ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္ ဦးေရ နည္းပါးေန

အၿငိမ္းစားပညာရွင္မ်ား၊လက္ရွိ ၀န္ထမ္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာ
ရွင္အဖြဲ႔ (Myanmar Academy of Medical Science )တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည့္
၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္ ဦးေရ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္ဟု ယင္းအဖြဲ႔၏ ဒုတိယဥကၠဌ ပါေမာကၡဦးေန-၀င္းက
ႏို၀င္ဘာလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာ
ရွင္အဖြဲ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

" အဖြဲ႔စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ အဖြဲ႔၀င္ဦးေရနဲ႔ အၿငိမ္းစားအဖြဲ႔၀င္ဦးေရ
ဆတူနီးပါးရွိေပမယ့္ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ အဖြဲ႔၀င္အသစ္မ်ားမ်ားစားစား မခန္႔အပ္ႏိုင္တဲ့
အတြက္ လက္ရွိ၀န္ထမ္း အဖြဲ႔၀င္ ဦးေရ နည္းပါးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၅ ႏွစ္အတြင္းမွာလည္း အဖြဲ
႔၀င္ေတြက မိမိတို႔ကဥာဏ္စြမ္း၊ စိတ္စြမ္းအားရွိ သေလာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္
မႈ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ရွိသူ
ေတြနဲ႔ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆးပညာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမင့္မားလာေစရန္၊ ေဆးပညာဘာသာရပ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊
အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ ေဆးပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေတြ
႔အႀကံဳရင့္က်က္သည့္ ပညာရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔ ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ပါေမာကၡဦးေန၀င္းက ေျပာသည္။

"လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ား၊အၿငိမ္းစားေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းလို
ေၾကာင္း က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနကို လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က တင္ျပထားပါတယ္။၀န္ႀကီးဌာန
ကလည္း တိုးခ်ဲ႕ေပးဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ အေၾကာင္း ျပန္ထားပါတယ္ " ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔၏ လက္ရွိ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္ နည္းပါးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးပညာ
ရွင္အဖြဲ႔၏ ပံုမွန္အစည္း အေ၀းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အျခားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ေဆးပညာရွင္ အဖြဲ႔၀င္ မဟုတ္သည့္ လက္ရွိ၀န္ထမ္းပညာရွင္တို႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္
ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အဖြဲ႔၏ မူရင္းတာ၀န္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
ဖြဲ႔သည္းပံု၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ပါေမာကၡဦးေန၀င္း
က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

"ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔က ေဆးပညာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္
ဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။ ေဆးရံု၊ ေဆးေက်ာင္း၊ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ လူထုက်န္းမာေရးစတဲ့
က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို အကူအညီးေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္" ဟု အဖြဲ႔-၀င္မဟုတ္သည့္ ျပင္ပမွကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေဒါက္တာခ်ိဳမာလြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးပညာနယ္ပယ္မွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ
၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္ (၁၂၉)ဦး၊ အၿငိမ္းစား ပညာရွင္(၇၉)ဦး၊ စုစုေပါင္း( ၂၀၈) ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႔၀င္ (၁၄)ဦးႏွင့္ အၿငိမ္းစား အဖြဲ႔၀င္ (၂၅၄)ဦး စုစုေပါင္း (၂၆၈)
ဦး ရွိကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္၊စနစ္ႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္းေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း