူငယ္ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔မွာ အစိုးရဘက္က သုံးပုံတစ္ပုံ ပါ၀င္တယ္။ အေစာပိုင္းကေတာ့
၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲလို႔ သတ္မွတ္ထားတာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီစင္တာက ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ဆိုေတာ့
ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ အစိုးရရဲ့ပါ၀င္မႈက ပိုမိုလိုအပ္လာတယ္" ဟု လူငယ္စင္တာ
ျဖစ္ေျမာက္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိုသက္ေဆြ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လူငယ္ေရးရာ အထူးကိစၥရပ္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လူငယ္ ၁၅ ဦးပါ၀င္သည့္ လူငယ္
ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းရန္ မူၾကမ္းတြင္ ေရးဆြဲလ်ာထားၿပီး ထိုဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕က
အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးခန္႔၊ လူငယ္စင္တာက ငါးဦးႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
က လူငယ္ငါးဦးစီ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ားစင္တာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဦးေဇယ်ာေအာင္၊ ဘ႑ာေရးအခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္ ႏွင့္
ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးတို႔က ဦးေဆာင္ ႀကီးၾကပ္
တာ၀န္ယူေနသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း