ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆရာဆရာမမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ အသီးသီး၌ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တကၠသိုလ္
ဆရာဆရာမမ်ား သမဂၢအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၌ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ဆရာဆရာမ မ်ားကို
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနက နယ္ေ၀းေျပာင္းေရႊ႕ေစမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒဂုံ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

"သူတို႔က နယ္ကို ပို႔လိုက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နယ္မွာ ဆရာဆရာမမ်ား အေရးေတြ
ပိုၿပီးေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရသြားတာလို႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာထားပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆရာဆရာမ်ား နယ္ေျပာင္းေရႊ႕ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က တစ္ျပည္လုံး အေထြထြ
အေျပာင္းအေရႊ႕ မ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တန္းစီဇယားအတိုင္း သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ယခင္ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးေဟာင္း ေဒါက္တာခိုင္ျမဲက ေျပာသည္။

"အေျပာင္းအေရႊ႕(Transfer) မသြားသင့္တဲ့ သူကိုသြားခိုင္းရင္ တိုင္လို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ
အခ်ိန္အထိ တိုင္ၾကားစာ တစ္ေစာင္မွ မေတြ႕ရေသးပါဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင္ပညာ ဦးစီးဌာန၏ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေျပာင္းေရႊ႕
ခံရမည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕အလွည့္က် ဇယားကို တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္
သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာဆရာမ်ား အေျပာင္းအေရႊ႕
အေျခအေန မေရမရာထုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
အေျပာင္းအေရႊ႕ကို ျမန္ဆန္ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားအသင္းက
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း
ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အပါအ၀င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အျခားေသာေဒသခြဲ
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္ ဆရာဆရာမ ၂၀ ေက်ာ္တို႔မွာ မုံရြာ၊
ပုသိမ္၊ စစ္ေတြ၊ ေတာင္ငူ၊ ဟသၤာတ၊ ၿမိတ္၊ ထား၀ယ္ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့
ရေၾကာင္း ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္မွ ပုသိမ္တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူ သမိုင္းဌာန
လက္ေထာက္ ကထိက ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ေျပာသည္။

၎မွာ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တကၠသိုလ္တြင္ ကိုးႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ
စတင္ကာ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားအသင္းတြင္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရမႈက သူတို႔ရဲ႕ ေဘာင္ထဲက ျဖစ္ေပမယ့္ သမဂၢကို လူစုကြဲေအာင္၊
ၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္လိုက္တာလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခံစားရပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢရွိ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ခုနစ္ဦးအနက္
ေလးဦးကို နယ္ေ၀းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္အေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ သြားေရး
လာေရးခက္ခဲေသာ စစ္ေတြ၊ ၿမိတ္၊ ထား၀ယ္ စသည့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား တကၠသိုလ္မ်ားတြင္
တစ္ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကာ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊ ဟသာၤတ ကဲ့သို႔ေသာ
သြားေရးလာေရး လြယ္ကူသည့္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သံုးႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးပါက
အေျပာင္းအေရႊ႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ နယ္ေ၀းမ်ားသို႔ ပို႔ေနေၾကာင္း တကၠသိုလ္
ဆရာဆရာမ်ားဘက္က စြပ္စြဲမႈကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အမည္မေဖာ္လိုသူတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ား
သမဂၢမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း