ရခိုင္၌ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး သီးသန္႔ မေဆာင္ရြက္ေတာ့

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သီးသန္႔ဧရိယာ သတ္မွတ္ကာ
ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံသား ဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ရန္ လိုေနသူမ်ားကို
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ ဦးစီးဌာန၏ တစ္ႏုိင္ငံလံုး မွတ္ပံုတင္ စိစစ္ေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရက ဗဟုိ ေကာ္မတီ
တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ စမ္းသပ္ ဧရိယာ (Pilot Project) အေနျဖင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ထပ္မံလက္ခံျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ
လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

"ေျမပံုၿမိဳ႕မွာ ရပ္လုိက္တယ္ ဆုိတာက ၿပီးသေလာက္လည္း ျဖစ္ေနၿပီေလ။ အခု တင္ထားတဲ့
ေလွ်ာက္လြာေတြကို ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း စစ္ၿပီးၿပီဆုိေတာ့ ဗဟုိက အတည္ျပဳဖို႔ပဲ
က်န္ေတာ့တာ။ အရင္ကေတာ့ ေျမပံုၿမိဳ႕ၿပီးရင္ ရမ္းျဗဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴမွာ ဆက္လုပ္မယ္လုိ႔
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ေျပာထားတာ ရိွတယ္။ အခုေတာ့ တစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအတာအေနနဲ႔
လုပ္လိမ့္မယ္။ ဘယ္ေတာ့ လုပ္မလဲ၊ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိတာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို
မေျပာေသးဘူး"ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွသိမ္း
က ေျပာသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည္နယ္အေရးေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာ
(ECC) ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၉၈၂ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို Pilot Project ထပ္မံေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္
မဟုတ္ဘဲ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ဦးစီး ဌာန၏ စီမံခ်က္မ်ားတြင္
တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စမ္းသပ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားရရိွသူ
ဘဂၤါလီ ၄၀ ရိွၿပီး ၁၆၉ ဦး မွာ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ကတ္ျပားမ်ား ရရိွခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံသား ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
ဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ေပးအပ္လုိက္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္သူ
လူထုကိုအစိုးရ အဖြဲ႕က ရွင္းျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေထာက္အထား မျပည့္စံုသူမ်ား ပါေနသည့္အျပင္ ကမန္လူမ်ဳိးအမည္ခံကာ
ႏုိင္ငံသားကတ္ ရယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း