ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း ဖက္စပ္ကုမၸဏီထူေထာင္

ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီတစ္ခု အက်ဳိးတူပူးေပါင္းၿပီး "Myanmar
Shipyards Dong A Joint Venture Company Limited" အမည္ျဖင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခု
ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၅ ဒသမ ၄ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ရာ
ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းက ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ေဒၚလာ ၈၉ ဒသမ ငါးသန္းႏွင့္
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ "Dong A Ship Building Industry Joint Stock Company (JSC)" က
၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဒၚလာ ၈၅ ဒသမ ၉ သန္း ထည့္၀င္မည္ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းဟာ စီးပြားျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ကတည္းက ေရယာဥ္ျပင္ဆင္ေရး၊
ေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဈးကြက္မွာ အသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက အပ္ႏွံတဲ့ ေရယာဥ္ေတြကိုလည္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။
လုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔အတြက္နဲ႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးနည္းပညာနဲ႔ ေဈးကြက္ ရရွိႏိူင္ဖို႔
လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚခဲ့တာျဖစ္ၿပီး
အခု လာေရာက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တဲ့ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္၀င္
ေရယာဥ္ႀကီးေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္" ဟု ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဖက္စပ္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေရယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သည့္ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္၍ ဇန္န၀ါရီလ
၃၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းမွ ေလးဦးႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီမွ
သံုးဦး စုစုေပါင္း ခုႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း