လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမွ လူငယ္မ်ား ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္

Children of Tomorrow လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမွ လူငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ေဂဟာ
ေရရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေဂဟာမွ ကေလးမ်ား၏ဘ၀မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာေရးအတြက္
SoyAi တံဆိပ္ ပဲႏို႔ထုတ္လုပ္၍ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္
ေန႔က ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ SoyAi တံဆိပ္ မိတ္ဆက္ပြဲမွ သိရသည္။

အဆိုပါပဲႏို႕ပုလင္းကို မေလးရွားလူမ်ိဳး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Ms. Eileen ၏
စက္ပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၃၅၀ မီလီပါရွိေသာ
SoyAi ပဲႏိုု႕ တစ္ပုလင္းလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ဧၿပီလတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေဈးကြက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ
ယင္းမွ ရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ေဂဟာမွ ကေလးလူငယ္မ်ား၏ ဘ၀တိုးတက္ ျမင့္မား
ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ယင္းေဂဟာမွ လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဂဟာမွကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအသံုးစရိတ္
အတြက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဂဟာတြင္ လိုအပ္သည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ၃၀
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ SoyAi ပဲႏို႕ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအတြက္ ၃၀
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ SoyAi အဖြဲ႕သားမ်ားအတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳသြားမည္ဟု သိရသည္။

Children of Tomorrow လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသည္ အမွတ္ ၂၊ တိုက္ ၉/၄ ရန္ရွင္း
အိမ္ရာ ၊ ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မိဘမဲ့ေဂဟာသံုးခုမွ
ကေလးငယ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ယင္းေဂဟာမွ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားမွ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
ေရာက္ရွိလာေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ နယ္ေျမမၿငိမ္
မသက္ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။

SoyAi ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္မႈ၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္
အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ေဂဟာတြင္ ေနထိုင္သည့္ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး၊ ဘ၀
လံုၿခံဳေရး၊ လူေနမႈ ဘ၀တိုးတက္ ျမင့္မားလာေစေရးမ်ားအတြက္ Soyai Team ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး
ယခုကဲ့သို႔ကုန္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဂဟာမွ
သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း