ဗိုင္ဘာက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့စတစ္ကာမ်ား ဖန္တီးေတာ့မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ေရခံေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ စတစ္ကာမ်ားကို
လာမည့္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၃၀ရက္ေန႔က 50th Street Café တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲအတြင္း Viber ဖိလစ္ပိုင္မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္
မစၥခရစ္စတယ္လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ ေဈးကြက္တစ္ခုပါ။ တိုးတက္လာတဲ့
Viber သံုးစြဲသူႏႈန္းထားက အံ့အားသင့္ဖြယ္ပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူေတြ
အေနနဲ႔ Viber မိသားစုအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လာတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္။
ဒီေန႔ အခမ္းအနားမွာလည္း Viber ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကို မီဒီယာေတြဆီကို မွ်ေ၀ခြင့္ရတာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အထူးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မိပါတယ္" ဟု Viber ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
 Talmon Marco မွ အဆိုပါအခမ္းအနားအတြက္ ဗြီဒီယိုႏႈတ္ခြန္းဆက္သခ်က္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ Viber ဖုန္းေခၚဆိုမႈေဆာ့ဖ္၀ဲကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အသံုးျပဳသူ ၃ ဦးသာရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အသံုးျပဳသူ၂၀၀၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အသံုးျပဳသူ သံုးသိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၂ သန္း
နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး၊ ယခုေနာက္ဆံုး ဇူလိုင္လတြင္မူ အသံုးျပဳသူ ၅ သန္း ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
မစၥခရစ္စတယ္လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ Viber အသံုးျပဳသူ သန္းေပါင္း ၃၇၀ ခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Viber
အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ အခ်ိန္ကာလ
အနည္းငယ္အတြင္း အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

"တျခားဖုန္းေခၚဆိုမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ ေပၚလာေပၚလာ ျမန္မာျပည္သူေတြကေတာ့
Viber ကို ေရြးခ်ယ္ေနၾကတုန္းပဲ။ ဘာလို႔ေရြးခ်ယ္ၾကသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့
Viber အသံုးျပဳရလြယ္ကူတယ္။ အခမဲ့ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လို႔ပဲ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု
၎က ေျပာသည္။

"အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အသံုးျပဳသူေတြကို အေလးထားေသာအားျဖင့္
မၾကာခင္မွာ ျမန္မာ့ေရခံေျမခံေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိမယ့္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြနဲ႔
စပ္အပ္ေလ်ာ္ညီမယ့္ စတစ္ကာေလးေတြကို အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသြားဖို႔ စတင္လုပ္ေဆာင္
ေနပါၿပီ။ ျမန္မာ့ဟန္ပန္ စတစ္ကာေတြကိုေတာ့ လာမယ့္ သံုးလအတြင္းမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္လို႔
စီစဥ္ေနပါၿပီ" ဟု မစၥခရစ္စတယ္လီက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ Viber ကုမၸဏီမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးခြဲလာေရာက္ဖြင့္လွစ္ရန္ စိတ္၀င္စားေနၿပီး
လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကေတာ့ ကြန္ယက္ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ
နယ္ပယ္မွာ နံပါတ္ ၁ ျဖစ္လာဖို႔ပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြဟာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထားရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု
ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Viber ကုမၸဏီ၏ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး အႀကီးအကဲ Mark Hardy က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အခမဲ့ရရွိေသာ စတစ္ကာမ်ားကိုသာ အသံုးမ်ားလ်က္ရွိၿပီး
အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ေငြေပး၀ယ္ယူ
ရသည့္ စတစ္ကာမ်ား ၀ယ္ယူလိုသည့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္
စီမံလုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မစၥခရစ္စတယ္လီက ဆိုသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာ္ပေရတာအခ်ိဳ႕က Viber နည္းပညာကို ပိတ္ပင္မႈမ်ိဳး ရွိခဲ့ဖူးၿပီး
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားလာပါက Viber အေနျဖင့္ ေဒသခံနည္းပညာကုမၸဏီမ်ား၊
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္လည္း
ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သြားရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း ၎က အရိပ္အႁမြတ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ Viber ႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Galixo မွ CEO
Raphael Dana လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Viber ၏ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးအႀကီးအကဲ
Mark Hardy ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ဌာနအႀကီးအကဲ Michael Shmilov တို႔မွလည္း တက္ေရာက္သူမ်ား
သိရွိလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို Viber ေဆာ့ဖ္၀ဲမွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ေျဖဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း