လမ္းစနစ္မျပင္လွ်င္ ရန္ကုန္၌ တစ္နာရီ ငါးမုိင္ႏႈန္းသာ ကားေမာင္း၍ ရေတာ့မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ႐ႈပ္ေထြးပိတ္ဆို႔ေနသည့္ လမ္းမေပၚ၌ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး ေမာင္းႏွင္္ေနစဥ္။ ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ႐ႈပ္ေထြးပိတ္ဆို႔ေနသည့္ လမ္းမေပၚ၌ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး ေမာင္းႏွင္္ေနစဥ္။ ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းကြန္ရက္စနစ္ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ မလုပ္လွ်င္ လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀ ၌ တစ္နာရီ
ပ်မ္းမွ် ငါးမုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ကား ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု မဟာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို
ေရးဆြဲေနသည့္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (ဂ်ဳိက္ကာ) ၏
သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ရန္ကုန္တြင္ တစ္နာရီ ပ်မ္းမွ် ၁၈ မုိင္ခြဲေက်ာ္ႏႈန္းျဖင့္
ကားေမာင္းႏုိင္ေနေသးေၾကာင္းလည္း ထိုသုေတသနရလဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အေျခအေနကို
ဂ်ဳိက္ကာမွ ပညာရွင္မ်ားက တြက္ခ်က္၍ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း ထုတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္သားမ်ား၏ လမ္းအသံုးျပဳမႈပမာဏသည္ လက္ရွိထက္ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း
ျမင့္တက္လာမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ဂ်ဳိက္ကာႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္း၍ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပင္မစီမံခ်က္
(YUTRA) ဟူသည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ထုိစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
လုိက္လွ်င္ လမ္းသံုးစြဲမႈပမာဏႏွင့္ လမ္းပမာဏ အခ်ဳိးအစားသည္ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာမည္
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယာဥ္မ်ား သြားလာႏုိင္သည့္ ျမန္ႏႈန္း လက္ရွိထက္ ေလ်ာ့က်သြားမည္ကိုမူ
ေရွာင္လႊဲႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံခ်က္တြင္ တစ္နာရီ ၁၅ မိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားၿပီး
တစ္နာရီ ၁၂ မုိင္ခြဲႏွင့္ အထက္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ရန္ကိုမူ အဓိက ပစ္မွတ္ထားေၾကာင္း
သုေတသနရလဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိစီမံခ်က္ကို လံုး၀ မလုပ္လွ်င္မူ တစ္နာရီ ငါးမိုင္ခန္႔သာ ကားေမာင္းႏုိင္ေတာ့မည္ဟု
ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ဳိက္ကာ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအႀကီး အကဲျဖစ္သူ မစၥတာတာနာကာ က "သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥဟာ ရန္ကုန္အတြက္ အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ က႑ျဖစ္ပါတယ္" ဟု
ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သြားလာေရး အဆင္ေျပရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အဆုိပါစီမံခ်က္အား
အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ျပႆနာေျပလည္ႏုိင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ထုိစီမံခ်က္အတြက္
ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ကုန္က်မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

"သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ တစ္ခုတည္းနဲ႔တင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀,၀၀၀ ေလာက္
ကုန္က်ႏုိင္ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထုိကုန္က်စရိတ္၏ ပမာဏအမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တုိင္းအစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္မွ
က်ခံသံုးစြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေငြေၾကးမ်ားကို ဂ်ဳိက္ကာမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ၿပီး
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီ
ရယူရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း