သေဘၤာသားကုမၸဏီမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕၀န္ေဆာင္ခ တုိးျမွင့္ ေပးသြင္းရမည္

ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၁၀/၂၀၁၄) ဆံုးျဖတ္
ခ်က္အရ ေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈသီးစီးဌာန လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
မွသေဘၤာသားမ်ား ႏိုင္ငံျခားအလံ လႊင့္ထူထားေသာ သေဘၤာ မ်ားသို႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
ထြက္ခြာပါက ဌာန ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္ေၾကးကို ေျပာင္းလဲေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရး
၀န္ႀကီးဌာန သေဘၤာသားဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတိုးျမင့္ကေျပာသည္။

ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းသံုး ႏိုင္ငံျခားေရယဥ္မ်ား တြင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည့္
သေဘၤာသားတဦး ၊တႀကိမ္သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ျခင္း အတြက္ယခင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
ငါးေထာင္ေနရာတြင္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ တိတိ ကို ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းသံုး မဟုတ္သည့္ က်န္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရယဥ္မ်ားတြင္မူ တစ္ဦးတာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ျခင္း အတြက္ သံုးေသာင္း က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေပးေဆာင္ရန္စည္းကမ္း
သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ဩဂုတ္လ ၁ရက္ေန႕တြင္စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ညႊန္ၾကား
ခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနဆဲ (onboard)
အတြက္ တလလွ်င္ ေငြက်ပ္ငါးေထာင္ေပးသြင္းဆဲ ျဖစ္ သည့္ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ သေဘၤာသားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ျပန္လည္သတင္းပို႕ျပီးသည့္အခ်ိန္အထိ ယခင္သတ္မွတ္ႏႈန္း
အတိုင္းသာ ေပးေဆာင္ရန္ခြင့္ျပဳထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း