ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ဆႏၵျပ

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပခ်ီတက္လာၾကစဥ္။ ေက်ာ္ကိုကို/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပခ်ီတက္လာၾကစဥ္။ ေက်ာ္ကိုကို/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊
ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္တြင္ ေက်ာက္ဆည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက
ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေက်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္တို႔မွ
ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ စစ္ကိုင္းသမ၀ါယမေကာလိပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား
အင္အား ၅၀ ေက်ာ္ တို႔သည္ အမ်ဳိးသားဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္သည့္ စာတမ္းမ်ား
ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"(အမ်ဳိးသားပညာေရး မူၾကမ္းမွာ) ပါ၀င္တဲ့အခ်က္ေတြက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို
ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒါေတြကိုျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးေစခ်င္လို႔ပါ။ သူတို႔ ဒီဥပေဒကို
ေရးဆြဲတုန္းကလည္း တကယ္သက္ဆိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ တစ္ေယာက္မွမပါဘဲနဲ႔
သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက လူေတြနဲ႔ပဲ ေရးဆြဲခဲ့တာပါ။ အစကတည္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
မရိွခဲ့တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒ မူၾကမ္းကို ေက်ာင္းသားထုအေနနဲ႔ အျပင္းအထန္ ႐ႈတ္ခ်ၿပီး
ေတာ့ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးေစခ်င္ပါတယ္" ဟု ေက်ာက္ဆည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ကုိထြန္းေအာင္ခ်ိမ့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမူမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေအာင္
ပိတ္ပင္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမူမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာပါက ေက်ာင္းထုတ္သည္
အထိ အေရးယူမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးကို ၀န္ႀကီးဌာနေတြက
ခ်ဴပ္ကိုင္ထားသည့္ ဗဟိုခ်ဴပ္ကိုင္မႈစနစ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎တုိ႔က ေျပာသည္။

"ဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားနဲ႔ မိခင္ဘာသာ
စကားဆိုတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားကိုပဲ ေက်ာင္းသံုးအျဖစ္
ျပ႒ာန္းထားတာေတြကို ေတြ႕ရတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို ဆရာေတြအေနနဲ႔
စာသြားသင္ရင္ ဗမာစကားပဲတတ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမတတ္ရင္ ဘယ္လိုမွ
အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တိုင္းရင္းသား ဘာသာေတြကိုလည္း
ျပ႒ာန္းေပးေစခ်င္တာ" ဟု ကိုထြန္းေအာင္ခ်ိမ့္ ကေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔
တင္ျပအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ထိုဥပေဒမူၾကမ္းပါ ၇၁ ခ်က္ကို
ျပင္ဆင္အတည္ျပဳထားေၾကာင္း သမၼတက လက္မွတ္ထိုးရန္သာ က်န္ရိွေတာ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း